Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức Phiên họp thứ 24, thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016; dự kiến chương trình trọng tâm giai đoạn 2016-2020...

Cuộc họp cũng thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đề xuất nội dung, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 về những vấn đề có liên quan đến công tác cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Thảo luận về Báo cáo tổng kết việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016 và dự kiến chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, các ý kiến cho rằng: Báo cáo đã kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp được xác định trong các văn kiện của Đảng và chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được và các hạn chế, vướng mắc trong giai đoạn 2011-2016.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan trực thuộc trung ương đã tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử; nâng cao chất lượng các hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Mặt khác, quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ đã bám sát mục tiêu của Chiến lược cải cách tư pháp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và thu được kết quả quan trọng. Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật về tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được ban hành sau khi Hiến pháp có hiệu lực đã hoàn thiện một bước căn bản hệ thống pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng. Đặc biệt, một trong những kết quả nổi bật của cải cách tư pháp là Hiến pháp xác định rõ Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp còn một số hạn chế như: Đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong điều kiện hội nhập. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuy được cải thiện nhưng vẫn còn một số sai sót, hạn chế, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.

Cho ý kiến về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020, các ý cơ bản đồng tình với đề xuất của Ban Chỉ đạo là: Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đã xác định trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị chưa được triển khai thực hiện; hoàn thiện cơ chế đảm bảo Tòa án thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các luật được Quốc hội thông qua năm 2015; tiếp tục hoàn thiện chế định luật sư, các chế định bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh...

Đối với Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, các ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong báo cáo.

Theo đó, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020 là: Xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020, chương trình làm việc toàn khóa xác định rõ các nội dung yêu cầu và trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp đã được xác định trong các văn kiện của Đại hội XII; tiếp tục chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến tổ chức và hoạt động tư pháp...

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, thể thiện tinh thần trách nhiệm của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trong việc chuẩn bị các báo cáo trên một cách công phu, kỹ càng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, các báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được và các hạn chế, vướng mắc; đồng thời đưa ra được những đề xuất hữu nghị trong công các cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước khẳng định công tác cải cách tư pháp trong thời gian qua đã đạt được các kết quả nhất định và mang lại những thay đổi quan trọng. Trong đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò cải cách tư pháp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đầy đủ và sâu sắc hơn. Việc thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp được chỉ đạo quyết liệt, tập trung, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đã được tăng cường, đổi mới.

Đồng tình với những hạn chế nêu trong các báo cáo, Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp tại phiên họp để bổ sung vào các báo cáo và hoàn chỉnh sớm, trước khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

TTXVN

MỚI NHẤT
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand

Chiều ngày 16/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài John Key, Thủ tướng New Zealand, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thứ hai, 16/11/2015 - 08:45

Hạn chế chính sách thoả hiệp với Trung Quốc để bảo toàn biển đảo
Hạn chế chính sách thoả hiệp với Trung Quốc để bảo toàn biển đảo

(Dân trí) - Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội do Ban Dân nguyện của Quốc hội thực hiện nổi lên vấn đề Biển Đông, thể hiện trong nhiều ý kiến đa dạng gửi tới rất nhiều các Bộ, ngành, cơ quan. Cử tri mong sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý khởi kiện Trung Quốc…

Thứ hai, 16/11/2015 - 01:32

Phó Thủ tướng: Thứ trưởng tăng do yêu cầu công tác cán bộ!
Phó Thủ tướng: Thứ trưởng tăng do yêu cầu công tác cán bộ!

(Dân trí) - Tính đến tháng 11/2015, các Bộ ngành có 131 Thứ trưởng và tương đương, tăng 9 người so với đầu nhiệm kỳ. Một số cơ quan tăng Thứ trưởng, được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, là do sắp xếp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và yêu cầu của công tác cán bộ.

Thứ hai, 16/11/2015 - 09:44

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015); tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 08:39

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Đan Phượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Đan Phượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong không khí cả nước chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, một trong những đơn vị tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 07:00

Tái hiện không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ tại Hà Nội
Tái hiện không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ tại Hà Nội

(Dân trí) - Sáng ngày 15/11, Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc- di sản Văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây chính thức khai mạc. Sự kiện mở đầu với điểm nhấn: tái hiện sinh động không gian văn hóa chợ nổi Nam Bộ.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 02:45

Cặp Su-30 bổ nhào tiêu diệt sở chỉ huy địch
Cặp Su-30 bổ nhào tiêu diệt sở chỉ huy địch

Vừa qua, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã tổ chức diễn tập chỉ huy 1 bên 2 cấp có một phần thực binh bắn đạn thật hiệp đồng quân binh chủng chi viện hỏa lực với sự tham gia của máy bay Su-30.

Chủ nhật, 15/11/2015 - 11:24

Thanh Hóa tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã
Thanh Hóa tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn nghiêm cấm UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã khi chưa được thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ bảy, 14/11/2015 - 04:35

Gần 5 tỷ đồng tiếp sức ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền
Gần 5 tỷ đồng tiếp sức ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền

(Dân trí) - Ngày 13/11, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh và Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tiền hỗ trợ ngư dân bị nạn và bị Trung Quốc đâm chìm tàu trong quá trình hoạt động trên biển.

Thứ bảy, 14/11/2015 - 09:51

Nâng cấp toàn diện hạ tầng giao thông 3 vùng kinh tế trọng điểm
Nâng cấp toàn diện hạ tầng giao thông 3 vùng kinh tế trọng điểm

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm 3 miền Bắc, Trung, Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với 6 hành lang vận tải chính, nâng tốc độ chạy tàu Bắc – Nam, hiện đại hoá các sân bay…

Thứ bảy, 14/11/2015 - 05:56

Thủ tướng: Chỉ khi DN thành công, đất nước mới phát triển bền vững
Thủ tướng: Chỉ khi DN thành công, đất nước mới phát triển bền vững

(Dân trí) - Chiều 13/11/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hoàng tử Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Andrew đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thứ sáu, 13/11/2015 - 09:44

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên toàn thể bà con tiếp tục phát huy các thành quả hiện tại để xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh hơn nữa.

Thứ sáu, 13/11/2015 - 08:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam lên tiếng về phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Singapore
Việt Nam lên tiếng về phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Singapore

(Dân trí) - Chiều ngày 12/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi về quan điểm của Bộ Ngoại giao đối với bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Singapore.

Thứ năm, 12/11/2015 - 04:53

Cần Thơ họp HĐND bất thường bầu Chủ tịch mới
Cần Thơ họp HĐND bất thường bầu Chủ tịch mới

(Dân trí) - Sáng 12/11, HĐND TP Cần Thơ đã họp phiên bất thường bầu bổ sung ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016.

Thứ năm, 12/11/2015 - 11:31

Thanh Hóa họp bất thường, bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh
Thanh Hóa họp bất thường, bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Tại phiên họp bất thường kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVI 2011 - 2016, đã tiến hành bầu bổ sung 2 chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ năm, 12/11/2015 - 09:50

Hải Quân Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác tuần tra trên biển
Hải Quân Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác tuần tra trên biển

(Dân trí) - Bộ tư lệnh vùng 5 Hải quân cùng Đoàn công tác của Căn cứ biển Hải Quân Hoàng Gia (HQHG) Campuchia vừa có buổi gặp gỡ, đánh giá công tác tuần tra trên biển, đồng thời hai bên tăng cường công tác hợp tác, đẩy mạnh việc tuần tra trên biển trong thời gian tới.

Thứ năm, 12/11/2015 - 09:40

Đại hội Biển Đông Á sắp diễn ra tại Đà Nẵng
Đại hội Biển Đông Á sắp diễn ra tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo chiều 11/11, ông Vũ Sĩ Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 16-21/11. Đây là một sự kiện quốc tế tầm cỡ, rất quan trọng đối với lĩnh vực biển, hải đảo.

Thứ tư, 11/11/2015 - 10:00

Cục trưởng Bộ Nông nghiệp sang làm Thứ trưởng Nội vụ
Cục trưởng Bộ Nông nghiệp sang làm Thứ trưởng Nội vụ

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trọng Thừa, Cục trưởng Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ ba, 10/11/2015 - 06:09

Bạc Liêu: Thành lập Hội Cựu tù binh – tù chính trị
Bạc Liêu: Thành lập Hội Cựu tù binh – tù chính trị

(Dân trí) - Tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức thành lập Hội Cựu tù binh- tù chính trị và tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ ba, 10/11/2015 - 04:30

Bộ Xây dựng nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Bộ Xây dựng nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

(Dân trí) - Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ IV tổ chức sáng 10/11/2015, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố, trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho tập thể Bộ Xây dựng và Huân chương Lao động hạng nhất cho cá nhân Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng.

Thứ ba, 10/11/2015 - 02:08

Thủ tướng: “Phấn đấu để mỗi ngày đều là ngày pháp luật”
Thủ tướng: “Phấn đấu để mỗi ngày đều là ngày pháp luật”

(Dân trí) - Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong buổi lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 và tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Bộ Tư pháp tổ chức tối qua (9/11).

Thứ ba, 10/11/2015 - 10:03

Tổng thống Cộng hòa Iceland kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Iceland kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 6/11, sau khi tham dự hội thảo “Xây dựng một nền kinh tế đánh bắt cá thành công-Bài học từ Iceland ” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống Cộng hòa Iceland Ólafur Ragnar Grímsson và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Iceland đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3-6/11/2015 theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Thứ bảy, 07/11/2015 - 08:41

Italia coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của mình ở khu vực
Italia coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của mình ở khu vực

Tổng thống Sergio Mattarella cho biết chuyến thăm của ông nhằm khẳng định quyết tâm của Italia trong việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. “Chuyến thăm rất quan trọng đối với chúng tôi và Italia đánh giá rất cao quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam” - Tổng thống Sergio Mattarella nhấn mạnh và cho biết Italia coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của mình ở khu vực.

Thứ bảy, 07/11/2015 - 08:34

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam duy trì an ninh biển
Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam duy trì an ninh biển

(Dân trí) - Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen đã khẳng định Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực duy trì an ninh biển, trong đó có Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh, Biển Đông là vấn đề quan trọng sống còn đối với khu vực.

Thứ bảy, 07/11/2015 - 07:12