Thứ sáu, 13/08/2010 - 14:00

Quyên góp sách giáo khoa cho học sinh vùng nghèo

Ở thành phố và vùng đồng bằng, những nơi có điều kiện kinh tế, mỗi học sinh mua được một bộ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới là chuyện bình thường, nhưng với các vùng nghèo, chuyện đó là khó khăn...

Những nơi như miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc chịu hậu quả của thiên tai, vẫn còn nhiều học sinh không có sách giáo khoa, phải đến lớp học “chay”. Số lượng sách giáo khoa cũ tồn đọng trong gia đình học sinh hiện nay còn rất lớn. Nhiều năm qua, chủ trương quyên góp ủng hộ, sử dụng lại sách giáo khoa cũ đã được ngành GD - ĐT và các tổ chức xã hội, nhất là Hội Khuyến học các địa phương thường xuyên phát động. Một số lượng lớn sách giáo khoa đã được quyên góp, kịp thời giúp đỡ học sinh vùng sâu vùng xa, học sinh gặp khó khăn do thiên tai. Việc quyên góp ủng hộ, sử dụng sách giáo khoa cũ là một chủ trưong rất nhân văn, cần dược khuyến khích và nhân rộng.

 
Quyên góp sách giáo khoa cho học sinh vùng nghèo - 1

Những cuốn SGK cũ vẫn rất có ích với những học sinh nghèo, khó khăn

 

Để nhanh chóng đưa chủ trương này thành một cuộc vận động lớn, được thực hiện thường xuyên, liên tục, Sở GD – ĐT cũng như Hội Khuyến học các địa phương nên phối hợp với các đòan thể khác nhằm tổ chức rộng khắp phong trào này đến tận các đơn vị trường học, các gia đình học sinh. Riêng đối với ngành giáo dục, nên xem xét để đưa việc quyên góp ủng hộ, sử dụng sách giáo khoa cũ thành một tiêu chí thi đua đối với các trường hàng năm. Trong mỗi nhà trường, các tổ chức Đoàn - Đội cần đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp thu gom. Các công ty, trung tâm sách và thiết bị trường học ở các huyện, thành thị cũng cần vào cuộc bằng cách trích một phần kinh phí tổ chức thu mua sách giáo khoa cũ còn sử dụng được để ủng hộ hoặc bán lại cho học sinh với giá rẻ.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Hiện nay, mức sống của người dân nhiều vùng còn hạn chế, tình hình thiên tai nặng nề, giá cả biến động ảnh hưởng đến những gia đình có thu nhập thấp. Chủ trương quyên góp ủng hộ, sử dụng sách giáo khoa cũ là rất thiết thực. Trong khi giá của mỗi bộ sách giáo khoa ở các cấp học dao động từ khoảng 100 000đ đến 150 000đ thì việc thực hiện chủ trương này có thể sẽ tiết kiệm được số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái từ chủ trương này mang lại có thể tác động tích cực tới nhận thức, tư tưởng của mỗi học sinh.

 

Bùi Minh Tuấn

(Giáo viên trường THPT Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An)

 

LTS Dân trí - Sách giáo khoa là phương tiện không thể thiếu đối với mọi học sinh, giúp các em có điều kiện học tập thuận lợi. Nhưng tiếc rằng nhiều học sinh các vùng khó khăn vẫn phải “học chay” hoặc nhiều em chung một bộ sách giáo khoa. Quyên góp sách giáo khoa để ủng hộ học sinh những vùng còn nhiều khó khăn là việc làm thiết thực đem lại hiệu quả nhiều mặt, rất đáng khuyến khích và nhân rộng.

Đúng là nguồn sách giáo khoa đã qua sử dụng còn tồn đọng khá nhiều, chỉ cần  tổ chức cuộc vận động mọi trường học ở thành phố và các vùng đồng bằng có mức sống khá thì sẽ thu thập được một số lượng lớn sách giáo khoa để giúp đỡ học sinh những vùng còn nhiều khó khăn.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn và hết sức thiết thực cho năm học mới. Chỉ cần sự quan tâm của các cấp quản lý giáo dục cũng như các tổ chức đòan thể, nhất Hội Khuyến học các địa phương, chắc chắn công việc này sẽ được tổ chức tốt và đêm lại hiệu quả to lớn.