Thứ sáu, 20/04/2018 - 07:51

Bài 55:

Vụ cổ phần hóa HACINCO: “Mòn mỏi” chờ hồi đáp từ Thanh tra Chính phủ?

Dân trí

Sau nhiều lần gửi kiến nghị và được Văn phòng Chính phủ chỉ đạo, cho đến thời điểm hiện tại, các kiến nghị của đại diện một số nhà đầu tư hợp pháp cũng như Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội trong vụ việc này vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Thanh tra Chính phủ. Quá trình cổ phần hóa HACINCO sẽ còn tiếp tục trễ hẹn đến bao giờ?

Trở lại với vụ việc cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), như báo điện tử Dân trí đã đưa tin, cho rằng việc cổ phần hóa theo nội dung Kết luận Thanh tra số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ chứa đựng nhiều điểm bất hợp lý và xâm phạm đến quyền lợi của các nhà đầu tư hợp pháp đã mua cổ phần tại HACINCO từ hơn một thập kỷ trước, đại diện một số nhà đầu tư tại HACINCO cùng với Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội - đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư đã liên tục gửi các văn bản phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đề nghị hoàn tất cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định pháp luật, không chấp thuận những sai phạm của HACINCO, đặc biệt là sai phạm trong việc chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần khi cổ phần hóa doanh nghiệp này.


Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3229/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3229/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Trước những ý kiến phản ánh, kiến nghị của các nhà đầu tư hợp pháp và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội, ngày 04/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3229/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội kiểm tra, xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của các nhà đầu tư hợp pháp và Công ty Luật về quá trình cổ phần hoá tại HACINCO, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2017.

Do sự chậm trễ trong quá trình giải quyết của Thanh tra Chính phủ, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội đã gửi Công văn số 58/CV-ĐHN ngày 10/7/2017 tới Văn phòng Chính phủ đề nghị tiếp tục chỉ đạo giải quyết vụ việc cổ phần hóa HACINCO. Ngày 13/7/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7325/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ, theo đó đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định.

Hơn 03 tháng sau khi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3229/VPCP-V.I được ban hành, ngày 28/7/2017, Thanh tra Chính phủ tiến hành cuộc họp với các nhà đầu tư và các bên liên quan về việc chuyển đổi HACINCO thành Công ty cổ phần.


Ngày 13/7/2017, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản số 7325/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ.

Ngày 13/7/2017, Văn phòng Chính phủ tiếp tục có văn bản số 7325/VPCP-V.I gửi Thanh tra Chính phủ.

Thế nhưng, đại diện các nhà đầu tư hợp pháp cho biết, mặc dù cuộc họp của Thanh tra Chính phủ được tiến hành đến nay đã gần 9 tháng, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa thể thống nhất ý kiến của các bên liên quan để giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của các nhà đầu tư hợp pháp và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội trong vụ việc cổ phần hóa HACINCO.

Nghiêm trọng hơn, nội dung Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Thanh tra Chính phủ còn tồn tại nhiều điểm bất hợp lý, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tại HACINCO, khiến các nhà đầu tư vô cùng lo lắng. Những điểm bất hợp lý này đã được Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chỉ rõ tại Công văn hỏa tốc số 1124/BĐMDN ngày 27/10/2017 gửi Thanh tra Chính phủ, cụ thể:

- Đối với nội dung dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp khẳng định: “… dự thảo báo cáo chưa làm rõ nội dung của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội kiến nghị về chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội…”

- Đối với nội dung dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc chuyển nợ thành vốn góp mua cổ phần và việc thanh toán tiền mua cổ phần của một số nhà đầu tư chuyển nợ thành vốn góp, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cũng nêu rõ:

“Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp thì việc chuyển tất cả các khoản nợ thành tiền thanh toán mua cổ phần (góp vốn) là trái với quy định tại Điều 12 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ. Nghị định số 187/2004/NĐ-CP quy định chỉ các khoản nợ đến hạn hoặc quá hạn mới được chuyển nợ thành vốn góp.

Vụ cổ phần hóa HACINCO: “Mòn mỏi” chờ hồi đáp từ Thanh tra Chính phủ? - 3

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thanh tra Chính phủ.

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thanh tra Chính phủ.

Điều này đã được cơ quan Công an TP Hà Nội báo cáo tại công văn số 440 BC-CAHN-PC15 (Đ1) ngày 18/4/2006 và Công văn số 07/CV-CAHN (PC15) ngày 16/10/2007 trong đó đã nêu rõ sai phạm của việc chuyển nợ thành vốn góp khi mua cổ phần tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó cũng khẳng định những vi phạm của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội trong quá trình cổ phần hóa (báo cáo số 1312/UBND-CN ngày 13/3/2007)…”

Từ đó, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, nghiên cứu thêm và điều chỉnh lại kết luận thanh tra cho đúng với quy định.

Đứng trước nguy cơ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi những nội dung bất cập tại dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Thanh tra Chính phủ, ngày 21/12/2017, đại diện một số nhà đầu tư hợp pháp mua cổ phần tại HACINCO từ năm 2005 tiếp tục gửi Công văn số 45/2017/NCX tới ông Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ về việc kiến nghị Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại Kết luận Thanh tra số 2125/KL-TTCP cho đúng quy định và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội thực hiện cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định pháp luật. Tại nội dung Công văn này, phía các nhà đầu tư khẳng định:

“…Việc chấp thuận chuyển nợ thành vốn góp khi cổ phần hóa Công ty HACINCO theo Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 là không đúng với phương án cổ phần hóa ban đầu đã được phê duyệt, trái quy định của Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 về chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các nhà đầu tư hợp pháp…”.

Vụ cổ phần hóa HACINCO: “Mòn mỏi” chờ hồi đáp từ Thanh tra Chính phủ? - 5
Vụ cổ phần hóa HACINCO: “Mòn mỏi” chờ hồi đáp từ Thanh tra Chính phủ? - 6

Công văn kiến nghị nhiều nội dung trong vụ cổ phần hóa Công ty Hacinco được Công ty cổ phần NCX Hà Nội gửi Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Công văn kiến nghị nhiều nội dung trong vụ cổ phần hóa Công ty Hacinco được Công ty cổ phần NCX Hà Nội gửi Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các kiến nghị của đại diện một số nhà đầu tư hợp pháp cũng như Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội trong vụ việc này vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Thanh tra Chính phủ về việc đã được ghi nhận đến đâu. Vậy những điểm bất cập của Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ ra đã được Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung như thế nào? Quá trình cổ phần hóa HACINCO sẽ còn tiếp tục trễ hẹn đến bao giờ?

Công an TP Hà Nội kết luận nguyên giám đốc Công ty HACINCO cùng người thân thâu tóm cổ phần ưu đãi như thế nào?

Ngày 16/1/2007, Công an TP Hà Nội đã có báo cáo số 07/CV/CAHN (PC15) do Đại tá Đỗ Kim Tuyến - Phó giám đốc ký chỉ rõ 5 sai phạm trong quả trình cổ phần hóa tại Công ty HACINCO.

Thứ nhất, thực hiện chế độ bán cổ phần ưu đãi: Theo văn bản số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 của Bộ lao động thương binh xã hội và văn bản số 133/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 5/5/2006 của Sở lao động thương binh xã hội Hà nội, trong thực hiện chế độ cổ phần ưu đãi Công ty đầu tư xây dựng số 2 đã thực hiện 2 lần với 498 cán bộ công nhân viên vì vậy với tổng số 3.281 năm = 328.100 cổ phần ưu đãi bán không đúng chính sách chế độ.

Ngay sau khi xác định cổ phần ưu đãi đã xuất hiện tình trạng một số cán bộ chủ chốt mua gom cổ phần ưu đãi của cán bộ công nhân viên (CBCNV). Cụ thể: Bà Nguyễn Thị Phúc - Phó Giám đốc Công ty 2, mua gom 92.300 cổ phần của 40 CBCNV; Ông Nguyễn Đình Chiến (anh ruột ông Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Công ty) mua gom 71.810 cổ phần của 41 CBNV; Bà Nguyễn Thị Vinh - Giám đốc khách sạn thể thao (em ruột ông Sỹ) mua gom 22.000 cổ phần của 15 CBCNV.

Công an TP Hà Nội khẳng định: Việc làm trên vi phạm quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP, có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ và ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi.

Thứ hai, thực hiện chuyển nợ thành vốn góp sai quy định: Thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thanh toán kết quả đấu giá trái quy định tại Điều 12 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 với số tiền 7.571.500.000 đồng (phần chuyển nợ thành vốn góp không có trong phương án cổ phần hóa của Công ty đầu tư xây dựng số 2) trong đó có 3 người là người nhà ông Sỹ - giám đốc, điển hình trường hợp góp vốn khống như: Ông Lê Đình Hưng, Số 4 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội, danh sách góp vốn 2 tỷ nhưng thực tế góp có 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Phú Quang - 56 Thuốc Bắc - HN - danh sách góp vốn 1,8 tỷ đồng, nhưng thực tế không có khế ước vay nợ.

Công an TP Hà Nội khẳng định: Vì việc chuyển nợ thành vốn góp không đúng nên đã có 21 nhà đầu tư không đủ tư cách tham gia đại hội cổ đông.

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã kết luận vi phạm của cá nhân ông Nguyễn Chí Sỹ - Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 như sau: Doanh nghiệp liên tục lỗ cụ thể năm 2004 lỗ 1,9 tỷ, năm 2005 lỗ 7,4 tỷ đồng, đây là trách nhiệm của Giám đốc Công ty.

“Đối với những sai phạm trong tổ chức cổ phần hóa Công ty đầu tư xây dựng số 2, trách nhiệm thuộc Giám đốc Công ty. Một số người nhà thân quen của Giám đốc Công ty mua gom cổ phiếu ưu đãi và góp vốn khống gây bức xúc dư luận với các nhà đầu tư.

Việc chi trả lãi suất tiền vay cho cán bộ nhân viên và người nhà ông Sỹ không thực hiện đúng quy định, trong đó có cá nhân ông Sỹ. Danh sách bước đầu cho thấy với 8 người cho Công ty vay vốn đã trả lãi suất không đúng gây thiệt hại 110 triệu đồng. Trong đó cá nhân ông Sỹ được hưởng 49 triệu đồng”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Anh Thế

Từ khóa: