Hà Nội lập đoàn kiểm tra, xử lý công chức vi phạm kỷ luật

(Dân trí) - Để nâng cao trách nhiệm kỷ cương hành chính, UBND Hà Nội vừa ra kế hoạch lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2014. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra các cơ quan thuộc Hà Nội và kiến nghị xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Trưởng đoàn kiểm tra công vụ năm 2014 của Hà Nội là Giám đốc Sở Nội vụ. Phó đoàn là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chánh Thanh tra thành phố… Các thành viên của đoàn còn có cán bộ, công chức của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND thành phố. Trưởng đoàn kiểm tra công vụ được phép trưng dụng cán bộ, công chức các đơn vị thuộc thành phố tham gia trong trường hợp cần thiết.

Hà Nội lập đoàn kiểm tra, xử lý công chức vi phạm kỷ luật
Tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Từ Liêm (ảnh minh họa)

Theo UBND thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố vi phạm kỷ luật, pháp luật thực thi công vụ.

Những cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực tài nguyên - môi trường, xây dựng - đô thị, giao thông - vận tải, văn hóa - du lịch nếu bị đoàn kiểm tra phát hiện cũng bị xử lý nghiêm.

Đối tượng cụ thể đoàn thanh tra nhắm đến là các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ UBND thành phố giao.

Để đảm bảo tính khách quan, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ phải đảm bảo chính xác, trung thực, đúng pháp luật. Hà Nội cũng lưu ý việc này không được làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra công vụ.

Quang Phong