Thứ hai, 08/05/2017 - 18:00

Trung ương bàn hướng đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Dân trí

Nội dung này được đưa ra thảo luận trong phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương sáng nay, 8/5. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên thảo luận.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cụ thể, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, buổi sáng 5/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trung ương thống nhất đánh giá thực trạng Nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỉ đồng đắp chiếu, làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong nhân dân…
Trung ương thống nhất đánh giá thực trạng Nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỉ đồng "đắp chiếu", làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong nhân dân…

Trên thực tế, nhiều lần vấn đề sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát triển doanh nghiệp nhà nước đã được Trung ương Đảng đề ra, bàn bạc. Kết quả của quá trình sắp xếp, đổi mới, từ chỗ cả nước có hơn 12.000 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đến năm 2001 giảm xuống còn 5.655 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đến thời điểm tháng 10 năm 2016 chỉ còn 718 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Tuy nhiên, như đánh giá khái quát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến nay doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước; chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh và đóng góp của phần lớn doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước đầu tư. Nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỉ đồng "đắp chiếu", làm trầm trọng thêm nợ xấu ngân hàng và nợ công quốc gia, gây bức xúc trong nhân dân…

Theo yêu cầu của người đứng đầu Đảng, tại hội nghị lần này, Trung ương cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị lần này, Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước sẽ được Trung ương Đảng thông qua để thống nhất chủ trương, chỉ đạo về mô hình, tổ chức và hoạt động của khối doanh nghiệp này.

Trong buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

P.T