Thứ năm, 10/09/2015 - 14:00

Quảng Nam:

Tôn vinh các tấm gương xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Dân trí

Sáng 10/9, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII. Hơn 300 đại biểu là các cá nhân, tập thể... đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - khẳng định: “Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII/2015 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

1-1441865273256
Hơn 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Quảng Nam lần thứ VII

 

Kể từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI/2010 đến nay, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được khơi dậy rộng khắp trong toàn tỉnh, ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực, với hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực. Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả to lớn, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội rộng lớn và tính nhân văn sâu sắc.

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, biểu hiện sinh động của ý chí vươn lên, tinh thần dám nghĩ, dám làm, qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp và sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII đã tổng kết, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những giải pháp hay, cách làm mới, sáng tạo được tổng kết tại Đại hội lần này và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng trong 5 năm tới.

Đồng thời, Đại hội là dịp để biểu dương và tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, để ngày càng có nhiều điển hình người tốt, việc tốt, ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân được phát hiện, suy tôn từ thực tiễn sinh động của phong trào cách mạng, làm cho phong trào thi đua thật sự là các đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với cộng đồng và xã hội.

Qua đó, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, lòng quyết tâm, tinh thần phấn đấu không ngừng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giành được những thành tựu to lớn hơn nữa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong quá trình phát triển.

2-1441865273213
Đại diện các tập thể và cá nhân nhận cờ thi đua xuất sắc do Trung ương trao tặng

 

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đề ra mục tiêu trong 5 năm đến, đó là tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020.

Trong đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân từ 10-10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 75 triệu đồng (tương đương trên 3.400 USD); tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 44%, dịch vụ 46%, nông nghiệp dưới 10% trong GRDP; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 16%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 15%/năm.

Bên cạnh đó, huy động vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm tương đương 30% GRDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm khoảng 2-2,5%/năm; đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, qua đào tạo nghề đạt 55%; tỷ lệ lao động nông nghiệp dưới 40%; tỷ lệ học sinh nhập học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 95%, trung học phổ thông đạt 75%...

Đại hội lần này cũng được nghe nhiều báo cáo điển hình của những tâm gương sáng, cách làm hay trong quá trình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như phong trào xây dựng nông thôn mới, những trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao...

Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 8 nhà giáo được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 2 nghệ nhân được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú; 2 thầy thuốc được tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 14 thầy thuốc được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 1 tập thể được tặng Huân chương Hồ Chí Minh; 7 tập thể và 1 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập; 310 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 633 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 45 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 7 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các ngành, các cấp.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, ông Lại Xuân Môn – Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương - đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Môn nêu những nhiệm vụ quan trọng mà Quảng Nam cần tập trung trong thời gian tới để thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong quá trình xây dựng và phát triển.

Công Bính