Muốn hành nghề môi giới bất động sản cần những điều kiện gì?

Khả Vân

(Dân trí) - Tôi đăng ký thành lập doanh nghiệp về môi giới bất động sản thì được yêu cầu cần phải có giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Vậy điều kiện và thủ tục xin giấy chứng chỉ hành nghề thế nào?

Trả lời:

Luật gia Nguyễn Văn Nghĩa, Công ty Luật TNHH LSX cho biết, trước thực trạng bát nháo của hoạt động môi giới bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng đã đưa quy định môi giới BĐS bắt buộc phải hoàn thành chương trình đào tạo của đơn vị được cấp phép mới được dự thi sát hạch lấy chứng chỉ và không cho cá nhân hoạt động môi giới độc lập… vào dự thảo sửa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS 2014 để lấy ý kiến. 

Trong dự thảo này, Bộ Xây dựng thẳng thắn thừa nhận hạn chế trong kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS là nguồn nhân lực thừa về số lượng nhưng thiếu về chất lượng.

Muốn hành nghề môi giới bất động sản cần những điều kiện gì? - 1

Bộ Xây dựng thừa nhận, dịch vụ môi giới BĐS là nguồn nhân lực thừa về số lượng nhưng thiếu về chất lượng.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh BĐS 2014 quy định về điều kiện các tổ chức, cá nhân được kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, điều kiện được thi sát hạch về trình độ hiểu biết pháp luật, về kỹ năng hoạt động môi giới quá dễ dàng, không quy định buộc phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa học thì mới được dự thi lấy chứng chỉ.

Điều này đã dẫn đến tình trạng hiện nay đội ngũ làm môi giới BĐS yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật hạn chế, chưa có tính chuyên nghiệp, yếu kém về đạo đức kinh doanh dẫn đến tình trạng làm ăn chụp giật, không chịu trách nhiệm, gây thiệt hại cho khách hàng khi tư vấn không đúng, tư vấn cho xong để kiếm tiền, thậm chí còn lũng đoạn thị trường, góp phần gây ra những cơn sốt ảo để kiếm lợi.

Dịch vụ môi giới bất động sản là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

"Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản."

Như vậy, môi giới bất động sản là một nghề có thể hiểu đơn giản là sự kết nối các bên có nhu cầu về mua bán, chuyển nhượng bất động sản với nhau.

Nội dung môi giới bất động sản

Căn cứ theo điều 63 Luật kinh doanh bất động sản 2014, nội dung của hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam bao gồm:

- Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán; ký kết hợp đồng.

- Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán; chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; cho thuê mua bất động sản.

- Cung cấp các thông tin về bất động sản; hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán; chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; cho thuê mua bất động sản.

Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là một ngành nghề đặc thù. Pháp luật trao quyền cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm các quyền sau:

- Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản.

- Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

- Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

- Các quyền khác được thỏa thuận trong hợp đồng.

Muốn hành nghề môi giới bất động sản cần những điều kiện gì? - 2

Bộ Xây dựng đã đưa quy định môi giới BĐS bắt buộc phải hoàn thành chương trình đào tạo của đơn vị được cấp phép mới được dự thi sát hạch lấy chứng chỉ và không cho cá nhân hoạt động môi giới độc lập… vào dự thảo sửa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS 2014 để lấy ý kiến (Ảnh: Đại Việt).

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Bên cạnh các quyền, pháp luật cũng quy định các nghĩa vụ như sau:

- Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Cung cấp hồ sơ; thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ; thông tin do mình cung cấp.

- Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán; ký kết hợp đồng mua bán; chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra; thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Theo điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

"Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản."

Như vậy, để kinh doanh ngành nghề này, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

Điều kiện cấp giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Theo khoản 1 điều 68 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới khi đáp ứng được các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Trình tự thủ tục xin giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ đăng ký và tham gia kỳ thi sát hạch do Sở Xây dụng tổ chức;

Sau khi có kết quả thi sát hạch, Chủ tịch hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở xây dụng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;

Trên cơ sở báo cáo của chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ;

Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản photo bài thi và hồ sơ của cá nhân đó về Sở xây dựng để cấp chứng chỉ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ.

Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ

Như vậy, để được cấp giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, bạn cần phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đã qua sát hạch kiến thức về bất động sản. Trình tự, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề cần tuân theo các quy định của pháp luật.