Xe kinh doanh vận tải được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 như thế nào?

Bạn đọc tại quận Tây Hồ, Hà Nội hỏi: Xe kinh doanh vận tải được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì: Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, nếu việc kinh doanh vận tải của ông Long thỏa mãn các điều kiện trên thì liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục giảm phí sử dụng đường bộ đến hết ngày 30-6-2022 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải về nội dung trên, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải do dịch Covid-19.

Theo quy định của Bộ Tài chính, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách được giảm phí sử dụng đường bộ hằng tháng, trong thời gian từ 10-8-2020 đến 31-12-2021. Mức giảm là 10% đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa, 30% đối với xe kinh doanh vận tải khách (tính trên mức phí phải nộp mỗi tháng).

Hiện biểu phí đường bộ có 8 mức phí, tương ứng với từng nhóm xe: 130.000-180.000-270.000-390.000-590.000-720.000-1.040.000 và 1.430.000 đồng/tháng. Khi phương tiện đi đăng kiểm lần gần nhất được tính bù trừ số tiền được giảm vào kỳ phí đường bộ phải nộp tiếp theo.