Covid-19 “giáng đòn đau” xuống bất động sản, tổng lỗ trên HNX tăng 341%

(Dân trí) - Thống kê của HNX cho thấy, bất động sản chính là ngành có doanh nghiệp báo lãi giảm mạnh nhất trong nửa đầu năm 2020 đồng thời cũng là ngành có tổng lỗ tăng mạnh nhất.

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố chiều nay (21/8), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 tại HNX là 348 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán).

Tính đến ngày 17/8/2020 đã có 343 công ty công bố báo cáo tài chính quý 2/2020. 

Covid-19 “giáng đòn đau” xuống bất động sản, tổng lỗ trên HNX tăng 341% - 1

Covid-19 đã tác động tiêu cực lên hầu hết ngành nghề nửa đầu năm 2019, trong đó bất động sản bị tác động nặng nề

Có 268 trong tổng số 343 doanh nghiệp báo lãi

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý 2/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 268 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 7/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, có 5/11 ngành có kết quả kinh doanh có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2020, và hai ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất là ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành tài chính.

Trong khi lợi nhuận ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (tương ứng 115,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019 thì ngành tài chính cũng tăng 11,7% (tương ứng 605,8 tỷ đồng).

Ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống mặc dù có lợi nhuận tăng mạnh nhất, tuy nhiên chỉ 17/48 doanh nghiệp trong ngành này có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019.

Các công ty có lợi nhuận tăng mạnh nguyên nhân được cho là do thoái vốn đầu tư. Còn lại 31/48 doanh nghiệp trong ngành này có kết quả kinh doanh giảm.  

Hoạt động kinh doanh của bất động sản bị giảm lãi mạnh

Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng cho thấy, trong số các doanh nghiệp niêm yết trên sàn này thì doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản là có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế ngành bất động sản trong nửa đầu năm nay ghi nhận giảm sút tới 79,4%, từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Kế đến, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề, giảm lãi đến 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Ngành khai khoáng và dầu khí cũng ghi nhận giảm sút 12,6% lợi nhuận, từ 764 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 667,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Theo giải thích của HNX, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nói trên là các doanh nghiệp phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Cũng theo HNX, bất động sản tuy là ngành ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, tuy nhiên, cũng có một số ít doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2020 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Nhiều ngành nghề thua lỗ nặng nề

Ở chiều ngược lại, thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng ghi nhận có tổng cộng 74 doanh nghiệp trên HNX có kết quả kinh doanh thua lỗ.

Con số doanh nghiệp thua lỗ tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Có 6/11 ngành có tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất là ngành bất động sản với tổng giá trị lỗ từ 27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020. Như vậy, tổng lỗ của các doanh nghiệp bất động sản đã tăng tương đương 341% so với cùng kỳ.

Ngành khai khoáng và dầu khí cũng là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề giai đoạn nửa đầu năm nay với tổng giá trị lỗ tăng từ 50,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 225%).

Ngoài ra, ngành vận tải kho bãi cũng ghi nhận tổng lỗ tăng từ 10,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 214%)....

“Nguyên nhân chính cũng là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ” - báo cáo của HNX kết luận.

Bài liên quan
Đang được quan tâm