Chung tay góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

(Dân trí) - Vì một Việt Nam khỏe mạnh và chiến thắng đại dịch, cùng đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 qua website chính thức www.quyvacxincovid19.gov.vn.

Những ngày qua, cả nước đang cùng chung tay quyên góp, ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ, hướng đến mục tiêu tiêm vắc xin cho toàn dân, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, giúp cuộc sống trở lại bình thường.

Chung tay góp cho Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Trên tinh thần đó, già trẻ, gái trai, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước đến những kiều bào ở nước ngoài đều trở thành một chiến sĩ đóng góp cho chiến thắng Covid-19.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và chiến thắng đại dịch, cùng đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 qua website chính thức www.quyvacxincovid19.gov.vn.