Thứ ba, 07/11/2017 - 09:15

Kiến nghị kiểm điểm Giám đốc Sở Giao thông vận tải Cà Mau!

Dân trí

Liên quan đến vụ phát hiện nhiều thiếu sót tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Cà Mau, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau xác định: Trách nhiệm còn hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng là người đứng đầu cơ quan và các bộ phận chuyên môn thuộc Sở này.

Trước những thiếu sót về việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở GTVT tỉnh Cà Mau trong giai đoạn từ năm 2014 - 2016, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau đã kiến nghị xử lý tập thể và cá nhân tại Sở này.

Theo đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở GTVT và cấp phó có liên quan.

Chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xử lý trường hợp của Sở GTVT trong việc thực hiện quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đúng và việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở thiếu thành phần các Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở.

Khi ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng, cần đưa vào quy định việc công khai, minh bạch, phù hợp với hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý đúng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; khi bổ nhiệm mới thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định quy trình bổ nhiệm công chức, việc chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thanh tra Nhà nước kiến nghị Giám đốc Sở GTVT kiểm điểm trách nhiệm các nội dung còn hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân và 11 người kê khai tài sản, thu nhập còn thiếu sót.

Xác minh tài sản, thu nhập của các ông: Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở GTVT), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải) và ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở).

Thanh tra Nhà nước kiến nghị Giám đốc Sở GTVT tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của các ông: Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở GTVT), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải) và ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở).
Thanh tra Nhà nước kiến nghị Giám đốc Sở GTVT tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của các ông: Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở GTVT), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải) và ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở).

Như Dân trí đã phản ánh, theo kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, Sở GTVT tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm nội dung chưa đầy đủ, toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, nội dung kế hoạch qua các năm cơ bản giống nhau.

Việc thụ lý, giải quyết đơn tố cáo còn sai trình tự; đưa họ tên người tố cáo vào quyết định giải quyết tố cáo và mời người tố cáo đối chất với người bị tố cáo là vi phạm Điều 36 của Luật Tố cáo, quy định bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo.

Trong 3 năm, Sở GTVT được phê duyệt 15 cuộc thanh tra, trong đó thanh tra hành chính 9 cuộc và thanh tra chuyên ngành 6 cuộc. Tuy nhiên, Sở chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra hành chính và 1 cuộc thanh tra chuyên ngành; còn lại 12 cuộc không triển khai. Bên cạnh đó, kế hoạch thanh tra hàng năm không cụ thể; không rõ đối tượng thanh tra; không thanh tra trách nhiệm các đơn vị trực thuộc và trình tự, thủ tục thanh tra thực hiện chưa đầy đủ.

Từ 2014 – 2016, Sở không có phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, Sở GTVT chưa tổ chức việc tự kiểm tra tài chính, kế toán theo các nguồn thu và tính hợp pháp của các khoản chi. Ngoài ra, đối với việc tự kiểm tra nội bộ, Sở cũng không thực hiện kiểm tra tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Từ năm 2014 - 2016, Sở GTVT thực hiện 15 công trình, có công khai mời thầu gói thầu xây lắp và kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Tuy nhiên, không công khai quyết toán vốn dự án hàng năm và quyết toán vốn dự án hoàn thành.

Trong công tác quy hoạch với các chức danh Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương, Sở GTVT thực hiện quy trình quy hoạch thiếu một số bước theo quy định; việc lập quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được công khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người được quy hoạch biết.

Ngày 30/6/2015, Giám đốc Sở GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc Sở) kiêm Chánh Thanh tra Sở nhưng không có văn bản thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Từ tháng 8/2016 đến ngày 31/12/2016, Sở GTVT bổ nhiệm mới 4 trường hợp. Qua thanh tra, có một trường hợp bổ nhiệm mới (Chánh Thanh tra Sở) quy trình lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thiếu thành phần các trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau- nơi thanh tra phát hiện nhiều sót trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng từ năm 2014 - 2016.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau- nơi thanh tra phát hiện nhiều sót trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng từ năm 2014 - 2016.

Về việc kê khai tài sản thu nhập tại Sở GTVT, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện bản kê khai ghi còn thiếu; giá trị tài sản được tính bằng tiền phải trả khi mua, bán, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế nhưng lại ghi theo giá thị trường, tài sản tăng theo hàng năm; tổng thu nhập trong năm ghi chưa rõ ràng, cụ thể và chi tiết từng khoản thu nhập; không giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm hoặc giải trình nhưng chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh đã yêu cầu 13 người kê khai chưa rõ ràng giải trình, gồm: Ông Dương Hoài Nam (Giám đốc Sở GTVT), ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc Sở GTVT), ông Phạm Trường Lâm (Chánh văn phòng Sở), ông Trương Văn Đỉnh (Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính), ông Huỳnh Văn Trơn (Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông), ông Nguyễn Thanh Gia (Giám đốc Ban quản lý Dự án duy tu sửa chữa công trình giao thông), ông Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải), ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở), ông Lê Hữu Triều (Trưởng Ban điều hành Bến xe tàu), ông Trương Văn Lành (Đội trưởng Đội văn phòng, Thanh tra Sở), ông Hồng Thi Thơ (Đội trưởng Đội 1, Thanh tra Sở), ông Lê Chí Tâm (Đội trưởng Đội 4, Thanh tra Sở).

Theo Thanh tra tỉnh, ông Dương Hoài Nam (Giám đốc Sở GTVT) và ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc Sở GTVT) được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra và yêu cầu giải trình về tài sản, thu nhập tăng thêm; do đó, Thanh tra tỉnh không kết luận việc kê khai tài sản thu nhập của 2 ông này.

Còn lại 11 người, trong đó có 8 người giải trình cơ bản đáp ứng yêu cầu; 3 người chưa chứng minh được nguồn gốc tài sản, thu nhập, gồm: Ông Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở GTVT), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải) và ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng Đội 5, Thanh tra Sở).

Huỳnh Hải