Thứ sáu, 06/05/2016 - 14:35

Quảng Nam được bầu cử sớm ở 49 khu vực

Dân trí

Ngày 6/5, tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có công văn đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh cho phép 49 khu vực tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm trước ba ngày so với ngày bầu cử của toàn quốc.

Các khu vực được bầu cử sớm của tỉnh Quảng Nam gồm 28 khu vực bỏ phiếu ở các xã: Chơ Chun, La ÊÊ, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre, Đắc Pring, Zuooih thuộc huyện Nam Giang; 15 khu vực bỏ phiếu ở xã: Ch’ơm, Ga Ri, A Vương thuộc huyện Tây Giang; khu vực bỏ phiếu số 10 (Trung đoàn BB143) thuộc huyện Thăng Bình; 5 khu vực bỏ phiếu ở xã Tân Hiệp (TP Hội An).

Người dân xem tiểu sử ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp được niêm yết tại xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, Quảng Nam)
Người dân xem tiểu sử ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp được niêm yết tại xã Tam Đại (huyện Phú Ninh, Quảng Nam)

Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị, Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở khu vực bỏ phiếu sớm nói trên diễn ra theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử nói chung và đối với 49 khu vực được phép bầu cử sớm nói riêng.

Cụ thể, đối với 49 khu vực bỏ phiếu sớm của 12 xã thuộc 4 huyện, thành phố gồm Nam Giang, Tây Giang, Thăng Bình, Hội An (vào ngày 19/5/2016), yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, cử cán bộ có trình độ, chuyên môn, am hiểu về nghiệp vụ công tác bầu cử để sớm hướng dẫn cho các Tổ bầu cử, theo dõi tổng hợp tình hình, tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời hoàn chỉnh để ngày hội toàn dân đi bầu cử toàn tỉnh nói chung và các khu vực được bầu cử sớm nói riêng thành công, an toàn, trang trọng và tiết kiệm.

Công Bính

Đáng quan tâm
Mới nhất