Lùm xùm quỹ bảo trì ở chung cư Mulberry Lane: Công bố kết luận thanh tra

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, quá trình thực hiện quản lý sử dụng kinh phí bảo trì tại dự án Mulberry Lane vẫn còn một số tồn tại và thiếu sót.

Lùm xùm quỹ bảo trì ở chung cư Mulberry Lane: Công bố kết luận thanh tra - 1

Vẫn còn một số tồn tại và thiếu sót trong quá trình thực hiện quản lý sử dụng kinh phí bảo trì tại Mulberry Lane.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa tổ chức công bố kết luận số 53/KL-TTr ngày 10/6/2021 do Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký ban hành. Nội dung kết luận là thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư tại dự án Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. 

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH CapitaLand - Hoàng Thành, nay là Công ty TNHH Hoàng Thành - Mulberry Lane.

Kết luận nêu rõ, chủ đầu tư và ban quản trị cụm chung cư đã thực hiện công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99 của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số tồn tại và thiếu sót vẫn còn. Cụ thể theo kết luận, chủ đầu tư chung cư đã không lập kế hoạch bảo trì để báo cáo hội nghị nhà chung cư lần đầu tư thông qua là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 33 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02 của Bộ Xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng nêu rõ việc không quyết toán số liệu kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư và Ban quản trị nhiệm kỳ 2018-2019 trước khi bàn giao và nhận kinh phí bảo trì. Cụ thể, chủ đầu tư và ban quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2019 không thực hiện quyết toán số liệu kinh phí nhưng chủ đầu tư đã bàn giao và Ban quản trị đã nhận kinh phí bảo trì số tiền là hơn 96,4 tỷ đồng là thực hiện không đúng khoản 4 Điều 36 Nghị định 99 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, kết luận cũng chỉ ra Ban quản trị nhà chung cư Mulberry Lane lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 - 2019 và Ban quản trị lần thứ hai nhiệm kỳ 2019-2021 lập kế hoạch bảo trì hàng năm thiếu 4/5 nội dung. Cụ thể là các hạng mục sẽ thực hiện bảo trì trong năm và dự kiến cho 3-5 năm sau đó; dự kiến các hạng mục bảo trì đột xuất trong năm (nếu có); thời gian và tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục cần bảo trì năm nay; trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện của các chủ sở hữu có liên quan đến khu vực cần bảo trì, trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc bảo trì của ban quản trị nhà chung cư; các vấn đề khác có liên quan là thực hiện không đầy đủ theo quy định.

Qua quá trình làm việc với đoàn thanh tra, chủ đầu tư và Ban quản trị lần 2 nhiệm kỳ 2019-2021 đã hiểu rõ trách nhiệm, khắc phục, phối hợp làm việc và bước đầu đã đạt được thỏa thuận về quyết toán số liệu kinh phí bảo trì. Sau các biên bản làm việc với Thanh tra Bộ, ngày 29/4, các bên đã thống nhất các nội dung liên quan đến kinh phí bảo trì, theo đó số tiền quỹ bảo trì chủ đầu tư còn phải chuyển cho ban quản trị là 4,2 tỷ đồng.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Thành - Mulberry Lane tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các phòng ban, cá nhân để xảy ra các tồn tại, thiếu sót đã nêu.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với ban quản trị thống nhất lập biên bản xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung theo quy định.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký biên bản thống nhất quyết toán số liệu, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao kinh phí bảo trì còn lại (nếu có) sang cho ban quản trị thông qua hình thức chuyển khoản.

Kết luận cũng yêu cầu Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại thiếu sót đã nêu.