Thủ tướng: Nhiệm kỳ tới, hoạt động tham mưu cho Chính phủ phải cụ thể hơn

Dân trí Ngày 21/7/2015, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các Phó Thủ tướng; các đồng chí Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.
>>Tổng Thanh tra, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp dân hàng tháng
>>Tân Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chia sẻ về công việc mới

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ đồng tình với Báo kết quả công tác của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời mong muốn Đại hội thảo luận, làm sâu sắc thêm và hoàn thiện Báo cáo tổng kết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát đúng và khả thi nhằm để Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình với tư cách là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp việc Chính phủ, Thủ tướng.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, gồm chức năng tham mưu, tổng hợp; chức năng thông tin, truyền thông và chức năng bảo đảm các điều kiện hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động của Chính phủ;…

“Những kết quả đạt được trong hoạt động của Chính phủ có phần đóng góp rất quan trọng của Văn phòng Chính phủ và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực” - Thủ tướng nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, bước vào nhiệm kỳ mới, đất nước vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trong việc tận dụng tối đa những thời cơ, thuận lợi, những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để đưa đất nước phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Trong bối cảnh tình hình đó, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục phát huy tốt truyền thống, những kết quả đạt được; đồng thời chú trọng tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém để xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao.

Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu trước hết Đảng bộ Văn phòng Chính phủ phải kiên định, vững vàng, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, mà trước hết là việc ban hành các văn bản pháp quy, các quyết định quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các văn bản được ban hành phải đúng với chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời phải phù hợp, sát với thực tế, đảm bảo được tính khả thi.

“Các đồng chí là những người tham mưu trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng ra những quyết định mang tính chất thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đó là những việc có ảnh hưởng, tác động tới toàn xã hội. Do vậy, muốn tham mưu, tổng hợp tốt thì cả Đảng bộ và mỗi đảng viên chúng ta phải quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải nắm chắc, nắm sâu thì chúng ta mới có thể sáng tạo được, tất cả là đều là để phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của đất nước” -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Một điểm lớn thứ hai được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập là Văn phòng Chính phủ phải đặc biệt coi trọng công tác thông tin, truyền thông vì đây là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của Văn phòng Chính phủ. Nhấn mạnh công tác thông tin truyền thông thời gian qua đã được Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện hiệu quả, nhưng Thủ tướng cho rằng cần phải làm tốt hơn nữa công tác này. Theo đó, phải cung cấp nhanh chóng, chính xác, kịp thời thông tin về chủ tương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những giải pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ trên các lĩnh vực, nhất là những thông tin được xã hội, người dân quan tâm, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra.

Bên cạnh việc chủ động cung cấp thông tin, Văn phòng Chính phủ cần phải tạo lập các kênh để tiếp nhận thông tin của xã hội, người dân, doanh nghiệp nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp.

“Đã là lãnh đạo, quản lý, điều hành thì phải ban hành quyết định, đã ban hành quyết định thì toàn dân phải biết để thực hiện. Do đó chũng ta phải cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời những thông tin liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân; điều chỉnh hoạt động của toàn xã hội; đáp ứng quyền được thông tin của người dân đã được Hiến định” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Nhiệm vụ lớn thứ 3 được Thủ tướng đề cập là trong điều kiện công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin của đất nước được đầu tư phát triển mạnh mẽ, Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Chính phủ; đồng thời đi đầu tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn cuộc sống, tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử.

“Phải ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Chỉ có ứng dụng thông tin chúng ta mới có điều kiện để nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành; bảo đảm xử lý công việc nhanh, tiết kiệm công sức, tiền bạc, thúc đẩy cải cách hành chính và ngăn ngừa tiêu cực, phiền hà” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cầu kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ với yêu cầu chặt chẽ, phù hợp và hết sức tiết kiệm; làm đúng pháp luật và các quy định của Nhà  nước về mua sắm công, đầu tư trang thiết bị, không để bất cứ một vụ việc tiêu cực nào xảy ra. 

Đại hội Đại biểu lần thứ 25 của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.
Đại hội Đại biểu lần thứ 25 của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Đảng bộ Văn phòng Chính phủ cần hết sức quan tâm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong đảng; thực hiện tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng;… trong đó phải đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ; tuyển dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, xử lý cán bộ phải thực sự công tâm, khách quan, dân chủ, theo đúng nguyên tắc, quy định, quy trình; đồng thời tiếp tục chú trọng công tác giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; không để xảy ra những hành vi sai phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu.

“Mỗi việc làm, mỗi ý kiến của các đồng chí chí ảnh hưởng rất rộng lớn. Nếu có gì không đúng, không tốt xảy ra thì nhân dân, doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương không chỉ đánh giá, phê phán cá nhân các đồng chí mà sẽ đánh giá cả Văn phòng Chính phủ, Chính phủ” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở.

Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ đã chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm một cách cụ thể, thiết thực, xác định nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng công việc lớn trên các mặt công tác đặc biệt là trong công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; công tác thông tin, truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác tài chính, quản trị phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như công tác đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được đặc biệt quan tâm, từ đó góp phần hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên đối với Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXV đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 25 đồng chí. Bầu ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ban chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2010-2015 giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020.

P.Thảo 

MỚI NHẤT
Đà Nẵng lên kế hoạch giảm ít nhất 10% biên chế
Đà Nẵng lên kế hoạch giảm ít nhất 10% biên chế

(Dân trí) - Đó là kế hoạch tinh giản biên chế của TP Đà Nẵng đã được Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ký theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Thứ năm, 23/07/2015 - 06:40

Chủ tịch nước gặp mặt Ban Liên lạc Mặt trận Tây nguyên B3, Quân đoàn 3
Chủ tịch nước gặp mặt Ban Liên lạc Mặt trận Tây nguyên B3, Quân đoàn 3

(Dân trí) - Hướng về kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 22/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu đại diện Ban Liên lạc Mặt trận Tây nguyên B3, Quân đoàn 3.

Thứ năm, 23/07/2015 - 03:41

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho hai đồng chí Bùi Quang Bền và Phương Minh Hòa
Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho hai đồng chí Bùi Quang Bền và Phương Minh Hòa

(Dân trí) - Sáng 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai đồng chí Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ năm, 23/07/2015 - 03:31

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Sáng 23/7, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã có mặt tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thứ năm, 23/07/2015 - 03:13

“Lương hưu “ăn theo” lương Bộ trưởng như tôi là không hợp lý”
“Lương hưu “ăn theo” lương Bộ trưởng như tôi là không hợp lý”

(Dân trí) - Dẫn chứng từ chính ví dụ của bản thân, đóng bảo hiểm cả đời làm việc qua nhiều mức khác nhau nhưng lương hưu sẽ được hưởng theo mức trung bình 10 năm cuối cùng “ăn lương” Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Các vấn đề Xã hội của QH Trương Thị Mai nhận định, điều bất hợp lý đó là nguyên nhân đe doạ vỡ quỹ lương hưu.

Thứ năm, 23/07/2015 - 11:47

Triển khai Chính phủ điện tử để minh bạch hóa hành chính công
Triển khai Chính phủ điện tử để minh bạch hóa hành chính công

(Dân trí) - Theo ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chính phủ điện tử (CPĐT) là việc bắt buộc phải làm để minh bạch hóa nền hành chính công. Chỉ có ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống CPĐT hoàn thiện mới thực hiện được bước đột phá cải cách hành chính.

Thứ năm, 23/07/2015 - 09:07

Đẩy mạnh tiến độ phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia
Đẩy mạnh tiến độ phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia

(Dân trí) - Tại hội nghị các Ban Chỉ đạo vùng giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2015, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra giải pháp xử lý những vấn đề liên quan tới an ninh biên giới như đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia.

Thứ năm, 23/07/2015 - 08:51

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Thái Lan

Sáng 23/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội sang thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và họp Nội các chung Việt Nam – Thái Lan lần thứ 3 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Thứ năm, 23/07/2015 - 08:14

Phó Chủ tịch nước gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách
Phó Chủ tịch nước gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ, ngày 22/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Nam.

Thứ năm, 23/07/2015 - 07:53

Đại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: Bảo vệ từng tấc đất tiền nhân để lại!
Đại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: Bảo vệ từng tấc đất tiền nhân để lại!

(Dân trí) - Chiều 22/7, tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu 64 anh linh các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma, hy sinh cách đây 27 năm.

Thứ năm, 23/07/2015 - 06:33

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

(Dân trí) - Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 65 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong, sáng 22/7, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm, tặng quà cho thân nhân các anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thứ tư, 22/07/2015 - 04:25

Hà Tĩnh: Bầu chọn Bí thư trực tiếp tại đại hội
Hà Tĩnh: Bầu chọn Bí thư trực tiếp tại đại hội

(Dân trí) - Ngàu 21/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ tư, 22/07/2015 - 08:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch nước: Chưa thể yên lòng khi thương binh còn khó khăn, liệt sĩ còn khuyết danh
Chủ tịch nước: Chưa thể yên lòng khi thương binh còn khó khăn, liệt sĩ còn khuyết danh

(Dân trí) - Chủ tịch nước chia sẻ, chúng ta chưa thể yên lòng khi còn những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính, là niềm day dứt khôn nguôi trong lòng người thân và trong mỗi chúng ta...

Thứ ba, 21/07/2015 - 09:09

Hà Nội: Hàng loạt quan chức huyện xin nghỉ hưu sớm
Hà Nội: Hàng loạt quan chức huyện xin nghỉ hưu sớm

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa nhất trí để một loạt lãnh đạo như Bí thư huyện Thường Tín, Bí thư huyện Sóc Sơn, Phó Bí thư huyện Phú Xuyên… nghỉ công tác chờ ngày về hưu.

Thứ ba, 21/07/2015 - 04:06

Đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng nhà ghi ơn hơn 1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng
Đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng nhà ghi ơn hơn 1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng

(Dân trí) - Sáng ngày 21/7, UBND huyện Bình Sơn cho biết địa phương vừa hoàn thành xây dựng Nhà ghi ơn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, là nơi ghi tên tôn vinh 1.119 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng thuộc huyện Bình Sơn.

Thứ ba, 21/07/2015 - 12:04

Tưởng niệm 130 năm ngày thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Cần Vương hy sinh
Tưởng niệm 130 năm ngày thủ lĩnh đầu tiên của phong trào Cần Vương hy sinh

(Dân trí) - Trong chuỗi hoạt động ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7), ngày 20/7, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 130 năm ngày chí sĩ Lê Trung Đình hy sinh (1885 – 2015).

Thứ ba, 21/07/2015 - 11:23

Ấm lòng bên tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ
Ấm lòng bên tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ

Nhiều năm trở lại đây, tháng Bảy đã trở thành tháng cao điểm với những hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Bên các tượng đài, trong các nghĩa trang liệt sĩ, dịp này trở thành những điểm hẹn kết nối tâm linh, kết nối tình người.

Thứ ba, 21/07/2015 - 10:31

Đệ nhị phu nhân Hoa Kỳ tham quan trang thương mại điện tử tại TPHCM
Đệ nhị phu nhân Hoa Kỳ tham quan trang thương mại điện tử tại TPHCM

(Dân trí) - Chiều 20/7, Đệ nhị phu nhân Hoa Kỳ, tiến sĩ Jill Biden (phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden) đã đến TPHCM, tham quan văn phòng làm việc của một trang thương mại điện tử.

Thứ ba, 21/07/2015 - 08:49

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các đại sứ đến chào từ biệt
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các đại sứ đến chào từ biệt

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức, Đại sứ Bỉ, Đại sứ Phần Lan đến chào từ biệt Chủ tịch nước nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thứ hai, 20/07/2015 - 10:02

Thưởng 5 triệu đồng cho mỗi hộ thoát nghèo
Thưởng 5 triệu đồng cho mỗi hộ thoát nghèo

(Dân trí) - Ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Đinh Văn Thu - đã quyết định bổ sung dự toán kinh phí năm 2015 cho 18 huyện, thị xã, thành phố hơn 13 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng cho các hộ đăng ký thoát nghèo trên địa bàn tỉnh với mức thưởng 5 triệu đồng/hộ.

Thứ hai, 20/07/2015 - 08:16

Phối hợp xử lý, ngăn chặn những hành động quá khích ở biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia
Phối hợp xử lý, ngăn chặn những hành động quá khích ở biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia

Chiều 19-7, tại khu vực Cột mốc 203 thuộc tỉnh Long An; đoàn 100 người Cam-pu-chia, do một số nghị viên Đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Cam-pu-chia (CNRP) dẫn đầu, đã được giải quyết cho tiếp cận Cột mốc 203 theo thỏa thuận của chính quyền hai tỉnh Long An (Việt Nam) và Svay-riêng (Cam-pu-chia) trước đó.

Thứ hai, 20/07/2015 - 07:55

Đệ nhị phu nhân nước Mỹ thăm Văn Miếu
Đệ nhị phu nhân nước Mỹ thăm Văn Miếu

(Dân trí) - Sáng nay, bà Jill Biden, Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám cùng Phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Mai Thị Hạnh. Sau đó, bà Biden cũng tới thăm trẻ mồ côi nhiễm HIV/AIDS tại Ba Vì.

Thứ hai, 20/07/2015 - 03:38

Sẵn sàng cho đại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma
Sẵn sàng cho đại lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

(Dân trí) - Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ Gạc Ma nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7), chùa Vĩnh Nghiêm - TPHCM sẽ tổ chức đại Lễ tưởng niệm - cầu siêu mang tên “Hạt giống Tâm hồn - Gạc Ma - Việt Nam - Vòng tròn bất tử”.

Thứ hai, 20/07/2015 - 01:01

Phu nhân Phó tổng Mỹ Joe Biden đến Hà Nội
Phu nhân Phó tổng Mỹ Joe Biden đến Hà Nội

(Dân trí) - Vào trưa nay giờ Hà Nội, Phu nhân Phó tổng Mỹ Joe Biden, bà Jill Biden, đã tới sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày, 19-20/7/2015.

Chủ nhật, 19/07/2015 - 03:02