Thứ tư, 03/01/2018 - 07:52

Quảng Nam:

Yêu cầu thi hành án vụ Chủ tịch TP Hội An thua kiện!

Dân trí Hơn 4 tháng sau khi Chủ tịch TP Hội An bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên thua kiện một người dân, đến nay việc thi hành án vẫn chưa được tiến hành. Do đó, Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Chủ tịch TP Hội An phải “tự nguyện thi hành án”.
 >> Bác đơn khiếu nại của người dân, Chủ tịch TP Hội An thua kiện!

Theo thông báo mới nhất của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam phát ngày 25/12/2017, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm thi hành nội dung bản án hành chính sơ thẩm số 66/2017/HCST ngày 25/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam với nội dung: “Hủy quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Chủ tịch UBND TP Hội An về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Trang Thanh Liêm; buộc Chủ tịch UBND TP Hội An giải quyết khiếu nại của ông Trang Thanh Liêm theo đúng quy định của pháp luật”.

Đến nay, sau hơn 4 tháng thắng kiện nhưng gia đình ông Liêm vẫn chưa được TP Hội An giải quyết
Đến nay, sau hơn 4 tháng thắng kiện nhưng gia đình ông Liêm vẫn chưa được TP Hội An giải quyết

Thời gian tự nguyện thi hành án 30 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hành chính sơ thẩm số 66/2017/HCST ngày 25/8/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Văn bản của Cục thi hành án dân sự cũng nêu rõ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tự nguyện thi hành án nêu trên, Chủ tịch UBND TP Hội An phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả thi hành án cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, VKS Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Cục thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

Chủ tịch UBND TP Hội An chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung quyết định của Tòa án.

Văn bản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam
Văn bản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

Như Dân trí đã có bài phản ảnh (“Bác đơn khiếu nại của người dân, Chủ tịch TP Hội An thua kiện!”); tháng 8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử vụ án dân sự một công dân kiện ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch TP Hội An - do ông bác đơn khiếu nại liên quan đến vấn đề đất đai của ông Trang Thanh Liêm.

Kết quả, Tòa án nhân tỉnh Quảng Nam đã tuyên buộc Chủ tịch TP Hội An hủy quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Chủ tịch UBND TP Hội An; Tòa yêu cầu giải quyết lại khiếu nại của ông Liêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được bản án, ngày 26/9/2017, Chủ tịch TP Hội An đã có văn bản gửi Thanh tra và Phòng TN-MT TP Hội An chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của ông Liêm. Tuy nhiên, đến nay TP Hội An đã chưa có thêm một động thái nào đối với gia đình ông Liêm khiến cho gia đình ông hết sức bức xúc.

Theo đại diện gia đình ông Liêm cho biết, từ khi Tòa tuyên án đến nay gia đình chỉ nhận được văn bản của ông Chủ tịch TP Hội An ký gửi Thanh tra và Phòng TN-MT TP Hội An yêu cầu thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Trang Thanh Liêm theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

Ngày 25/12/2017 vừa qua, gia đình tiếp tục nhận được thông báo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch TP Hội An “có trách nhiệm thi hành bản án hành chính sơ thẩm số 66/2-17/HCST ngày 25/8/2017” của Tòa án nhân dan tỉnh Quảng Nam, ngoài ra gia đình ông Liêm không nhận được bất cứ phản hồi nào khác từ lãnh đạo TP Hội An để giải quyết việc ông kiện và thắng kiện.

Công Bính