Thứ hai, 01/02/2021 - 03:01

Hành động sẽ là thông điệp xuyên suốt của nhiệm kỳ này!

Dân trí

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng kết thúc sớm hơn một ngày để tập trung phòng chống đại dịch covid - 19 đã chuyển tải thông điệp rất quan trọng, đó là tinh thần hành động và hành động.…

Hành động sẽ là thông điệp xuyên suốt của nhiệm kỳ này! - 1

Nói về sự nguy hiểm của đại dịch, có lẽ là điều không cần thiết bởi hơn một năm qua, nhân loại đã nhận biết quá rõ về nó. Trên thế giới, hàng chục triệu người đã nhiễm bệnh, hàng triệu người đã tử vong. Mọi  vận hành của đời sống xã hội gần như tê liệt, kinh tế toàn cầu khủng hoảng…

Song, với Việt Nam, dù có ảnh hưởng không nhỏ, chúng ta không chỉ an toàn mà còn "biến nguy thành cơ" nhờ biết nắm bắt thời cơ, chủ trương đúng, hành động quyết liệt. Việc kết thúc sớm hơn 01 ngày trong chương trình Đại hội với mục đích để tập trung phòng chống đại dịch Covid 19 một lần nữa thể hiện sự quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo. Việc này còn là thông điệp về tinh thần hành động và hành động của nhiệm kỳ tới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, cùng với những thành công trong phòng, chống tham nhũng, chúng ta đã có một "Chính phủ kiến tạo - lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc" thực sự hành động vì người dân.

Kinh tế phát triển. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chương trình Nông thôn mới, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, chính sách với người có công và sự quan tâm, lo lắng cho những hoàn cảnh khó khăn chưa lúc nào được quan tâm như vừa qua.

Tất cả những thành tựu trên là nhờ có chủ trương đúng đắn và tinh thần hành động của cả bộ máy.

Giờ đây, Đại hội đại biểu toàn quốc đã thành công tốt đẹp. Những gương mặt ưu tú nhất của Đảng sẽ đứng ra nhận trọng trách với nhân dân, với dân tộc trong 5 năm tới và các năm tiếp theo. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn cùng với trách nhiệm cũng rất nặng nề. Chủ trương đúng, cần một tinh thần hành động và hành động.

Trở lại với đại dịch covid - 19 vừa bùng phát tại Việt Nam,ngay lập tức, nhiều đại biểu ở tâm dịch đề xuất và được đại hội cho phép trở về địa phương để chỉ đạo phòng chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã cho họp khẩn. Đặc biệt, đại hội bế mạc sớm hơn 01 ngày so với kế hoạch đã dự báo một tinh thần nói và làm trong nhiệm kỳ tới.

Mong rằng hành động, hành động và hành động sẽ là thông điệp xuyên suốt không chỉ của nhiệm kỳ tới đây!

 Bùi Hoàng Tám