Bình Thuận - Bài 2:

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào?

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ đã 2 lần báo cáo kết quả xác minh phản ánh của ông Đinh Trung, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận, nhưng sau đó, ông Trung đều có đơn phản biện, chỉ ra nhiều điểm cần làm sáng tỏ.

Kết quả kiểm tra, xác minh 

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 1

Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 của TTCP về kết quả xác minh phản ánh, kiến nghị của ông Đinh Trung (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận) trong vụ chuyển sân golf Phan Thiết sang khu đô thị.

Trước khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ (TTCP) làm rõ nhiều nội dung trong vụ chuyển sân golf Phan Thiết (phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sang khu đô thị (Thông báo số 131/TB – VPCP ngày 27/3/2020), TTCP đã 2 lần báo cáo về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Đinh Trung (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận) về vụ việc này.

Trong báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 thể hiện, ông Đinh Trung (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận) có đơn phản ánh, kiến nghị về việc chuyển đổi công năng của sân golf Phan Thiết sang Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (khu đô thị) có biểu hiện sai trái, tiêu cực, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã câu kết, móc ngoặc với doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Rạng Đông) biến đất công thành đất tư nhân không đúng với quy hoạch sử dụng đất của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Tỉnh Bình Thuận đã không thu hồi đất sân golf Phan Thiết để đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) là trái quy định của pháp luật về đất đai, không bố trí 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án là chưa đúng quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Việc xác định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất không sát giá thị trường gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 2

Báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 của TTCP.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh, kiến nghị nêu trên, TTCP kết luận việc đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Đồng thời, việc UBND tỉnh Bình Thuận cho phép chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành khu đô thị là phù hợp với quy hoạch của pháp luật về luật đất đai. Do đó phản ánh của ông Đinh Trung là không có cơ sở.

Về nội dung không bố trí 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án là chưa đúng quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, báo cáo kết quả xác minh của TTCP thể hiện: “Dự án nằm trong khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, để đồng bộ hoá cơ sở hạ tầng, tạo mỹ quan của thành phố nên việc hoán đổi 20% quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội là phù hợp với kiến trúc đô thị hiện tại.

Như vậy, việc UBND tỉnh Bình Thuận hoán đổi 8,7ha quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tuy không phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đã được Bộ Xây dựng, cơ quan hướng dẫn chuyên ngành cho phép là phù hợp”.

Về nội dung này, TTCP xác định phản ánh, kiến nghị của ông Đinh Trung có cơ sở một phần.

Việc xác định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất không sát giá thị trường gây thiệt hại ngân sách Nhà nước, TTCP xác định nội dung phản ánh, kiến nghị này của ông Đinh Trung là không có cơ sở.

Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ chỉ ra nhiều điểm cần làm sáng tỏ

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 3

Ngày 30/9/2019, ông Đinh Trung đã có đơn phản biện về nội dung trong báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 của TTCP.

Ngày 30/9/2019, ông Đinh Trung đã có đơn phản biện gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổng TTCP…về báo cáo 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 của TTCP.

Ngày 21/11/2019, TTCP có văn bản số 2126/TTCP-C.III về việc thông báo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh kiến nghị liên quan đến chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành khu đô thị.

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 4
Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 5
Ngày 21/11/2019, TTCP có văn bản số 2126/TTCP-C.III về việc thông báo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh kiến nghị liên quan đến chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành khu đô thị gửi ông Đinh Trung.

Ngay khi nhận được văn bản này, ông Đinh Trung cho rằng, trong đơn phản biện ngày 30/9/2019 gửi đi, ông đã phản bác hầu hết nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, nhận xét và kiến nghị của TTCP tại báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 của TTCP.

“Trong văn bản số 2126/TTCP-C.III ngày 2/11/2019 của TTCP trả lời cho tôi đã không quan tâm đến những nội dung tôi phản biện, minh chứng cụ thể trong đơn mà vẫn trích nguyên văn nội dung nhận xét của báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019”.

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 6

Ngày 28/11/2019, ông Đinh Trung tiếp tục có đơn đề nghị lần thứ 2, phản biện lại nhiều nội dung của TTCP đã đưa ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Ngày 28/11/2019, ông Đinh Trung tiếp tục có đơn đề nghị lần thứ 2. Theo ông Đinh Trung, tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009, sân golf Phan Thiết vẫn nằm trong quy hoạch sân Việt Nam đến năm 2020. Trong quyết định này ghi rõ: “Đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đã triển khai xây dựng; dự án đã hoàn thành đang hoạt động trước ngày quy định này có hiệu lực thì tiếp tục hoạt động…”.

Ngoài ra, tại Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 26/5/2014 nêu: “Điều chỉnh, bổ sung danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1946/QĐ-TTg vẫn giữ sân golf Phan Thiết trong danh mục dự kiến phát triển đến năm 2020.

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 7
Nhiều biệt thự được xây dựng tại khu đất trước đây là sân golf Phan Thiết

Ông Trung cho rằng lãnh đạo và UBND tỉnh Bình Thuận giai đoạn lúc bấy giờ khi làm thủ tục đề nghị Thủ tướng đưa sân golf ra khỏi quy hoạch và chuyển sân golf sang đất ở đô thị đã làm việc kiểu “tiền trảm, hậu tấu”. Cụ thể, ngày 5/3/2014 UBND tỉnh Bình Thuận đã có Thông báo số 75/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đề nghị của Cty Rạng Đông.

Đến ngày 23/5/2014 UBND tỉnh Bình Thuận có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân golf sang xây dựng khu đô thị. 

Hơn 5 tháng sau, ngày 28/10/2014, Thủ tướng có văn bản đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. 

Vụ chuyển đổi sân golf Phan Thiết: Thanh tra Chính phủ báo cáo thế nào? - 8

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc yêu cầu TTCP kiểm tra, rà soát lại việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu đô thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2020.

Ông Đinh Trung cho rằng, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận khi làm thủ tục đã “biết trước” việc chủ đầu tư chấm dứt hoạt động và bỏ sân golf từ ngày 1/4/2014 nhưng không có ý kiến gì và còn yêu cầu chủ đầu tư phải có phương án giải quyết hài hòa của những người đã bỏ tiền mua thẻ golf của sân golf Phan Thiết, trong khi chưa có báo cáo và chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đinh Trung còn kiến nghị làm rõ có hay không việc lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Cty Rạng Đông trong khu du lịch biển Phan Thiết, cần tính lại giá tiền sử dụng đất để làm rõ và kết luận việc thất thu ngân sách Nhà nước, yêu cầu chủ đầu tư giao lại 20% quỹ đất (7,2ha) xây dựng nhà ở xã hội để tổ chức bán đấu giá…

Trả lời PV Báo Dân trí, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đối với các nội dung phản, kiến nghị liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đang được TTCP kiểm tra, rà soát lại, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin vụ việc.

Trung Kiên

Đang được quan tâm