Bạn đọc viết:

Không chấp nhận lỗ mà vẫn hưởng lương, thưởng cao

(Dân trí) - Tôi rất tâm đắc với ý kiến của Bộ trưởng khi nhận xét về việc trả lương của EVN. Không thể chấp nhận được việc EVN kêu lỗ nhưng lại trả lương, thưởng cao... EVN kinh doanh và sử dụng vốn sai mục đích gây lỗ và thất thoát, về nguyên tắc là phải PHẠT.

Không chấp nhận lỗ mà vẫn hưởng lương, thưởng cao - 1
(ảnh minh họa từ internet) 
 

Căn cứ vào vị trí, chức năng nhiệm vụ của từng người để rà soát kết quả làm việc. Nếu làm tốt thì THƯỞNG. Trái lại làm sai phải PHẠT và nếu cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự về việc để lỗ hàng ngàn tỷ đồng, từ người có nhức vụ thấp đến người có chức vụ cao nhất của EVN.

 

Tôi nhất trí với ý kiến của Bộ trưởng, phải kiểm tra lại mức chi lương, chi thưởng của EVN trong mấy năm qua. Để từ đó quyết tâm làm trong sạch bộ máy về phẩm chất đạo đức, đánh giá đúng và chính xác năng lực, khả năng của từng người. Việc làm này không nên để kéo dài lâu hơn nữa.

 

Không thể chấp nhận việc mang vốn đi kinh doanh sai mục đích, khi bị thua lỗ rồi lại suốt ngày đòi nâng giá điện để bù lỗ cho những việc làm sai.

 

Nhân dân rất tin vào Quốc hội, vào Chính phủ... Nên hy vọng các cấp lãnh đạo sớm kiểm tra và xử lý nghiêm minh.

 

Đặng Văn Quỳnh