Quy định mới về "phạt nguội" ô tô vi phạm giao thông

Từ 21/5, nếu quá 20 ngày gửi thông báo mà người vi phạm không đến giải quyết, thông tin xe vi phạm được gửi đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo.

Theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung một số thông tư; trong đó Thông tư 65/2020 về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT; có hiệu lực từ 21/5/2022), xe ô tô bị ghi nhận vi phạm giao thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật (hình ảnh, video) bị xử "phạt nguội".

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không đến giải quyết, cơ quan công an sẽ thông báo đến cơ quan đăng kiểm để cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm nhằm phối hợp xử lý vi phạm.

Quy định mới về phạt nguội ô tô vi phạm giao thông - 1

Xe ô tô bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm chỉ được kiểm định với thời hạn 15 ngày (Ảnh: Báo giao thông).

Trình tự ghi nhận vi phạm, cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm như sau: trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm, cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm gửi thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan đến trụ sở (hoặc trụ sở Công an cấp huyện, xã nơi cư trú để giải quyết). 

Nếu quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo, người vi phạm không đến giải quyết, thông tin về phương tiện vi phạm được đăng lên Trang điện tử của Cục CSGT (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết, số điện thoại liên hệ) để người vi phạm biết, liên hệ giải quyết.

Đồng thời, gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng kiểm và cập nhật trạng thái "đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm". Sau khi vi phạm được giải quyết, cơ quan công an nơi xử lý vi phạm gửi ngay thông báo kết thúc cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm để gỡ cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm. 

Về phía cơ quan đăng kiểm, Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN cho biết, việc cảnh báo và xóa cảnh báo xe ô tô vi phạm giao thông trên chương trình quản lý đăng kiểm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ và Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT.

"Cục Đăng kiểm VN thực hiện cảnh báo và xóa cảnh báo phương tiện theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan Công an. Phương tiện bị cảnh báo, khi đến kiểm định được trung tâm đăng kiểm cung cấp thông tin về việc bị cảnh báo, nếu có nhu cầu kiểm định được tiếp nhận kiểm định nhưng chỉ cấp tem, giấy chứng nhận kiểm định với thời hạn 15 ngày.

Trong lần đăng kiểm tiếp theo, nếu phương tiện chưa được xóa cảnh báo, tiếp tục được kiểm định với thời hạn chứng nhận đăng kiểm 15 ngày và phải trả phí, lệ phí kiểm định bằng với mức phương tiện kiểm định theo chu kỳ bình thường", theo Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Hình ảnh dùng để xử phạt phải còn thời hạn sử dụng

Theo quy định tại Nghị định số 135/2021 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2022, thời hạn sử dụng kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xác định tổ chức, cá nhân vi phạm được tính từ thời điểm ghi nhận được kết quả cho đến hết ngày cuối cùng của thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quá thời hạn nói trên mà người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền thì kết quả thu thập được không còn giá trị sử dụng.

Theo www.baogiaothong.vn