Thứ hai, 30/11/2015 - 15:32

Cần Thơ: 79 đảng viên bị xử lý kỷ luật

Dân trí

Ngày 30/11, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cho biết, năm 2015 thành phố Cần Thơ có tới 79 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Cụ thể, trong năm 2015 các cấp ủy đảng đã kiểm tra 643 lượt tổ chức đảng và 3.727 lượt đảng viên; giám sát 722 lượt tổ chức đảng và 787 lượt đảng viên.

Cơ quan này cũng giám sát hơn 12.000 lượt tổ chức đảng và hơn 195.000 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng và Ủy ban kiểm tra đảng các cấp đã phát hiện và thi hành kỷ luật 79 đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống; vi phạm về chấp hành chỉ thị, dân số kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 28 trường hợp, cảnh cáo 25 trường hợp bị cảnh cáo, 3 trường hợp bị cách chức và khai trừ 23 trường hợp.

Theo ủy ban kiểm tra thì năm nay số lượng đảng viên vi phạm bị kỷ luật giảm 117 trường hợp so với năm 2014 vì trong năm 2015, UBKT đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; thi hành kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nhờ vậy, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên được đẩy lùi, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên…

Hoàng Tùng