Hồi âm của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam:

Kỷ luật nhiều cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh

(Dân trí) - Báo Điện tử Dân trí nhận được công văn số 2911/NHCS-KTNB của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phúc đáp việc giải quyết đơn thư tố cáo do Bao Dân trí chuyển đến. Theo công văn trên, có nhiều cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh bị kỷ luật.

Kỷ luật nhiều cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh - 1

Công văn của ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam gửi Báo Dân trí (ảnh: Vũ Văn Tiến)

Công văn trên cho biết, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) chân thành cảm ơn quý Báo đã quan tâm và đưa tin phản  ánh về việc ông Trịnh Viết Bảng viết đơn tố cáo NHCSXH Việt Nam bao che cho tiêu cực về sai phạm trong quản lý tài chính tại chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Để quý Báo có thông tin đầy đủ về vụ việc, NHCSXH xin gửi tới quý Báo vụ việc cụ thể như sau:

Trong năm 2004, 2005 qua kiểm tra phát hiện tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh có một số sai phạm về quản lý tài chính trong việc mua sắm tài sản và sử dụng hoa hồng của các đơn vị bán hàng không đúng quy định: Số tiền sai phạm trong việc sử dụng sai quy định, số tiền hoa hồng do đơn vị bán hàng trả cho NHCSXH tỉnh Bắc Ninh là 110 triệu đồng.

Ngay khi đó, Tổng giám đốc NHCSXH đã có văn bản chỉ đạo khắc phục các sai phạm: Thu hồi toàn bộ số tiền hoa hồng sử dụng sai quy định, giảm giá thành các tài sản mua sắm trong các năm 2004, 2005, tổng số tiền 110 triệu đồng và yêu cầu thanh toán tạm ứng hành chính để kéo dài số tiền 115 triệu đồng; chấn chỉnh ngay hoạt động của Hội đồng tài chính, hoàn thiện hồ sơ quyết toán mua sắm tài sản, yêu cầu việc mua sắm và quản lý tài sản phải theo đúng các quy định hiện hành. Đến tháng 12/2005 toàn bộ những sai phạm về quản lý tài chính, chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã khắc phục và chỉnh sửa các sai phạm theo đúng quy định hiện hành.

Về công tác cán bộ, có 4 người có liên quan trực tiếp: ông Vũ Đình Yên, Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách công tác kế toán tài chính và là Chủ tịch Hội đồng tài chính; ông Trịnh Viết Bảng, Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, thành viên Hội đồng tài chính; ông Đào Duy Kiệm, Trưởng phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, thành viên Hội đồng tài chính; bà Lê Thị Hiển – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, thành viên Hội đồng Tài chính. Các cá nhân này đều viết kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Ngày 5/6/2006, Hội đồng kỷ luật của NHCSXH đã thi hành kỷ luật đối với các cá nhân: Cảnh cáo ông Vũ Đình Yên, Phó giám đốc chi nhánh, phụ trách kế toán và quản lý kho quỹ, Chủ tịch Hội đồng tài chính; cảnh cáo ông Trịnh Viết Bảng, Trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ; khiển trách 2 trưởng phòng: Ông Đào Duy Kiệm, Trưởng phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ và bà Lê Thị Hiển, Trưởng phòng Hành chính – tổ chức.

Đối với ông Đoàn Văn Khải, Giám đốc, tuy không trực tiếp sai phạm nhưng là Giám đốc chi nhánh phải liên đới chịu trách nhiệm về những sai phạm tại chi nhánh. Tổng Giám đốc đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Đoàn Văn Khải, Giám đốc chi nhánh.

Quá trình kiểm tra, xử lý các sai phạm tại chi nhánh tỉnh Bắc Ninh hoàn toàn đúng theo các quy định của Nhà nước và của ngành, không có việc bao che và trù dập cán bộ.

Từ năm 2006 đến nay, ông Trịnh Viết Bảng viết đơn phản ánh gửi đến nhiều cơ quan nhà nước: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ….; các báo: Nhân dân, Pháp luật, Công an nhân dân, Thanh tra… về việc sai phạm ở chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã được xử lý, NHCSXH đã trực tiếp trả lời vụ việc tới các cơ quan có liên quan.

Tiếp tục một số vụ việc sai phạm phát sinh tại Ngân hàng huyện Tiên Du là do sau này ông Trịnh Viết Bảng được chi nhánh tỉnh Bắc Ninh điều động giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng huyện Tiên Du.

Năm 2008, chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra hoạt động nghiệp vụ tại Phòng giao dịch huyện Tiên Du và đã có biên bản kiểm tra xác định về việc sai phạm và chế độ kế toán tài chính và giao dịch lưu động tại xã. Giám đốc chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã xử lý kỷ luật 07 cán bộ có sai phạm, trong đó có ông Trịnh Viết Bảng bị kỷ luật với hình thức khiển trách; những khiếu kiện của ông Trịnh Viết Bảng đã được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tiên Du xem xét, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thông huyện Tiên Du nơi ông Bảng sinh hoạt có văn bản trả lời ông Bảng.

Về tiền lương và phụ cấp lương của hệ thống NHCSXH thực hiện theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước.

Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh chi phụ cấp chức vụ cho ông Bảng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên, Điều 6 quy định: “Việc chuyển, xếp lương phải đảm bảo theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó…”. Vì vậy trường hợp ông Bảng là cấp Phó của đơn vị phụ trách đơn vị trong thời gian chưa có cấp Trưởng không được hưởng phụ cấp của cấp Trưởng là đúng quy định.

Vụ việc sai phạm tại chi nhánh tỉnh Bắc Ninh và Phòng giao dịch huyện Tiên Du đã được NHCSXH và chi nhánh tỉnh Bắc Ninh xử lý theo quy định hiện hành, không có việc bao che cho cán bộ có tiêu cực tại chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.

Vũ Văn Tiến