Thứ tư, 03/02/2016 - 18:01

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp:

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên địa bàn dân tộc thiểu số, miền núi

Dân trí

Việc thông tin, tuyên truyền nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, cử tri khu vực miền núi, biên giới phát huy tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử, lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/HĐBCQG ngày 19/12/2-15 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc thành lập Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền (Tiểu ban VBPL&TTTT) và Nghị quyết số 27-NQ/TBVBPLTTTT ngày 22/12/2015 của Tiểu ban VBPL&TTTT), hôm nay (3/2), Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, thành viên tiểu ban VBPL&TTTT và ông Đỗ Văn Chiến - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, thành viên tiểu ban VBPL&TTTT và ông Đỗ Văn Chiến - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, thành viên tiểu ban VBPL&TTTT và ông Đỗ Văn Chiến - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Thành đã phát biểu chỉ đạo, định hướng nội dung cơ bản về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đối với các đơn vị thực hiện bao gồm: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan thông tấn báo chí, các vụ chuyên môn thuộc Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc.

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Văn phòng Quốc hội đã báo cáo dự thảo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Văn phòng Quốc hội (đứng) trình bày dự thảo.
Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Văn phòng Quốc hội (đứng) trình bày dự thảo.

Dự thảo nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác thông tin tuyên truyền, nội dung phương pháp tuyên truyền, tiến độ thực hiện, tổ chức thực hiện, kinh phí thực hiện.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), cử tri khu vực miền núi, biên giới phát huy tinh thần làm chủ, ý thức tự giác, tích cực hưởng ứng tham gia bầu cử, lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng hội đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân và đồng bào DTTS tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Tạo không khí tin tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực của cử tri vùng DTTS tham gia, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Vụ Phó Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc cũng trình bày Dự thảo Chương trình hành động công tác tuyên truyền.

Các đại biểu đến từ những đơn vị liên quan đã đóng góp, phát biểu ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo và phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền được hiệu quả, thiết thực nhất.

Tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, ông Đỗ Văn Chiến - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã kết luận Hội nghị để nhanh chóng ban hành chi tiết về một kế hoạch thực hiện của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc để gửi tới các đơn vị thực hiện.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị ban nội dung đặc biệt lưu tâm tới việc chuyển ngữ các khẩu hiệu tuyên truyền sang tiếng dân tộc thiểu số để đồng bào hiểu đúng, đủ các nội dung thông tin, tuyên truyền.

Phương Nhung