Bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn

Hôm nay (14/3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn. Báo điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trước hết thay mặt Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Tôi đánh giá cao việc tổ chức hội nghị này và xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý đại diện Chính phủ, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế, Trung tâm hành động mìn các nước, các tổ chức phi Chính phủ và tất cả các quý vị đại biểu đã tới dự Hội nghị rất quan trọng - có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc này.

Thưa quý vị,

Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống ngoại xâm. Các cuộc chiến tranh này đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Riêng quân đội Mỹ đã ném xuống Việt Nam hơn 15 triệu tấn bom đạn, gấp 4 lần số lượng bom đạn đã được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ II, trong đó có cả bom chùm, bom bi, bom napan... giết người hàng loạt và với một khối lượng rất lớn chất độc màu da cam. Gần 40 năm qua, Việt Nam chúng tôi đã được sống trong hòa bình nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn dai dẳng, nặng nề. Tình trạng bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn hiện hữu ở hầu hết các địa phương trên toàn lãnh thổ Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của mỗi địa phương và đã gây nhiều hậu quả thương tâm đối với cuộc sống của người dân - những người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước đã có trên 42 nghìn người chết và 62 nghìn người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh. Như vậy, bình quân mỗi năm ở Việt Nam có trên 1.500 người chết và gần 2.300 người bị thương do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Chính phủ Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đã rất tích cực trong việc khắc phục hậu quả bom mìn. Hàng năm, mặc dù ngân sách nhà nước còn hết sức khó khăn nhưng Chính phủ Việt Nam đã dành 80-100 triệu USD cho công tác này. Nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn của Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Những năm gần đây, Chính phủ  Việt Nam đặc biệt quan tâm nghiên cứu, từng bước hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, điều hành và đầu tư kinh phí, chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn. Năm 2010, Thủ  tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và Kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn đến 2015. Công tác khắc phục hậu quả bom mìn thời gian qua đã đạt được kết quả rất quan trọng. Hàng vạn ha đất đai đã được giải phóng khỏi bom mìn, vật liệu nổ; đã hoàn thành việc điều tra, lập bản đồ bom mìn. Chỉ thống kê ở 49 tỉnh thành phố/63 tỉnh thành phố của Việt Nam đã có 7.645/8.683 xã bị ô nhiễm bom mìn. Nhiều dự án rà phá bom mìn tại các khu vực bị ô nhiễm về bom mìn được triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy vậy, do hậu quả để lại của chiến tranh là quá lớn nên nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn, bảo đảm an toàn cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân bom mìn hoà nhập vào đời sống xã hội còn rất khó khăn, nặng nề.

 

Để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Cơ quan này đã tham mưu đề xuất, triển khai đồng bộ các hoạt động của Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn. Đồng thời, đã thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình và là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Cùng với việc nhiều tổ chức xã hội khác như Hội, Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cũng đang được thành lập, Tôi cho rằng cần sớm hình thành Nhóm đối tác khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam trở thành kênh trao đổi thường xuyên giữa Chính phủ Việt Nam - trực tiếp là Ban Chỉ đạo 504 - với cộng đồng quốc tế.

 

Thưa quý vị,

 

Với mong muốn đảm bảo việc huy động và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn tài trợ quốc tế, góp phần để Việt Nam nhanh chóng trở thành quốc gia không còn bom mìn sót lại sau chiến tranh, không còn người dân bị thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh, thay mặt Chính phủ, Tôi yêu cầu:

 

Bộ Ngoại giao chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 xây dựng kế hoạch đàm phán, vận động, ký kết hợp tác cấp quốc gia với Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế cho thực hiện chương trình này.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động đàm phán với các nhà tài trợ quốc tế, sớm triển khai hoạt động của Nhóm quan hệ đối tác. Nghiên cứu, ban hành cơ chế điều phối, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chương trình; chủ động mở rộng ký kết hợp tác, hỗ trợ song phương, đa phương và xây dựng kế hoạch đàm phán ký kết hiệp định, cam kết tài trợ với Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế. Bố trí kịp thời các nguồn lực đối ứng trong vận động và sử dụng nguồn tài trợ.

 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ  đạo chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai mở rộng hợp tác quốc tế. Nghiên cứu rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến Chương trình, tạo thuận lợi về cơ sở pháp lý trong tiếp nhận, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài trợ quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội; nghiên cứu tổ chức các hội nghị kêu gọi tài trợ trong nước; hình thành Nhóm các nhà tài trợ trong nước để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hoạt động của Chương trình.

 

Thưa quý vị,

 

Tại Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng này, Tôi trân trọng đề nghị các nhà tài trợ, các vị Đại sứ, bạn bè quốc tế quan tâm trao đổi cởi mở và tham gia tích cực vào hình thành và hoạt động của Nhóm đối tác để giúp Chính phủ Việt Nam và Ban Chỉ đạo 504 trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn nói chung cũng như trong việc huy động và xây dựng các thể chế quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực để thực hiện Chương trình này.

 

Chúng tôi đánh giá cao bài phát biểu rất thiện chí của Ngài phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ và các bạn quốc tế tại hội nghị hôm nay. Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực, sự hỗ trợ hiệu quả từ các tổ chức của Liên hợp quốc, từ Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Tôi tin tưởng rằng, việc chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam của tất cả chúng ta sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

 

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Tôi kêu gọi Hoa Kỳ với lương tâm và trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vào việc làm sạch và khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh cũng như việc khắc phục hậu quả nặng nề do chất độc màu da cam gây ra đối với người dân Việt Nam.

 

Thưa quý vị và các bạn,

 

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lòng tin, chung tay gìn giữ hòa bình, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đem lại sự an toàn, hạnh phúc cho mọi người dân. Và hãy cùng nhau kiên quyết ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh, mọi cuộc xung đột vũ trang để các quốc gia, các dân tộc trên thế giới này không còn bị giết hại dã man và không còn gánh chịu hậu quả đau thương do bom mìn còn lại sau chiến tranh gây ra.

 

Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

 

Chúc quý vị đại biểu, các khách quý, các đồng chí và các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

 

Xin trân trọng cảm  ơn!

 

Theo Chinhphu.vn

MỚI NHẤT
“Việt Nam là điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp Nhật Bản”
“Việt Nam là điểm đến tin cậy cho doanh nghiệp Nhật Bản”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chọn Việt Nam là điểm đến tin cậy để mở rộng hơn nữa kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Thứ hai, 17/03/2014 - 10:33

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Thủ tướng Malaysia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Thủ tướng Malaysia

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia và các bên liên quan, sẵn sàng đóng góp vào việc tìm kiếm máy bay mất tích trong phạm vi khả năng của mình, kể cả việc cung cấp các dữ liệu liên quan…

Thứ hai, 17/03/2014 - 08:52

Nhật hoàng Akihito tiếp thân mật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Nhật hoàng Akihito tiếp thân mật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 17/3, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Hoàng cung Nhật Bản.

Thứ hai, 17/03/2014 - 01:36

Các nước bạn đã dừng tìm kiếm và rút khỏi vùng biển Việt Nam
Các nước bạn đã dừng tìm kiếm và rút khỏi vùng biển Việt Nam

(Dân trí) - Sau 8 ngày chỉ huy chiến dịch tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia mất tích, sáng nay 17/3, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN đã dành cho phóng viên Dân trí một buổi phỏng vấn xung quanh vấn đề này.

Thứ hai, 17/03/2014 - 11:16

Hoạt động của Chủ tịch nước trong ngày đầu tại Nhật Bản
Hoạt động của Chủ tịch nước trong ngày đầu tại Nhật Bản

Trong thời gian gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Chủ nhật, 16/03/2014 - 07:22

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Nhật Bản
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Nhật Bản

Ngày 16/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản theo lời mời của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

Chủ nhật, 16/03/2014 - 03:04

Chủ tịch nước lên đường thăm cấp Nhà nước Nhật Bản
Chủ tịch nước lên đường thăm cấp Nhà nước Nhật Bản

Nhận lời mời của Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu, ngày 16/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, từ 16-19/3.

Chủ nhật, 16/03/2014 - 09:45

Đề xuất hình phạt “tử hình treo” trong luật hình sự
Đề xuất hình phạt “tử hình treo” trong luật hình sự

(Dân trí) - Bổ sung hướng quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân; áp tội tham nhũng với cả khu vực tư; duy trì án tử hình nhưng xem xét chế định hoãn thi hành án, “tử hình treo”… Đây là những nội dung mới được đề xuất đưa vào Bộ luật hình sự sửa đổi.

Thứ bảy, 15/03/2014 - 05:57

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp ngữ
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp ngữ

(Dân trí) - Tối 14/3, lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Tổng Thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Việt Nam, Đại sứ, Đoàn Ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Thứ bảy, 15/03/2014 - 04:47

Thả hoa tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa
Thả hoa tưởng niệm liệt sĩ Trường Sa

(Dân trí) - Sau những cái ôm thật chặt như không muốn rời của những cựu binh Trường Sa mà trong số đó không ít người sau 26 năm mới có dịp gặp lại, bao hồi ức về trận chiến Gạc Ma oanh liệt lại ùa về.

Thứ bảy, 15/03/2014 - 10:15

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Chánh Văn phòng Nhà Trắng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Chánh Văn phòng Nhà Trắng

Theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Denis McDonough, Chánh Văn phòng Nhà Trắng theo ủy quyền của Tổng thống Barack Obama.

Thứ bảy, 15/03/2014 - 09:08

Mỗi ngày 7 người chết, bị thương do bom mìn
Mỗi ngày 7 người chết, bị thương do bom mìn

(Dân trí) - Trung bình mỗi 1km2 trên lãnh thổ Việt Nam phải hứng chịu 46 tấn bom, đạn. Trung bình một ngày vẫn có 3 người chết và 4 người bị thương do bom, mìn sau chiến tranh.

Thứ sáu, 14/03/2014 - 08:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Xem xét trách nhiệm lãnh đạo tòa án tối cao vì làm chậm luật
Xem xét trách nhiệm lãnh đạo tòa án tối cao vì làm chậm luật

(Dân trí) - Chuẩn bị dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án cả năm qua, 2 lần trình UB Thường vụ QH vẫn chưa đạt, các Phó Chủ tịch QH đề nghị xem xét trách nhiệm của lãnh đạo TAND tối cao trong việc chậm trễ này.

Thứ sáu, 14/03/2014 - 04:24

VN hoan nghênh nỗ lực chống bạo lực trẻ em của LHQ
VN hoan nghênh nỗ lực chống bạo lực trẻ em của LHQ

(Dân trí) - Tại khóa họp thường kỳ của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) chiều 13/3, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế về chống bạo lực trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em trong xung đột vũ trang.

Thứ sáu, 14/03/2014 - 11:01

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm Nhật Bản: Nhiều sự kiện đặc biệt
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm Nhật Bản: Nhiều sự kiện đặc biệt

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhật Bản từ 16.3 đến 19.3. Tham tán Công sứ Nhật Hideo Suzuki khẳng định đây là chuyến thăm rất quan trọng, bởi mỗi năm Nhật Bản chỉ đón 2 đoàn nguyên thủ đến thăm cấp nhà nước.

Thứ sáu, 14/03/2014 - 08:00

Chủ tịch nước, Thủ tướng phải tuyên thệ nhậm chức
Chủ tịch nước, Thủ tướng phải tuyên thệ nhậm chức

(Dân trí) - Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao là những chức danh phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp sau khi được bầu tại Quốc hội…

Thứ sáu, 14/03/2014 - 07:45

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cuba
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cuba

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ 26-28/3/2014 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro.

Thứ sáu, 14/03/2014 - 07:07

Khiếm khuyết của tòa án trong xét xử đang gây bức xúc lớn
Khiếm khuyết của tòa án trong xét xử đang gây bức xúc lớn

(Dân trí) - Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn nêu thực tế, chất lượng xét xử của tòa án hiện chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều khiếm khuyến bất cập đang gây ra những bức xúc với cơ quan xét xử…

Thứ năm, 13/03/2014 - 08:51

Trào nước mắt nhớ về trận chiến Gạc Ma năm xưa
Trào nước mắt nhớ về trận chiến Gạc Ma năm xưa

(Dân trí) – Chiều 13/3, tại Đà Nẵng, cuộc giao lưu xúc động mang tên “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” được tổ chức với rất nhiều nước mắt của các chiến sĩ và thân nhân các liệt sĩ đã chiến đấu trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma 26 năm trước...

Thứ năm, 13/03/2014 - 08:45

Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa tổ chức Pháp ngữ và ASEAN
Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa tổ chức Pháp ngữ và ASEAN

(Dân trí) - Sáng 13/3/2014, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouf trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Tổng Thư ký tại Việt Nam (từ 12 - 15/3/2014).

Thứ năm, 13/03/2014 - 08:08

“Nới” quyền điều tra cho VKS để tăng kiểm soát chéo quyền lực
“Nới” quyền điều tra cho VKS để tăng kiểm soát chéo quyền lực

(Dân trí) - Dự luật tổ chức VKSND sửa đổi được đưa ra thảo luận tại UB Thường vụ QH ngày 13/3 với nhiều điểm mới, tăng thẩm quyền điều tra, thẩm quyền của Cục Điều tra của VKSND tối cao để tăng hiệu quả kiểm soát quyền lực đối với khối hành pháp…

Thứ năm, 13/03/2014 - 05:30

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

(Dân trí) - Chiều 12/3, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động và luân chuyển cán bộ, theo đó Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSPCTP Bộ CA giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thứ năm, 13/03/2014 - 10:43

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Kiên Giang
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Kiên Giang

(Dân trí) - Theo quyết định điều động của Bộ Chính trị, thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị được cử làm Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang.

Thứ tư, 12/03/2014 - 06:56

Thủ tướng quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Thủ tướng quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

(Dân trí) - Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 20/2014/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích tự nhiên hơn 30.130 ha, bao gồm 37 xã và 3 thị trấn.

Thứ tư, 12/03/2014 - 04:22