Hà Tĩnh: Bầu chọn Bí thư trực tiếp tại đại hội

(Dân trí) - Ngàu 21/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, với kết quả đạt 180/180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Tĩnh: Bầu chọn Bí thư trực tiếp tại đại hội
Với kết quả đạt 100% số phiếu, ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư BCH Đảng bộ TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

Từ ngày 19 - 21/7/2015, đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức. Đại hội lần này tập trung xác định rõ mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Xây dựng thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là then chốt, xứng đáng với vị thế trung tâm tỉnh lỵ, đạt đô thị loại II trước năm 2018.

Tập trung cao công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị. Đa dạng hóa huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; phát triển mạnh kinh tế đô thị, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trung thực, tâm huyết; công dân thành phố năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện.

Tại đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Kim Cự ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ, nhân dân thành phố Hà Tĩnh phải quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ  hơn nữa để phát triển KT-XH cao hơn, toàn diện hơn.

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bám sát quy hoạch chung để xây dựng đô thị phát triển bền vững, tổng hòa các yếu tố; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế đô thị; quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa tương xứng với phát triển KT-XH…

Và ngày 21/7, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 đồng chí với tỷ lệ trẻ gần 10%, nữ trên 20%, đổi mới Ban Chấp hành so với đầu nhiệm kỳ 55%. Đặc biệt, Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh là cấp huyện đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện bầu cử trực tiếp Bí thư cấp uỷ tại đại hội. Ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy đã được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư với số phiếu 180/180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Văn Dũng