Xử lý tài sản bất minh: Kiện ra toà hay đánh thuế?

(Dân trí) - Phương án xử lý thông qua quy trình tố tụng tại toà án nhận hơn 40% ý kiến ủng hộ của đại biểu Quốc hội. Phương án đánh thuế thu nhập cá nhân được hơn 30% đại biểu chọn…

Báo cáo tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu con số thống kê cụ thể về kết quả lấy phiếu thăm dò ý kiến đại biểu về 2 nội dung: cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và hướng xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc. Sau 2 phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6, Tổng Thư ký Quốc hội gửi đến các đại biểu phiếu xin ý kiến về các nội dung này. Có 456 trên tổng số 485 đại biểu đã điền phiếu, gửi lại Ban Thư ký.

Kết quả cụ thể, về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (Điều 30), Tổng Thư ký Quốc hội công bố, Có 330/456 ý kiến đại biểu, chiếm 72,36% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 68,04% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành với phương án 1 là: giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình.

Có 83/456 ý kiến đại biểu, chiếm 18,24% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 17,11% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành với phương án 2. Theo đó, Quốc hội giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức ở cả trung ương và địa phương. Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, đơn vị phụ trách tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương nơi không có Cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng còn lại.

Cũng còn những ý kiến khác đề nghị lập cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập độc lập thuộc Quốc hội hoặc lập cơ quan kiểm soát này tại Thanh tra Chính phủ…


(Tranh minh hoạ: Ngọc Diệp)

(Tranh minh hoạ: Ngọc Diệp)

Với quy định về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, có 209/456 ý kiến đại biểu, chiếm 45,93% số đại biểu tham gia cho ý kiến, chiếm 43,09% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành phương án xem xét, giải quyết tại tòa án.

Theo đó, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ do cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đề nghị tòa án xem xét, quyết định. Phần tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ được thu hồi cho Nhà nước.

Có 156/456 ý kiến đại biểu, chiếm 34,21% số đại biểu tham gia cho ý kiến, chiếm 32,16% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành với phương án thu thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, trường hợp kết luận tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc và cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được tài sản, thu nhập do vi phạm pháp luật mà có thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chuyển vụ việc cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền yêu cầu thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra, cũng có 40 đại biểu (tương đương 8,77% số người cho ý kiến) đề nghị giữ như quy định của luật phòng chống tham nhũng hiện hành. Theo đó, nếu cơ quan nhà nước chứng minh được tài sản do vi phạm pháp luật, tội phạm mà có thì thu hồi hoặc tịch thu sung công; nếu chứng minh được dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

Những ý kiến khác vẫn băn khoăn về các phương án xử lý được đưa ra.

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) sẽ được đưa ra biểu quyết thông qua sáng 20/11, trước khi Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6.

P.Thảo