Bạn đọc viết

Sao người đã vội ra đi

(Dân trí) - Nén tâm nhang tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên

Chẳng còn 

Chẳng còn cắt nửa vầng trăng

Đã cắt ngàn dặm xa xăm hỡi người

Câu thơ giờ bẻ làm đôi

Để con đò nhỏ  chơi vơi giữa dòng

Vầng trăng vẫn sáng đầy đồng

Có vơi bớt nỗi đau lòng chiều nay(*)

Trăm năm giấc mộng còn đây

Sao người đi chọn lối này? Vội chi?

4-7-2015

(*)Nhạc sĩ An Thuyên mất lúc 17h45’ ngày 3-7-2015 sau một cơn đau tim đột ngột.

Nguyễn Duy Xuân