Thứ năm, 08/03/2018 - 09:57

Bài 7:

Vụ “xẻ thịt” đất công "rúng động" Bà Rịa - Vũng Tàu: Vẫn đang tổng hợp, báo cáo!

Dân trí

Sau 2 công văn đôn đốc của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. Vũng Tàu mới có văn bản xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm theo kết luận của Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, việc xử lý cuối cùng vẫn đang ở mức độ “tổng hợp, báo cáo”.

Hai lần gửi công văn đôn đốc mới báo cáo

Sau 2 lần Sở Nội vụ gửi văn bản, Sở TN&MT tỉnh, UBND TP. Vũng Tàu mới gửi báo cáo xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh BR-VT.
Sau 2 lần Sở Nội vụ gửi văn bản, Sở TN&MT tỉnh, UBND TP. Vũng Tàu mới gửi báo cáo xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh BR-VT.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có trách nhiệm thuộc các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT), Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND TP. Vũng Tàu, Chi cục Thuế TP. Vũng Tàu liên quan đến các thiếu sót…mà kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 4/4/2017 về việc thuê đất, sử dụng diện tích đất thuê và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR – VT) có văn bản số 9344/UBND –VP chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan căn cứ Kết luận thanh tra nêu trên của Thanh tra tỉnh để có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cá nhân có trách nhiệm.

Để làm rõ vụ việc này, ngày 10/1, PV Dân trí đã liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh BR – VT và gửi lại các nội dung liên quan đến việc xử lý trách nhiệm tổ chức và các cá nhân liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất công mà Báo Dân trí đã thông tin, phản ánh trong gần 1 năm qua.

Ngày 5/2, Sở Nội vụ tỉnh BR – VT có văn bản số 170/SNV-CCVC trả lời Báo Dân trí về các nội dung nêu trên. Công văn do ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện nội dung; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 9344/UBND –VP, ngày 5/11/2017, Sở Nội vụ có công văn số 1483/SNV-CCVC về việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức và các cá nhân có liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 4/4/2017 của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, đề nghị Sở TN&MT, Sở Tài chính, UBND TP. Vũng Tàu căn cứ thẩm quyền quản lý, các quy định hiện hành về xử lý kỷ luật, căn cứ kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh để tiến hành xác định trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các cá nhân có sai phạm thuộc thẩm quyền và gửi kiểm điểm cá nhân thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Thanh tra tỉnh BR – VT, Sở TN&MT tỉnh đã thiếu kiểm tra, kiểm soát để đơn vị sử dụng đất sai mục đích, đất bị lấn chiếm, sử dụng đất.
Thanh tra tỉnh BR – VT, Sở TN&MT tỉnh đã thiếu kiểm tra, kiểm soát để đơn vị sử dụng đất sai mục đích, đất bị lấn chiếm, sử dụng đất.

Hai tháng sau khi có công văn yêu cầu Sở TN&MT, UBDN TP Vũng Tàu về việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức và các cá nhân có liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 4/4/2017 của Thanh tra tỉnh tuy nhiên 2 đơn vị này chưa có báo cáo kết quả xác định trách nhiệm, xử lý kỷ luật, kiểm điểm theo quy định. Nên ngày 15/1, Sở Nội vụ tiếp tục có Công văn (lần 2) đôn đốc Sở TN&MT, UBND TP Vũng Tàu nhanh chóng xác định trách nhiệm, tổ chức xử lý kiểm điểm cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời gửi bản tự kiểm điểm của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về UBND tỉnh trước ngày 30/1 để báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổ chức kiểm điểm, xử lý công chức, viên chức sai phạm theo quy định.

Sau khi Sở Nội vụ có công văn hối thúc lần 2, ngày 18/1 và 31/1, UBND TP Vũng Tàu, Sở TN&MT tỉnh mới có văn bản xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan đến sai phạm theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh BR-VT. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tiến hành xử lý, kiểm điểm, kỷ luật theo quy định.

“Điểm danh” những sai phạm “khủng”

Chọn ngẫu nhiên 20 hồ sơ cho thuê đất đang lưu trữ tại Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh nhận thấy 18 hồ sơ vi phạm.
Chọn ngẫu nhiên 20 hồ sơ cho thuê đất đang lưu trữ tại Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh nhận thấy 18 hồ sơ vi phạm.

Theo kết luận Thanh tra số 31/KL-TTr ngày 4/4/2017 của Thanh tra tỉnh BR – VT về việc thuê đất, sử dụng diện tích đất thuê và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức trên địa bàn TP Vũng Tàu thời điểm từ 1/1/2008 – 31/12/2012 tại Sở TN&MT tỉnh, qua việc chọn ngẫu nhiên 20 hồ sơ cho thuê đất đang lưu trữ tại Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh nhận thấy 18 hồ sơ thuê đất không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở TN&MT nơi có đất và văn bản chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó.

Kết luận của Thanh tra tỉnh BR – VT xác định, Sở TN&MT tỉnh BR – VT không tham mưu UBND tỉnh thủ tục thu hồi đất hoặc tiếp tục gia hạn cho thuê, không cung cấp được thông tin địa chính để các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có đơn vị được UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất nhưng Sở TN&MT không thực hiện ký hợp đồng, không chuyển thông tin địa chính cho cơ quan có liên quan để thu tiền sử dụng đất dẫn đến đơn vị sử dụng đất trong nhiều năm không nộp tiền cho nhà nước.

“Sở TN&MT tỉnh đã thiếu kiểm tra, kiểm soát để đơn vị sử dụng đất sai mục đích, đất bị lấn chiếm, sử dụng đất không đúng pháp nhân thuê nhưng Sở TN&MT chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh để để hoàn thiện hồ sơ, không tham mưu kịp thời một số thủ tục về đất đai….Những thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của Sở này”, kết luận của Thanh tra tỉnh BR – VT nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh BT – VT cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng (Hội đồng bán hóa giá nhà ở) liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh hóa giá nhà đất cho 34 hộ tại phường 2 (TP. Vũng Tàu).
Chủ tịch UBND tỉnh BT – VT cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng (Hội đồng bán hóa giá nhà ở) liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh hóa giá nhà đất cho 34 hộ tại phường 2 (TP. Vũng Tàu).

Trong văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh BT – VT ban hành trước đó cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng (Hội đồng bán hóa giá nhà ở) liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh hóa giá nhà đất cho 34 hộ tại phường 2 (TP. Vũng Tàu). Qua kiểm tra hồ sơ của Thanh tra tỉnh BR-VT cho thấy, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hóa giá nhà và đất và UBND TP Vũng Tàu giao đất cho các hộ dân chưa thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định…Việc làm này thể hiện sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai.

“Việc UBND TP Vũng Tàu thực hiện dự án phân 74 lô đất trên diện tích gần 10.000m2 do Công ty OSC đang thuê để UBND TP Vũng Tàu giao 41 lô đất và Sở Xây dựng (Hội đồng hóa giá nhà) tham mưu UBND tỉnh hóa giá nhà, đất cho 34 hộ mà không có quyết định thu hồi đất là không đúng quy định…Trách nhiệm này thuộc UBND TP Vũng Tàu, Hội đồng hóa giá nhà và các cá nhân liên quan”, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận.

Trung Kiên