204.122 tin tức, video về "

chủ nhiệm văn phòng chính phủ

"
Tân Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: “Làm Bộ trưởng không thể… chần chừ”

Tân Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: “Làm Bộ trưởng không thể… chần chừ”

“Người đứng đầu Chính phủ đã thể hiện quyết tâm hành động. Trách nhiệm của tôi là làm sao kết nối các tư lệnh ngành cùng thực hiện tinh thần đó. Mình không thể nào chần chừ trước guồng máy, chần chừ trước yêu cầu của xã hội, người dân…” - tân Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.