Vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO: Chính phủ vào cuộc, nhà đầu tư “thắp” hy vọng!

Dân trí Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tại Công ty HACINCO khiến các nhà đầu tư, những người lao động cũng như dư luận xã hội đã theo dõi vụ việc cổ phần hóa tai tiếng này rất phấn khởi và hi vọng vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật sau hơn một thập kỷ mòn mỏi chờ đợi.
>>Vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO: Các nhà đầu tư kiến nghị khẩn trước động thái lạ!
>>Vụ cổ phần hoá HACINCO: "Tâm thư” tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp!
>>Vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO, các bộ ngành đã từng kết luận như thế nào?

Doanh nghiệp nói gì trong Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp của Thủ tướng?

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về cổ phần hóa, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân còn để xảy ra những sai phạm khiến cổ phần hóa trở thành vấn đề gây ra nhiều bức xúc hiện nay trong dư luận. Trên thực tế có nhiều điểm bất cập trong tổ chức thực hiện dẫn đến lạm dụng, vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước – Điều này đã được Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga khẳng định tại phiên họp thứ 9 các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2018. Khẳng định của bà Lê Thị Nga một lần nữa khiến chúng ta nhớ tới những sai phạm trong vụ việc cổ phần hóa tai tiếng tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO).

Trở lại vụ việc cổ phần hóa vịt trời tại HACINCO, như Báo Dân trí đã đưa tin, ngày 04/04/2017 Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3229/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp yêu cầu nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc này.


Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khiến các nhà đầu tư, những người lao động cũng như dư luận xã hội đã theo dõi vụ việc cổ phần hóa tai tiếng này rất phấn khởi và hi vọng vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật để họ được chạm tay vào quyền - lợi ích hợp pháp của mình sau hơn một thập kỷ mòn mỏi chờ đợi. Đặc biệt trong bối cảnh việc thực hiện chính sách pháp luật về sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang là một nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm và dự kiến đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2018 (theo nội dung được thảo luận tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ngày 22/04/2017) thì những hi vọng vụ việc được giải quyết đúng quy định pháp luật của các nhà đầu tư và những người lao động đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO là có cơ sở.

Ngược dòng thời gian trở về trước, đối với những sai phạm trong quá trình chuyển nợ thành vốn góp cổ phần của HACINCO, Bộ Tài Chính đã từng khẳng định: “…Việc một số nhà đầu tư thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo báo cáo của Sở Tài Chính Hà Nội là không đúng chế độ Nhà nước đã quy định…” (theo Công văn số 11083/BTC-TCDN ngày 11/9/2006 của Bộ Tài chính về việc triển khai cổ phần hóa HACINCO gửi Sở Tài Chính Hà Nội). Có thể thấy rằng, Bộ Tài chính đã thể hiện rõ quan điểm về việc không chấp nhận những sai phạm của HACINCO trong việc chuyển nợ thành vốn góp cổ phần.

Đối với sai phạm của HACINCO trong việc tính toán số cổ phần ưu đãi cho người lao động, vào năm 2006, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cũng thể hiện rõ quan điểm không chấp nhận những sai phạm này của HACINCO, cụ thể:

“…1. Việc vận dụng cho phép toàn bộ công nhân viên của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 để hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi thực hiện cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp - khách sạn Hacinco là chưa đúng với quy định của Nhà nước tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 và Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Đối với người lao động đã được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hoá bộ phận doanh nghiệp - khách sạn Hacinco cần được xoá bỏ hoặc giảm trừ quyền mua cổ phần ưu đãi của những người này khi cổ phần hoá Công ty Đầu tư xây dựng số 2….”. (theo Công văn số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc giải đáp chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động gửi Sở Lao động – Thương binh và xã hội).

Quan điểm của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội nhận được sự đồng thuận của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Cơ quan này đã khẳng định lại một lần nữa ý kiến thống nhất không chấp nhận sai phạm của HACINCO trong cả quá trình chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần khi khẳng định:“…chỉ có các khoản nợ của doanh nghiệp phải trả đến hạn trả nợ mà chủ nợ và doanh nghiệp đã thỏa thuận thì mới được chuyển các khoản nợ đó thành vốn góp cổ phần, các khoản nợ khác không được áp dụng điều khoản trên…”, cũng như đối với vấn đề tính trùng số năm công tác cho người lao động khi nêu rõ: “…người lao động chỉ được mua cổ phần ưu đãi một lần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước, các trường hợp mua cổ phần ưu đãi nhiều hơn một lần cho một năm làm việc tại khu vực Nhà nước là không đúng với quy định của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, cần phải thu hồi…” (theo Công văn số 167/BĐMDN ngày 19/4/2010 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc trả lời Công văn số 2432/UBND-KT ngày 12/4/2010 gửi UBND TP Hà Nội).

Như vậy, có thể thấy rõ rằng quan điểm và đường lối chỉ đạo của các cơ quan chức năng có liên quan là khá thống nhất trong việc không chấp nhận những sai phạm của HACINCO trong quá trình chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần cũng như sai phạm của HACINCO trong việc tính toán sai số cổ phần ưu đãi bán cho người lao động. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau đó, Thanh tra Chính phủ trong quá trình thanh tra và ban hành Kết luận Thanh tra số 2125/KL-TTCP ngày 01/09/2009 lại đi ngược với các quy định pháp luật về cổ phần hóa, đi ngược với quan điểm chuyên môn và tư tưởng chỉ đạo của các đơn vị liên quan để đưa ra một kiến nghị hoàn toàn trái pháp luật và không thể thực hiện trên thực tế, đó là:

“…+ Chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của công ty.

+ Giữ nguyên vốn điều lệ theo Quyết định số 7867/QĐ-UB là 47.168.600.000 đồng; chuyển 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá (số lượng cổ phần ưu đãi đã bán cho cán bộ công nhân viên khi cổ phần hóa khách sạn HACINCO năm 1998); công nhận kết quả Đại hội cổ đông lần thứ nhất ngày 02/12/2005 của công ty”.

Trên thực tế, kể từ năm 2009, UBND TP Hà Nội căn cứ vào ý kiến của các Sở, ban ngành có thẩm quyền, không đồng ý với những kiến nghị nêu trên của Thanh tra Chính phủ nên đã không lựa chọn phương án này để cổ phần hóa HACINCO. Tại Công văn số 830/UBND-KT ngày 29/01/2011 về việc giải quyết tồn tại trong quá trình cổ phần hóa HACINCO gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội khẳng định rõ: kiến nghị chấp nhận việc chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán tiền mua cổ phần và công nhận kết quả bán cổ phần của HACINCO theo nội dung Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ là không phù hợp với quy định pháp luật bởi quá trình chuyển nợ thành vốn góp tại HACINCO có nhiều sai phạm. UBND TP Hà Nội cũng khẳng định kiến nghị chuyển số tiền 397.100.000 đồng từ cơ cấu vốn cổ đông mua ưu đãi sang vốn cổ đông mua đấu giá khi cổ phần hóa HACINCO là không phù hợp với nội dung giải đáp của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tại Công văn số 2443/LĐTBXH-LĐVL.

Ngày 10/11/2016, để cổ phần hóa dứt điểm HACINCO Ban cán sự Đảng UBND TP HN đã chính thức trình Báo cáo số 410/BC-BCS báo cáo Thường trực Thành ủy về quá trình cổ phần hóa HACINCO. Tại nội dung báo cáo này cũng chỉ đề xuất 02 phương án xử lý tồn tại vướng mắc để chuyển HACINCO thành Công ty cổ phần:

- Phương án thứ nhất: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1886/QĐ-UNBD ngày 22/4/2010 của UBND TP.

- Phương án thứ hai: Thực hiện điều chỉnh quy mô vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ theo giá trị thực tế góp vốn của các nhà đầu tư hợp pháp – phương án này nhận được sự đồng tình của các nhà đầu tư và những người lao động đã mua cổ phần hợp pháp tại HACINCO.


Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Tuy nhiên, ngày 15/12/2016, Ban cán sự Đảng UBND TP HN bất ngờ có Báo cáo số 484/BC/BCS gửi Thường trực thành ủy Hà Nội bổ sung phương án xử lý tồn tại, vướng mắc để chuyển HACINCO thành Công ty cổ phần. Theo đó, Báo cáo 484/BC/BCS bổ sung phương án thứ ba, bên cạnh hai phương án đã được đề xuất tại Báo cáo số 410/BC-BCS: Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ khi xử lý cổ phần ưu đãi tính trùng và xử lý số cổ phần chuyển nợ để thanh toán tiền mua cổ phần theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009.

Ngày 08/02/2017, UBND TP Hà Nội có Công văn số 440/UBND-KT về việc triển khai thực hiện chuyển HACINCO thành Công ty cổ phần với nội dung chấp thuận cổ phần hóa HACINCO theo phương án thứ ba nêu trên.

Liên quan đến phương án cổ phần hóa dứt điểm HACINCO, Luật sư Phan Thị Lam Hồng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội khẳng định: Phương án thứ ba được đề xuất tại Báo cáo số 484/BC-BCS ngày 15/12/2015 của Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội căn cứ vào Kết luận số 2125/KL-TTCP để cổ phần hóa dứt điểm HACINCO chứa đựng nhiều nội dung trái quy định pháp luật và không thể thực hiện được trên thực tế. Nếu UBND TP Hà Nội chấp thuận và chỉ đạo cổ phần hóa dứt điểm HACINCO theo phương án này là vô cùng bất hợp lý, sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường: đi ngược lại chủ trương của Chính phủ trong việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được quy định tại Nghị Quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, phá vỡ nguyên tắc giao dịch trên sàn chứng khoán, tạo ra tiền lệ xấu cho các cơ quan Nhà nước trong việc áp dụng pháp luật, tạo hình ảnh xấu và gây mất niềm tin cho các nhà đầu tư, những người lao động cũng như dư luận xã hội trong việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Rõ ràng, HACINCO hiện nay vẫn hoạt động với “vỏ bọc” là một doanh nghiệp Nhà nước nhưng bản chất đã là một Công ty cổ phần bởi: tỷ lệ vốn Nhà nước sở hữu tại HACINCO theo các Quyết định 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005 (9,11%); Quyết định 7867/QĐ-UB ngày 30/11/2005 (9,65%); Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 (49,6%) chưa đủ để được coi là chi phối theo Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, chưa đạt trên 50% vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2005, và càng không thể được coi là đã nắm giữ toàn bộ 100% vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014. Do vậy, cổ phần của HACINCO từ khi được người lao động và các nhà đầu tư mua một cách hợp pháp vào năm 2005 đã chiếm đến gần 90% vốn điều lệ nên về bản chất, HACINCO không thể được coi là một doanh nghiệp Nhà nước nữa.

Mặc khác, theo Công văn số 5494/UB-TP ngày 24/11/2006 của UBND TP Hà Nội thì kể từ thời điểm ban hành Quyết định số 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005 phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh tại HACINCO liên tục thua lỗ với số tiền lên tới 7.400 triệu đồng, vượt quá số vốn Nhà nước hiện có tại HACINCO (7.189 triệu đồng). Do vậy, từ năm 2005, HACINCO đã sử dụng toàn bộ số tiền trên 23 tỷ đồng (bao gồm: vốn cổ đông mua theo giá ưu đãi là 1.889.790.000 đồng và vốn cổ đông mua đấu giá trên sàn giao dịch là 21.884.770.000 đồng) của người lao động và các nhà đầu tư để sản xuất, kinh doanh thay vì gửi số tiền trên vào tài khoản của doanh nghiệp tại kho bạc nhà nước theo quy định pháp luật. Có thể thấy, chính HACINCO cũng đã thừa nhận tư cách cổ đông của nhà nhà đầu tư và những người lao động khi sử dụng tiền mua cổ phần của họ để sản xuất, kinh doanh từ những năm 2005 đến nay. Điều này đã giúp Công ty đứng vững và phát triển, tạo nên những giá trị lợi nhuận to lớn và thương hiệu lớn mạnh cho HACINCO ngày nay.

Để giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của các nhà đầu tư về quá trình cổ phần hóa HACINCO nhằm nhanh chóng hoàn tất cổ phần hóa doanh nghiệp này, đảm bảo cân bằng quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động, các cơ quan ban ngành cần xem xét, quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần không bán được, bán sai quy định để điều chỉnh giảm vốn điều lệ của HACINCO theo nội dung phương án thứ hai được đề xuất tại Báo cáo số 410/BC-BCS ngày 10/11/2016. Việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ về vốn thực góp là phù hợp với phương án cổ phần hóa ban đầu đã được phê duyệt tại Quyết định 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005, theo đó hình thức cổ phần hóa là “Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn”; đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 187/2004/NĐ-CP; phù hợp với tinh thần của Quyết định số 94/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ: “Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần”. Tiếp theo, UBND TP Hà Nội cần nhanh chóng ban hành quyết định điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ, làm cơ sở để HACINCO tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và ra Quyết định công nhận HACINCO trở thành Công ty cổ phần.

Những sai phạm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư cũng như những người lao động mua cổ phần hợp pháp tại doanh nghiệp là một trong những vấn đề gây bức xúc cho các nhà đầu tư và được đông đảo dư luận xã hội quan tâm. Trong bối cảnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ trên cơ sở thực tế cũng như phản ánh của người dân, thống nhất đưa vấn đề thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vào dự thảo các chuyên đề giám sát của Quốc hội năm 2018 thì hơn ai hết, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vụ việc HACINCO cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật để chuyển HACINCO thành Công ty cổ phần.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế

MỚI NHẤT
Dân “khóc ròng” vì khu dân cư “đại gia” Diệu Hiền: Đang chờ chỉ đạo giải quyết!
Dân “khóc ròng” vì khu dân cư “đại gia” Diệu Hiền: Đang chờ chỉ đạo giải quyết!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “hàng trăm hộ dân “khóc ròng” vì khu dân cư của “đại gia” Diệu Hiền, ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ, mới đây khi tiếp xúc với báo chí, lãnh đạo quận cho biết, các vấn đề trên địa phương đã nắm, tuy nhiên hiện nay quận chưa có vốn để thực hiện duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng khu dân cư này.

Thứ năm, 08/06/2017 - 07:39

Tòa tuyên người có giấy tờ thua kiện, người thắng kiện chẳng có “mảnh giấy lận lưng”!
Tòa tuyên người có giấy tờ thua kiện, người thắng kiện chẳng có “mảnh giấy lận lưng”!

(Dân trí) - Dù có đầy đủ giấy tờ chứng minh phần đất là của mình, nhưng ông Danh Ler (ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) lại bị 2 phiên tòa tuyên thua kiện. Trong khi đó, người thắng kiện là ông Trần Chen lại chẳng có “mảnh giấy lận lưng”. Vụ kiện này khiến dư luận địa phương rất bức xúc vì cho rằng tòa tuyên không thuyết phục.

Thứ tư, 07/06/2017 - 07:47

Xã để doanh nghiệp “xẻ thịt” đất lâm nghiệp ngay cạnh quốc lộ”: Vi phạm pháp luật!
Xã để doanh nghiệp “xẻ thịt” đất lâm nghiệp ngay cạnh quốc lộ”: Vi phạm pháp luật!

(Dân trí) - Đó là công văn trả lời của UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) tới Báo điện tử Dân trí sau khi đăng tải bài viết: “Lợi dụng hạ mặt bằng, xã để doanh nghiệp “xẻ thịt” ngay cạnh quốc lộ” ngày 25/5/2017.

Thứ tư, 07/06/2017 - 07:46

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân “khóc ròng” vì khu dân cư của “đại gia” Diệu Hiền
Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân “khóc ròng” vì khu dân cư của “đại gia” Diệu Hiền

(Dân trí) - Hơn 10 năm thành lập, nhưng hàng trăm hộ dân đang sinh sống và mua đất tại khu dân cư (KDC) Diệu Hiền (thuộc công ty TNHH TM XD Diệu Hiền, khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn phải xài điện câu đuôi, KDC không đèn đường, an ninh trật tự không đảm bảo, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất...người dân đi khiếu nại thì không ai giải quyết vì KDC hiện nay là… vô chủ.

Thứ tư, 07/06/2017 - 07:43

Phường "xẻ thịt" vỉa hè cho thuê, UBND thành phố Ninh Bình nói "vô can"!
Phường "xẻ thịt" vỉa hè cho thuê, UBND thành phố Ninh Bình nói "vô can"!

(Dân trí) - UBND thành phố Ninh Bình khẳng định, không chỉ đạo các phường cho thuê vỉa hè để kinh doanh; việc kinh doanh của các hộ dân trên vỉa hè như báo Dân trí phản ánh là không đảm bảo mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho các phương tiện khi tham gia giao thông ở khu vực nói trên.

Thứ tư, 07/06/2017 - 07:41

Vụ thi hành án kiểu "kì lạ": Viện KSND Tối cao chỉ rõ những điểm "mập mờ"!
Vụ thi hành án kiểu "kì lạ": Viện KSND Tối cao chỉ rõ những điểm "mập mờ"!

(Dân trí) - Viện KSND Tối cao vừa có văn bản gửi Viện KSND TPHCM yêu cầu kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án của Cục THADS TPHCM, đồng thời viện dẫn hàng loạt ý kiến nêu lên những dấu hiệu vi phạm trong việc kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất của doanh nghiệp.

Thứ ba, 06/06/2017 - 11:04

Ninh Bình: Đình chỉ hàng loạt bãi cát "lậu" sau phản ánh của Báo Dân trí
Ninh Bình: Đình chỉ hàng loạt bãi cát "lậu" sau phản ánh của Báo Dân trí

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài phản ánh, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo kiểm tra, UBND huyện Gia Viễn đã vào cuộc xử lý quyết liệt các bãi cát "lậu" trên địa bàn. Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép tại huyện này đã bị đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động.

Thứ ba, 06/06/2017 - 08:58

Vụ thi hành án lạ kỳ giữa thủ đô khiến chính chi cục trưởng thi hành án cũng phải phẫn nộ!
Vụ thi hành án lạ kỳ giữa thủ đô khiến chính chi cục trưởng thi hành án cũng phải phẫn nộ!

(Dân trí) - Liên quan đến việc một người dân trúng đấu giá hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được bàn giao tài sản, trong khi khối tài sản này lại bị một người không hề liên quan gì đến cuộc bán đấu giá chiếm giữ, phá huỷ toàn bộ, ngang nhiên xây mới và cho người khác sinh sống, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Đông Anh bày tỏ sự phẫn nộ về một hành vi thách thức pháp luật.

Thứ ba, 06/06/2017 - 08:53

Gần 70 hộ dân khốn khổ sống "treo", UBND thành phố Ninh Bình nói gì?
Gần 70 hộ dân khốn khổ sống "treo", UBND thành phố Ninh Bình nói gì?

(Dân trí) - UBND thành phố Ninh Bình cho hay, việc 68 hộ dân xã Ninh Nhất gần chục năm sống "treo"giữa thành phố như báo Dân trí phản ánh là do chủ đầu tư dự án (Sở Du lịch Ninh Bình) chưa bố trí được nguồn kinh phí nên công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ...

Thứ ba, 06/06/2017 - 07:55

Công ty Cấp nước Cà Mau bị tố “bẻ kèo” thu tiền ống dẫn nước của dân
Công ty Cấp nước Cà Mau bị tố “bẻ kèo” thu tiền ống dẫn nước của dân

(Dân trí) - Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (Cty Cấp nước) đề nghị khi đơn vị thi công tuyến ống cấp nước đi qua đất của hộ dân nào thì hộ đó tự chịu trách nhiệm. Bù lại, hộ dân được miễn tiền ống dẫn nước từ ống cái đến đồng hồ nước trong phạm vi 4m. Tuy nhiên, về sau người dân mới biết mình đã bị công ty “bẻ kèo”.

Thứ ba, 06/06/2017 - 07:50

Kiểm điểm cảnh sát khu vực hành xử “lạ” với phụ nữ vừa bị đánh sảy thai
Kiểm điểm cảnh sát khu vực hành xử “lạ” với phụ nữ vừa bị đánh sảy thai

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí thông tin việc vợ chồng anh Nguyễn Bá Hùng và chị Bùi Thị Thu Hà bị côn đồ đánh sảy thai ngay trên phố, nhà riêng bị đổ đầy chất thải khiến dư luận phẫn nộ, nạn nhân cho biết rất bức xúc với cách hành xử lạ của cán bộ cảnh sát khu vực tại nơi gia đình chị sinh sống. Mới đây nhất, cán bộ CSKV này đã bị kiểm điểm, xử lý.

Thứ hai, 05/06/2017 - 08:46

Không phải tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có quyền cho vay không?
Không phải tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có quyền cho vay không?

(Dân trí) - Dù không phải tổ chức tín dụng nhưng doanh nghiệp hoàn toàn có thể cho vay để giải quyết công nợ trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, các hoạt động vay nợ này không được thanh toán bằng tiền mặt.

Thứ hai, 05/06/2017 - 07:58

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắc Giang: Cây lúa biến dạng cạnh khu công nghiệp, nguyên nhân bí ẩn gì?
Bắc Giang: Cây lúa biến dạng cạnh khu công nghiệp, nguyên nhân bí ẩn gì?

(Dân trí) - Cây lúa trồng canh tác sát khu Nhà náy xử lý nước thải KCN Quang Châu (Việt Yên - Bắc Giang) bỗng nhiên phát triển bất thường, biến dạng. Sở TN&MT Bắc Giang; UBND huyện Việt Yên và Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đang yêu cầu Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang, chủ KCN Quang Châu phối hợp làm rõ.

Chủ nhật, 04/06/2017 - 09:58

Hà Nội: Nắng nóng, cả khu dân cư "méo mặt" vì mùi xú uế nồng nặc!
Hà Nội: Nắng nóng, cả khu dân cư "méo mặt" vì mùi xú uế nồng nặc!

(Dân trí) - Tại khu dân cư số 9, tổ 22 phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, từ lâu nay, bầu không khí trong lành là một điều xa xỉ với người dân ở đây. Muỗi, chuột và đặc biệt là mùi hôi thối nồng nặc những ngày nắng nóng khiến cả khu dân cư ngạt thở.

Chủ nhật, 04/06/2017 - 08:27

Hà Nội: Điều tra vụ giám đốc bị tố chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng rồi... bỏ việc!
Hà Nội: Điều tra vụ giám đốc bị tố chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng rồi... bỏ việc!

(Dân trí) - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, bằng việc ký séc tự rút tiền, ký séc cho người ngoài công ty rút tiền và chiếm đoạt dưới hình thức chi khuyến mại, Phan Anh Dũng đã chiếm đoạt của Công ty Thiết bị điện gần 19 tỷ đồng, không trả và tự ý bỏ việc.

Chủ nhật, 04/06/2017 - 08:25

Nhóm PV Dân trí điều tra vụ áp thuế 5,7 tỷ nhận bằng khen của Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Nhóm PV Dân trí điều tra vụ áp thuế 5,7 tỷ nhận bằng khen của Bộ trưởng Trần Hồng Hà

(Dân trí) - Gần 2 năm, đúng 80 kỳ báo, hàng triệu bạn đọc và cả chục ngàn comment, kỳ án áp thuế oan hơn 5,7 tỷ đồng đối với gia đình cụ bà 75 tuổi đã được làm sáng tỏ, công lý được thực thi. Nhóm tác giả thực hiện loạt bài điều tra về kỳ án áp thuế oan vừa đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà.

Chủ nhật, 04/06/2017 - 08:16

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai trả lời khiếu nại của bạn đọc!
Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai trả lời khiếu nại của bạn đọc!

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời báo Dân Trí kèm theo hồ sơ liên quan đến vụ kỷ luật ông Hồ Văn Lương, giáo viên ở Đồng Nai. Theo trả lời của Sở, quyết định kỷ luật này là đúng quy định pháp luật.

Thứ bảy, 03/06/2017 - 08:37

“Vàng tặc” xới nát ngọn đồi Tơ Nung!
“Vàng tặc” xới nát ngọn đồi Tơ Nung!

(Dân trí) - Ngày 31/5, ông Trần Cao Nguyên - Bí thư Huyện ủy Kong Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nhận được thông tin báo chí và người dân phản ánh, lực lượng công an huyện đã kịp thời có mặt tại các mỏ vàng khai thác trái phép trên địa bàn xã Chơglong. Tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ các máy móc dùng để khai thác vàng và đưa những người liên quan về trụ sở công an huyện để làm việc.

Thứ bảy, 03/06/2017 - 08:35

Nghệ An: Con vay tiền, cha bị “gán nợ”!
Nghệ An: Con vay tiền, cha bị “gán nợ”!

(Dân trí) - Không phải xã viên nhưng bà Lê Thị Ngọc Bé vẫn được vay vốn tại HTX nông nghiệp Hưng Dũng bằng sổ cổ phần của xã viên. Khi bà Bé biến mất khỏi địa phương, số tiền nợ lại được “gán” cho ông Lê Bá Tấn - bố bà Bé. Trong khi đó, những người có tên vay nợ hoàn toàn không biết mình đang nợ HTX.

Thứ bảy, 03/06/2017 - 08:33

Bình Định: Dân “tố” xã thất hứa sau khi hiến đất xây dựng chợ!
Bình Định: Dân “tố” xã thất hứa sau khi hiến đất xây dựng chợ!

(Dân trí) - Theo đơn khiếu nại, bà Lê Thị Đời (ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đồng ý hiến 900 m2 để xây dựng chợ cùng thỏa thuận xã “ưu tiên” cho đấu giá 1 lô đất giá sàn theo quy định Nhà nước. Song, khi chợ hoàn thành xã “thất hứa” dẫn đến khiếu nại.

Thứ sáu, 02/06/2017 - 07:35

Vụ em học sinh bị kết tội "Cướp tài sản" kêu oan: Tiếp tục hoãn toà!
Vụ em học sinh bị kết tội "Cướp tài sản" kêu oan: Tiếp tục hoãn toà!

(Dân trí) - Theo lịch ấn định thì phiên tòa công khai xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với em Lê Văn Khánh trong vụ án “Cướp tài sản” sẽ diễn ra vào chiều ngày 2/6/2017. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa bị ốm nên phiên tòa tiếp tục được hoãn lại.

Thứ sáu, 02/06/2017 - 07:29

Bài 9: Chưa ra tòa, Chủ tịch huyện đã rút lại quyết định xử phạt hành chính
Bài 9: Chưa ra tòa, Chủ tịch huyện đã rút lại quyết định xử phạt hành chính

(Dân trí) - Ngày 18/01/2017, chị em bà Bình nộp đơn khởi kiện 02 quyết định xử phạt hành chính của Phó Chủ tịch huyện Kiên Lương, phạt chị em bà Bình về hành vi bao chiếm hơn 50ha đất công xã Kiên Bình. Đến ngày 22/5, Chủ tịch huyện Kiên Lương ra quyết định thu hồi 02 quyết định này.

Thứ sáu, 02/06/2017 - 06:56

Bắc Giang: Hành vi trục lợi tài nguyên cát trên dòng sông Lục Nam bị chặn đứng!
Bắc Giang: Hành vi trục lợi tài nguyên cát trên dòng sông Lục Nam bị chặn đứng!

(Dân trí) - Lợi dụng việc được cấp phép khai thác cát trên sông Lục Nam, HTX khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng Yên Sơn đã tổ chức đào cát vượt mức sâu cho phép. Hành vi trục lợi tài nguyên của tổ chức này đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt 120 triệu đồng và tước giấy phép khai thác 3 tháng.

Thứ năm, 01/06/2017 - 09:09

Vụ 194 Kim Mã: Đoàn ĐBQH đề nghị làm rõ tố cáo Cục trưởng Cục thi hành án TP Hà Nội!
Vụ 194 Kim Mã: Đoàn ĐBQH đề nghị làm rõ tố cáo Cục trưởng Cục thi hành án TP Hà Nội!

(Dân trí) - Liên quan đến việc thi hành án căn nhà số 10 Kim Mã (nay là số 194 Kim Mã), sau khi ông Ích có đơn tố cáo ông Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi hành án TP Hà Nội, Uỷ ban Tư pháp Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết. Mới đây nhất, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tiếp tục chuyển nội dung tố cáo này của ông Ích đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án giải quyết.

Thứ năm, 01/06/2017 - 08:46