Thứ hai, 04/04/2016 - 06:02

Tổng tham mưu trưởng quân đội được giới thiệu ứng cử Phó Chủ tịch Quốc hội

Dân trí

Sáng nay (4/4), Quốc hội nghe trình danh sách đề cử để bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội thay cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Huỳnh Ngọc Sơn. Được biết, theo cơ cấu phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội để chuẩn bị nhân sự cho khối Quốc hội khoá tới có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam…

Theo chương trình làm việc, đầu giờ làm việc sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt UB Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hiện trong cơ cấu bộ máy UB Thường vụ Quốc hội đang khuyết vị trí 2 Phó Chủ tịch Quốc hội cần kiện toàn do nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn cũng vừa được miễn nhiệm 2 ngày trước. Ngoài ra, 7 uỷ viên khác của UB Thường vụ Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các Chủ nhiệm UB của Quốc hội cũng được bầu lại kỳ này.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ (trái) và nguyên Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển là 2 đại biểu Quốc hội cùng tái cử khoá XIV.
Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ (trái) và nguyên Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển là 2 đại biểu Quốc hội cùng tái cử khoá XIV.

Về nhân sự thay thế vị trí 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và các uỷ viên khác của UB Thường vụ Quốc hội này, có thể thấy được phần nào qua đối chiếu với danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của các cơ quan Trung ương. Cụ thể, ở khối Quốc hội (đại biểu chuyên trách ở trung ương), sau vòng hiệp thương lần 2 vừa qua, có một đại biểu đương nhiệm tái cử nhưng là người ở cơ quan khác. Việc chuyển đơn vị giới thiệu ứng cử này được hiểu là để giữ trọng trách trong các cơ quan của Quốc hội.

Đại biểu được khối Quốc hội giới thiệu tái cử đó là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Hướng chuẩn bị này cũng tương thích với đòi hỏi thực tế là Quốc hội cần chọn người thay thế Tướng Huỳnh Ngọc Sơn – vị Phó Chủ tịch đảm nhiệm mảng Quốc phòng – an ninh trong bộ máy lãnh đạo Quốc hội.

Vởi mảng công việc về kinh tế - tài chính do nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân để lại cần chọn người đảm nhiệm thay, có thể suy đoán phần nào qua việc Quốc hội miễn nhiệm sớm Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển dù ông Hiển chưa đến tuổi nghỉ chính sách, tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội khoá tới.

Ngoài ra, danh sách một số uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội được miễn nhiệm 2 ngày trước như Chủ nhiệm UB Các vấn đề Xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi… cũng có điểm tương thích với danh sách các đại biểu là Phó Chủ nhiệm các UB này tái cử khoá tới như Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thuý Anh của UB Các Vấn đề xã hội, Phó Chủ nhiệm Lê Thị Nga của UB Tư pháp, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải của UB Văn hoá, Giáo dục…

Việc bầu mới 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 uỷ viên khác của UB Thường vụ Quốc hội lần này sẽ hoàn thành trong buổi chiều nay, 4/4.

P.Thảo