Bạn đọc viết

Chuyện bi hài xứ "công tử Bạc Liêu"

Giá như đồng tiền mà biết nói / Nó sẽ mách rằng đang ở đâu!

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Đây chuyện bi hài xứ Bạc Liêu

Thành ủy bây giờ hết tiền tiêu

Lại còn mắc nợ như chúa Chổm

Phen này ắt hẳn phải treo niêu

xxx

Phen này ắt hẳn phải treo niêu

Lương không, điện nước lại xài nhiều

Bức xúc nợ nần quan quan choảng

May chưa mẻ trán với môi vêu

xxx

Than ôi, chuyện ở xứ Bạc Liêu

Gương sáng nỡ sao để nhuộm màu

Giá như đồng tiền mà biết nói

Nó sẽ mách rằng đang ở đâu!

Nguyễn Duy Xuân