Hãy bắt tay ngay vào công việc!

(Dân trí) - Buồn vui chỉ là cảm xúc trong khi chỉ có hành động mới đem lại sự thay đổi. Xin gác lại nỗi buồn, sự lo âu và đừng nhấm nháp niềm vui quá khứ để bắt tay ngay vào công việc.

Hãy bắt tay ngay vào công việc! - 1

Hôm nay, theo qui định là ngày nghỉ tết cuối cùng của năm mới Tân Sửu và cũng là năm thứ hai, chúng ta đón xuân trong đại dịch.

Niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Buồn vì nhiều hoạt động của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì diễn biến của dịch đang rất phức tạp và chưa biết điểm dừng. Vui vì những thành tựu của đất nước năm 2020 và cả niềm vui một mùa xuân mới đang về với rất nhiều hi vọng.

Song, buồn vui chỉ là cảm xúc trong khi chỉ có hành động mới đem lại sự thay đổi. Xin gác lại nỗi buồn, sự lo âu và đừng nhấm nháp niềm vui quá khứ để bắt tay ngay vào công việc.

Dịch bệnh đang tiếp tục hoành hành. Nhiều hoạt động kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đời sống nhân dân đang đứng trước muôn vàn khó khăn. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, đất nước sẽ khó khăn hơn nên cần phải bắt tay ngay vào công việc.

Đại hội Đảng đã thành công và nghị quyết cũng đã có. Về công tác nhân sự, tuy chưa hoàn thiện nhưng các vị trí cơ bản đã và đang ổn định. Nhiệm kỳ 5 năm nhanh lắm, cơ hội không chờ đợi chúng ta nhưng thách thức thì luôn tiềm ẩn.

Tuy thời gian qua, chúng ta đã làm tốt nhưng đừng ngủ quên trên chiến thắng và cũng đừng tự phụ bởi so với nhiều quốc gia, chúng ta vẫn là nước nghèo, đang phát triển. Nếu qua được "ngưỡng" của bẫy thu nhập trung bình, đất nước sẽ có cơ sở để tiếp tục phát triển. Ngược lại, nếu không, chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội.

Nhìn lại các bộ, ngành nhiệm kỳ vừa qua, nhìn chung đã làm tốt và cần làm tốt hơn nữa. Nhiệm vụ của mỗi người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan công quyền, lãnh đạo bộ, ngành và các địa phương cần bắt tay ngay vào công việc, cụ thể là tập trung phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Hãy phát huy tinh thần "Năm qua thắng lợi vẻ vang…" và "Vui xuân mới không quên nhiệm vụ", thực hiện lời chúc mừng năm mới của TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy ý chí, quyết tâm và những thành quả của năm Canh Tý 2020, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta".

Xin hãy bắt tay ngay vào công việc!