Chính phủ sắp báo cáo Quốc hội kết quả điều tra 2 vụ máy bay rơi

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về nguyên nhân 2 vụ tai nạn máy bay SU-30MK2, CASA 212 để trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ nhất sẽ diễn ra cuối tháng này.

Cả 2 hộp đen của máy bay CASA 212 bị rơi đã được tìm thấy, đang trong quá trình giải mã để xác định nguyên nhân tai nạn.
Cả 2 hộp đen của máy bay CASA 212 bị rơi đã được tìm thấy, đang trong quá trình giải mã để xác định nguyên nhân tai nạn.

Ngày 13/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi tới lãnh đạo các bộ, ngành truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 20/7/2016, bế mạc ngày 29/7/2016).

Trong số những tư lệnh được giao việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay SU-30MK2, CASA 212, công tác tìm kiếm cứu nạn và các giải pháp khắc phục, phòng tránh.

Được biết, một báo cáo khác Chính phủ cần chuẩn bị theo yêu cầu của UB Thường vụ Quốc hội để phục vụ kỳ họp này là về việc xử lý sự cố cá chết hàng loạt dọc bờ biển 4 tỉnh miền Trung vừa qua do Formosa xả thải “đầu độc” môi trường biển. Báo cáo này, theo đó, sẽ cập nhật thông tin về việc sử dụng khoản tiền 500 triệu USD đền bù thiệt hại của Formosa để khắc phục hậu quả thảm họa môi trường này.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6 vừa qua, sau khi kết luận về nguyên nhân cá chết được công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp… phối hợp xây dựng kế hoạch này, trình Chính phủ trong tháng 7.

Là một kỳ họp dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự, Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước cho nhiệm kỳ khóa XIV, vấn đề nhân sự của Chính phủ cũng được yêu cầu chuẩn bị kỹ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chuẩn bị tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng phải dự thảo báo cáo của Chính phủ về công tác cải cách hành chính.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận trách nhiệm chuẩn bị báo cáo về tình hình kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các giải pháp khắc phục tình trạng cá chết tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Hội trường.

P.Thảo