Bài 53:

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Hội Luật gia Việt Nam từng “chỉ mặt đặt tên” từng sai phạm!

Dân trí Liên quan đến vụ cổ phần hóa tại Công ty HACINCO, từ năm 2008, UBND TP Hà Nội đã gửi công văn tham vấn ý kiến của Hội Luật gia Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc, đối chiếu với các quy định pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam đã ký ban hành văn bản số 228/CV-HLGVN chỉ ra nhiều sai phạm.
>>Vụ cổ phần hóa HACINCO: Sai phạm đã được chỉ rõ sao vẫn "cố đấm ăn xôi"?
>>Vụ cổ phần hóa HACINCO: Dự thảo báo cáo Thủ tướng chính thức bị “tuýt còi”!
>>Những căn cứ “tuýt còi” dự thảo báo cáo Thủ tướng vụ cổ phần hóa HACINCO!

Trong vụ cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), trong khi các nhà đầu tư kiên quyết kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không chấp nhận các sai phạm đã được kết luận rất rõ ràng của HACINCO trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này để hoàn tất việc cổ phần hóa theo đúng quy định pháp luật thì Thanh tra Chính phủ lại dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ rằng các kiến nghị là không đúng, không có cơ sở.

Vậy nội dung dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Thanh tra Chính phủ có khách quan, chính xác? Ngoài ý kiến của các sở, ban, ngành có liên quan thì các chuyên gia pháp lý có ý kiến như thế nào đối với các sai phạm của HACINCO trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp?

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Hội Luật gia Việt Nam từng “chỉ mặt đặt tên” từng sai phạm! - 1

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thanh tra Chính phủ.

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thanh tra Chính phủ.

Từ năm 2008, UBND TP Hà Nội đã gửi Công văn số 575/UBND-CN tham vấn ý kiến của Hội Luật gia Việt Nam liên quan đến quá trình cổ phần hóa HACINCO. Qua quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc, đối chiếu với các quy định pháp luật, đại diện Hội Luật gia Việt Nam- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam - GS.TSKH Đào Trí Úc đã ký ban hành văn bản số 228/CV-HLGVN đưa ra quan điểm chính thức của Hội Luật gia Việt Nam như sau:

Thứ nhất, đối với sai phạm trong việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, Hội Luật gia Việt Nam cho biết:

“…Về việc tính trùng cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, thời gian xác định được mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong công ty là 5.590 năm, trong đó có 3.278 năm đã được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp của công ty là Khách sạn Hacinco. Về nguyên tắc, sau khi Khách sạn Hacinco được cổ phần hóa sẽ trở thành công ty cổ phần có tư cách pháp nhân độc lập, Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là cổ đông của Khách sạn Hacinco sau khi được cổ phần hóa, Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội không phải là cấp trên với đơn vị này và số cán bộ công nhân viên của đơn vị này cũng không phải là của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Như vậy số năm công tác được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội chỉ còn 2.312 năm. Chúng tôi cho rằng cách tính này sẽ có một số cổ đông được xét 2 lần cổ đông ưu đãi như vậy là sai quy định, không hợp lý. Vì vậy, theo ý kiến chúng tôi các cán bộ công nhân viên đã mua cổ phần của Khách sạn Hacinco sau khi được cổ phần hóa sẽ không có quyền mua cổ phần ưu đãi của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội”.

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Hội Luật gia Việt Nam từng “chỉ mặt đặt tên” từng sai phạm! - 3
Vụ cổ phần hóa HACINCO: Hội Luật gia Việt Nam từng “chỉ mặt đặt tên” từng sai phạm! - 4

Hội Luật gia Việt Nam từng “chỉ mặt đặt tên” từng sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO.

Hội Luật gia Việt Nam từng “chỉ mặt đặt tên” từng sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO.

Trên thực tế, ý kiến này của Hội Luật gia Việt Nam là hoàn toàn đồng nhất với quan điểm của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tại công văn số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc giải đáp chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động gửi Sở Lao động - Thương binh và xã hội và quan điểm của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại công văn số 167/BĐMDN ngày 19/4/2010 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc trả lời Công văn số 2432/UBND-KT ngày 12/4/2010 gửi UBND TP Hà Nội.

Thứ hai, đối với sai phạm trong việc thu thanh toán tiền mua cổ phần, Hội Luật gia Việt Nam khẳng định:

“Theo quy định tại điểm 5.1 và điểm 5.3 mục B Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính quy định: “Trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, cơ quan thực hiện bán đấu giá và nhà đầu tư (gồm cả người lao động và nhà đầu tư chiến lược) có trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp cổ phần hóa”.

Nếu quá thời hạn 15 ngày mà nhà đầu tư (cả người lao động trong doanh nghiệp và nhà đầu tư chiến lược) vẫn không nộp và nộp không đủ so với số tiền phải thanh toán mua cổ phần thì số cổ phần chưa thanh toán được coi là số cổ phần đầu tư từ chối không mua hết và được xử lý theo quy định của Điều 6, Phần B, Mục 5 của Thông tư số 126/2004/TT-BTC. Như vậy, đối với các nhà đầu tư trúng đấu giá phải có trách nhiệm nộp tiền tại nơi mình đăng ký mua cổ phần đó là Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sau khi hoàn tất việc thanh toán này thì Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền bán cổ phần đó vào tài khoản của doanh nghiệp.

Việc nhà đầu tư không thực hiện việc thanh toán số tiền mua cổ phần tại nới đăng ký mua mà nộp vào tài khoản của doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội là không đúng quy định.

Trong trường hợp này, việc các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội là vi phạm quy định quy chế đấu giá và sẽ không được chấp nhận”.


Vụ cổ phần hóa HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Vụ cổ phần hóa HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Nội dung khẳng định này của Hội Luật gia Việt Nam cũng đúng với kết luận của Sở Tài chính Hà Nội tại Báo cáo số 847/BC-STC/TCDN ngày 20/3/2006 gửi UBND TP Hà Nội, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố và ý kiến của UBND TP Hà Nội tại Báo cáo số 5494/UBND-CN ngày 24/11/2006 gửi đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư thành ủy Hà Nội.

Thứ ba, đối với sai phạm trong việc chuyển nợ vay thành vốn góp, Hội Luật gia Việt Nam đưa ra ý kiến:

“Theo quy định của pháp luật: Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được phép chuyển nợ thành vốn góp nhưng các khoản nợ đó phải được xác định trong hồ sơ công nợ bao gồm: hợp đồng hoặc khế ước vay, thống kê các khoản nợ, lập danh sách đối chiếu có đầy đủ cơ sở đúng thủ tục pháp lý chứng minh khoản nợ đó là có thật trước thời điểm cổ phần hóa.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quy định thì việc chuyển nợ thành vốn góp cổ phần được xác định thông qua kết quả đấu giá bán cổ phần hoặc do doanh nghiệp và chủ nợ thỏa thuận để xác định giá tham gia đấu giá.

Trong khoản 2 điều này còn quy định: Trong quá trình cổ phần hóa, nếu doanh nghiệp có khó khăn về khả năng thanh toán các khoản nợ quá hạn do kinh doanh thua lỗ thì xử lý nợ theo quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý nợ tồn đọng. Nếu các khoản nợ xác định sau thời điểm cổ phần hóa sai với các quy định nêu trên thì các khoản nợ đó không được chuyển thành vốn góp”.

Vụ cổ phần hóa HACINCO: Hội Luật gia Việt Nam từng “chỉ mặt đặt tên” từng sai phạm! - 7


Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyễn giám đốc Công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Công an TP Hà Nội chỉ rõ các sai phạm trong vụ cổ phần hóa HACINCO và sai phạm của cá nhân nguyễn giám đốc Công ty Nguyễn Chí Sỹ.

Quan điểm này của Hội Luật gia Việt Nam không chỉ căn cứ trên các quy định rõ ràng của pháp luật mà còn phù hợp với quan điểm của Bộ Tài chính tại công văn số 11083/BTC-TCDN ngày 11/9/2006 của Bộ Tài chính về việc triển khai cổ phần hóa HACINCO gửi Sở Tài Chính Hà Nội và quan điểm của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại công văn số 167/BĐMDN ngày 19/4/2010 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc trả lời Công văn số 2432/UBND-KT ngày 12/4/2010 gửi UBND TP Hà Nội.

Tại văn bản gửi UBND TP Hà Nội này, Hội Luật Gia Việt Nam còn khuyến nghị: “Theo quan điểm của Hội Luật gia Việt Nam: Việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn góp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này việc cổ phần hóa đã để kéo dài nhiều năm vì có một số sai phạm, nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ bất lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư….Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội cần phải xem xét cẩn trọng bảo đảm hài hòa lợi ích và quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư (đó là các cổ đông, bao gồm cả cổ đông Nhà nước) hợp pháp trực tiếp tham gia đấu giá lần đầu”.

Các nhà đầu tư hợp pháp mua cổ phần tại HACINCO từ năm 2005 đã không ngừng nỗ lực đấu tranh đối với những sai phạm của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, thời hạn cổ phần hóa HACINCO đã vượt quá con số một thập kỷ và tiếp tục bị kéo dài đến nay. Chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư hợp pháp. Thế nhưng dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ lại khiến người ta ngỡ ngàng khi các kiến nghị trên cơ sở pháp luật lại bị coi là không đúng và không có cơ sở. Vụ việc sẽ tiếp tục diễn tiến như thế nào?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Anh Thế

MỚI NHẤT
Gần 90 kỳ báo giải cứu hơn 10 hộ dân thủ đô khỏi tận cùng đau khổ!
Gần 90 kỳ báo giải cứu hơn 10 hộ dân thủ đô khỏi tận cùng đau khổ!

(Dân trí) - Sau 87 kỳ báo đăng tải trên Báo Dân trí, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải ra “tối hậu thư”, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo trực tiếp, hơn 10 hộ dân 146 Quán Thánh đã được giải cứu trong niềm vui sướng tột cùng.

Thứ năm, 28/12/2017 - 08:27

Bắc Giang: Đề nghị công an vào cuộc điều tra doanh nghiệp bất chấp pháp luật!
Bắc Giang: Đề nghị công an vào cuộc điều tra doanh nghiệp bất chấp pháp luật!

(Dân trí) - UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa có công văn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra những hành vi sai phạm của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu rau quả Phương Đông khi xây dựng trái phép và xuất hiện các băng rôn tư vấn giao dịch, rao bán kiot.

Thứ năm, 28/12/2017 - 08:25

Nhà văn xin phép xây chuồng gà bất thành: UBND tỉnh Cao Bằng nói gì?
Nhà văn xin phép xây chuồng gà bất thành: UBND tỉnh Cao Bằng nói gì?

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng việc cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND thành phố Cao Bằng. Nếu ông Hoàng Dương Quý có căn cứ cho rằng UBND thành phố không cấp giấy phép xây dựng cho gia đình ông là trái pháp luật thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra cơ quan tòa án theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, 28/12/2017 - 07:42

Hà Nội: UBND phường Xuân Đỉnh bất ngờ “cầu cứu” quận Bắc Từ Liêm!
Hà Nội: UBND phường Xuân Đỉnh bất ngờ “cầu cứu” quận Bắc Từ Liêm!

(Dân trí) - Ông Trần Trung Tuyển - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh vừa có văn bản gửi UBND quận Bắc Từ Liêm “cầu cứu” việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị khẩu pháo lắp đặt trong công trình “Cải tạo di tích lịch Pháo đài Xuân Tảo”.

Thứ năm, 28/12/2017 - 07:27

Bắc Giang: Nhận đơn dân kiện, Tòa án huyện xử Ủy ban huyện thua “trắng bụng”!
Bắc Giang: Nhận đơn dân kiện, Tòa án huyện xử Ủy ban huyện thua “trắng bụng”!

(Dân trí) - Được bố mẹ chia cho thửa đất “cắm dùi”, năm 2014, ông Trần Bá Nghĩa bất ngờ được UBND xã Hương Gián (Yên Dũng - Bắc Giang) cho biết số đất của mình đã được UBND huyện Yên Dũng cấp sổ đỏ cho người khác. Bất bình, ông Nghĩ đã kiện UBND huyện Yên Dũng ra tòa. TAND huyện Yên Dũng đã đứng về phía người dân mất đất.

Thứ tư, 27/12/2017 - 03:00

Xử lý vi phạm pháp luật đê điều ở Ninh Bình: “Con voi chui lọt lỗ kim”?
Xử lý vi phạm pháp luật đê điều ở Ninh Bình: “Con voi chui lọt lỗ kim”?

(Dân trí) - Tổng số gần 100 vụ vi phạm pháp luật đê điều, quá “hạn chót” UBND tỉnh giao gần hai tháng nhưng các địa phương chỉ xử lý được 25 vụ. Các vi phạm tồn tại đều là những công trình “khủng” của các “ông lớn” khiến dư luận hoài nghi có chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” trong xử lý vi phạm luật đê điều tại Ninh Bình?.

Thứ tư, 27/12/2017 - 10:01

Bắc Giang: Sau sai phạm nghiêm trọng, cán bộ lãnh đạo huyện cùng thăng chức!
Bắc Giang: Sau sai phạm nghiêm trọng, cán bộ lãnh đạo huyện cùng thăng chức!

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết UBKT tỉnh ủy Bắc Giang chuẩn bị công bố hình thức kỷ luật chính thức với nhiều cán bộ, lãnh đạo huyện này liên quan đến việc dàn xếp hồ sơ để “hô biến” đất rừng thành đất ở.

Thứ tư, 27/12/2017 - 09:12

Đề nghị công an xác định hành vi phá cây thông Noel “khủng” nhất tỉnh Bắc Giang
Đề nghị công an xác định hành vi phá cây thông Noel “khủng” nhất tỉnh Bắc Giang

(Dân trí) - Dịp lễ Noel 2017, tại quảng trường TP Bắc Giang, một cây thông “khủng” nhất từ trước đến nay đã được dựng và trang hoàng. Tuy nhiên, chỉ sau đêm lễ, cây thông này đã bị phá tả tơi. Lãnh đạo Phòng Văn hóa TP Bắc Giang cho biết số tiền dựng cây thông Noel huy động từ nguồn xã hội hóa.

Thứ ba, 26/12/2017 - 12:00

Cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu: UBND TP Hà Nội lại ra "tối hậu thư"!
Cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu: UBND TP Hà Nội lại ra "tối hậu thư"!

(Dân trí) - Mỗi lần Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại cụm chung cư 229 phố Vọng thì đều có sự tham gia, phối hợp của rất nhiều đơn vị liên quan, tốn kém nhiều thời gian, công sức. Bên cạnh đó, các sai phạm của Công ty Sao Mai và Công ty xây lắp đã rất rõ ràng nhưng Đoàn kiểm tra lại không có biện pháp yêu cầu hai Công ty này khắc phục triệt để.

Thứ ba, 26/12/2017 - 08:19

TP.HCM: Hủy ngang hợp đồng vẫn kiện đối tác ra toà!
TP.HCM: Hủy ngang hợp đồng vẫn kiện đối tác ra toà!

(Dân trí) - Trong thời gian góp vốn và đầu tư thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Đức Mạnh không tuân thủ đúng cam kết về nghĩa vụ thanh toán, tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng…tuy nhiên, đơn vị này vẫn kiện đối tác ra tòa đòi hoàn trả, bồi thường tổng cộng 174 tỷ đồng.

Thứ ba, 26/12/2017 - 08:12

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ khai thác đất địa giới hành chính đem bán!
UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ khai thác đất địa giới hành chính đem bán!

(Dân trí) - Mới đây Chánh VP UBND tỉnh Nghệ An ông Lê Đức Cường có Công văn gửi Sở TNMT tỉnh này về việc xử lý vấn đề báo Dân trí nêu.

Thứ ba, 26/12/2017 - 08:11

Hà Nội: Chủ tịch huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa!
Hà Nội: Chủ tịch huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa!

(Dân trí) - TAND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo thu lý vụ án hành chính sơ thẩm về việc Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm bị người dân khởi kiện ra tòa liên quan đến quản lý đất đai tại xóm 7 xã Ninh Hiệp.

Thứ hai, 25/12/2017 - 01:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ tìm lại 3 căn nhà cho mượn từ 37 năm trước: Hai số nhà bị “bốc hơi”?
Vụ tìm lại 3 căn nhà cho mượn từ 37 năm trước: Hai số nhà bị “bốc hơi”?

(Dân trí) - Dù năm 1977, Ban Quản lý hợp tác xã tiêu thụ phường 17 (quận 1) ký hợp đồng mượn nhà trong có đó ghi rõ số 3 căn, tuy nhiên quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan chức năng không tìm thấy văn bản nào liên quan đến việc cấp số nhà của 2 căn nhà số 207 - 209 Nguyễn Thái Học.

Thứ hai, 25/12/2017 - 07:59

Cà Mau: Nhiều chứng cứ tòa không xem xét, đã bác yêu cầu của nguyên đơn!
Cà Mau: Nhiều chứng cứ tòa không xem xét, đã bác yêu cầu của nguyên đơn!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), TAND huyện Thới Bình vẫn tuyên bác đơn yêu cầu dù có nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh rõ ràng quyền lợi chính đáng của phía nguyên đơn.

Thứ hai, 25/12/2017 - 07:57

Ninh Bình: Tỉnh chỉ đạo xử lý đoàn xe “siêu tải”, cơ quan chức năng “kêu khó”!
Ninh Bình: Tỉnh chỉ đạo xử lý đoàn xe “siêu tải”, cơ quan chức năng “kêu khó”!

(Dân trí) - UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải gây mất ATGT, vệ sinh môi trường trên đường tỉnh lộ 479. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc, đoàn xe “siêu tải” lại né tránh khiến CSGT, TTGT “bó tay” không thể xử lý dứt điểm.

Thứ bảy, 23/12/2017 - 08:54

Ly kì vụ đòi lại 3 căn nhà tại trung tâm cho mượn từ 37 năm trước!
Ly kì vụ đòi lại 3 căn nhà tại trung tâm cho mượn từ 37 năm trước!

(Dân trí) - Đó là câu chuyện của ông Hồ Văn Tín, người được ủy quyền đi đòi lại 3 căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nhiều năm qua, ông Tín có đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng và tòa án nhưng sự việc vẫn chưa sáng tỏ.

Thứ bảy, 23/12/2017 - 08:30

Phú Yên: Mất đất sản xuất, người dân cầu cứu chính quyền
Phú Yên: Mất đất sản xuất, người dân cầu cứu chính quyền

(Dân trí) - Người dân tại thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa rất lo lắng vì tình trạng sạt lở bờ sông ở khu vực mình sinh sống ngày càng nặng thêm. Đã vậy nay lại thêm tình trạng khai thác cát, nên lo càng thêm lo.

Thứ bảy, 23/12/2017 - 07:50

Nghệ An: Đường cứu hộ cứu nạn sau gần một thập kỷ vẫn không triển khai được
Nghệ An: Đường cứu hộ cứu nạn sau gần một thập kỷ vẫn không triển khai được

(Dân trí) - Được đầu tư với mức kinh phí 73 tỷ đồng, dự án đường cứu hộ, cứu nạn hi vọng sẽ được thi công và hoàn thành ngay sau đó. Thế nhưng đã gần một thập kỉ, đến nay dự án vẫn còn dang dở còn người dân thì đỏ mắt để trông chờ .

Thứ bảy, 23/12/2017 - 07:48

Bắc Giang: Doanh nghiệp bất chấp pháp luật, chính quyền quyết liệt "tuýt còi"!
Bắc Giang: Doanh nghiệp bất chấp pháp luật, chính quyền quyết liệt "tuýt còi"!

(Dân trí) - Ngay sau khi phát hiện một doanh nghiệp đang thi công rầm rộ trên hành lang an toàn giao thông QL 37 tại Cụm công nghiệp Việt Tiến - Việt Yên (Bắc Giang), các cơ quan chức năng huyện Việt Yên đã quyết liệt yêu cầu công ty này dừng thi công. Tuy nhiên, hàng chục ki ốt tại đây vẫn ngang nhiên đi vào hoàn thiện.

Thứ sáu, 22/12/2017 - 08:28

Nguy cơ di tích thành phế tích: Sẽ làm rõ khẩu pháo đồng có thật sự bằng đồng?
Nguy cơ di tích thành phế tích: Sẽ làm rõ khẩu pháo đồng có thật sự bằng đồng?

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo UBND Phường Xuân Đỉnh (Quận Bắc Từ Liêm ) cho biết: “Trong thiết kế thì khẩu pháo là bằng đồng có pha 5% kẽm, chúng tôi đang thuê một đơn vị thẩm định độc lập để về kiểm định và sau đó có kết quả sẽ báo cáo với UBND quận, các cơ quan chức năng về vấn đề này. Ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Thứ sáu, 22/12/2017 - 08:10

Quảng Nam: Giám đốc Ban quản lý dự án huyện bị “tố” thiếu bằng cấp chuyên môn
Quảng Nam: Giám đốc Ban quản lý dự án huyện bị “tố” thiếu bằng cấp chuyên môn

(Dân trí) - Chánh văn phòng UBND huyện Đông Giang được bổ nhiệm qua Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã có đơn thư tố cáo thiếu bằng cấp trong lĩnh vực chuyên môn.

Thứ sáu, 22/12/2017 - 07:59

Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con: Tòa tuyên 2 năm tù, bị cáo tiếp tục kháng cáo!
Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con: Tòa tuyên 2 năm tù, bị cáo tiếp tục kháng cáo!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Dùng ly thủy tinh ném mẹ nhưng trúng con” xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), dù cả bị cáo và luật sư khẳng định, việc ném ly là để ngăn cản cuộc cãi nhau chứ không muốn gây thương tích cho bất kỳ ai, nhưng TAND huyện Vĩnh Lợi vẫn tuyên bị cáo Ngô Minh Tiến về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thứ sáu, 22/12/2017 - 07:56

Được thông báo nhận lại xe bị đánh cắp, thiếu nữ xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT
Được thông báo nhận lại xe bị đánh cắp, thiếu nữ xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT

(Dân trí) - Sau khi bị kẻ trộm đánh cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead 125cm3, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1992), trú tại Bo Non, Hương Vỹ, Yên Thế (Bắc Giang) không dám nghĩ có thể lấy lại được tài sản. Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau, Đội CSGT số 2 Hà Nội trao trả lại chiếc xe đến tận tay chủ nhân.

Thứ năm, 21/12/2017 - 02:56

Kỳ án giữa thủ đô: Người dân la hét, phản đối sau khi HĐXX tuyên án!
Kỳ án giữa thủ đô: Người dân la hét, phản đối sau khi HĐXX tuyên án!

(Dân trí) - Ngay sau khi thẩm phán Hoàng Nhật Tân - Chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm TAND TP Hà Nội tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Hoài Đức tuyên phạt 2 anh em bị cáo Quản Đắc Quý hơn 10 năm tù, hàng chục người dân tại phòng xử án phẫn nộ la hét, gào khóc phản đối trong sự hỗn loạn.

Thứ năm, 21/12/2017 - 10:18