Ông Vương Bình Thạnh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Dân trí Ngày 1/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã bầu ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021; ông Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu các chức danh chủ chốt HDND và UBND tỉnh
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu các chức danh chủ chốt HDND và UBND tỉnh

Cũng tại kỳ họp này, ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; các ông Lê Văn Nưng, ông Nguyễn Thanh Bình, ông Lâm Quang Thi là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII cũng đã tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vương Bình Thành - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ông Vương Bình Thành - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bầu 18 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và 39 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết, trong thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, trong đó trọng tâm tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp úng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Nguyễn Hành