Thái Nguyên:

Không mở phiên tòa, HĐXX vẫn ra quyết định tạm đình chỉ vụ án

(Dân trí) - "Đơn khởi kiện chủ tịch UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) của ông Nguyễn Văn Bắc đang được TAND huyện Đại từ thụ lý nhưng sau đó phiên tòa không được mở mà HĐXX vẫn ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là vi phạm tố tụng”, luật sư Ngô Tất Hữu phân tích.

Như Dân trí đã đưa tin về vụ kiện hành chính giữa người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Bắc, cựu chiên binh xóm 2 xã Hà Thượng - Đại Từ (Thái Nguyên) đối với hành vi  cho người đến đập phá ngôi nhà xây dựng tạm của ông, thu giữ của ông 03 xe ô tô, 1 máy phát điện, 3 tạ chè khô cùng một số vật liệu tiêu dùng khác trong khi gia đình ông không nhận được bất kỳ một văn bản pháp lý nào liên quan của chủ tịch UBND huyện Đại Từ.

Vụ việc trên đã dược TAND huyện Đại Từ thụ lý số 07/TLST-HC  ngày 8/5/2013 ; đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 23/10/2013. Song do hơn 30 tài liệu gọi là chứng cứ do chủ tịch UBND huyện Đại từ cung cấp cho Tòa án không có chữ ký ủa ông Bắc nên trước đề nghị của luật sư và người khởi kiện  phiên tòa sơ thẩm đã phải tạm hoãn chờ kế quả giám định.

Luật sư Ngô Tất Hữu: Không mở phiên tòa vẫn ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là phạm luật.
Luật sư Ngô Tất Hữu: Không mở phiên tòa vẫn ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là phạm luật.

Ngày 25/11/2013, người khởi kiện đã bổ sung khởi kiện thêm quyết định  xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai số 624 0/QĐ-UB ngày 10/10/2012 là căn cứ để UBND huyện ra quyết định cưỡng chế só 6987/QĐ-UB  cũng đã được Tòa án thụ lý.

Tuy nhiên, ngày 19/3/2014, ông Nguyễn Văn Bắc nhận được quyết định số 03/2013/QĐST-HC do thẩm phán chủ toạn phiên tòa Lương Đức Long ký ngày 26/11/2013 có nội dung tạm đình chỉ vụ án.Mở đầu quyết định này nêu TAND huyện Đại từ với thành phần xét xử gồm : Thẩm phán chủ tọa phiên tòa : ông Lương Đức Long ; Hội thẩm nhân dân 1- Ông Nguyễn Văn Mười, 2 - Ông Trần Quang Huyên; Thư ký tòa án ghi biên bản: Ông Nguyễn Duy Khánh; VKSND huyện Đại Từ: Ông Triệu Văn Quân.

Quyết định nêu rõ: Xét thấy cần đợi kết quả giải quyết của vụ án khác (vụ án ông Bắc mới bổ sung kiện QĐ 6240 của chủ tịch UBND huyện Đại Từ); căn cứ Điều 139 Luật TTHC quyết định Tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 01/2013 /TLST-HC ngày 8/5/2013.

Quyết định này cũng ghi: Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định.

Tuy nhiên, trước sự việc, ông Bắc lại khẳng định: Ngày 26/11/2013, TAND huyện Đại Từ không có phiên tòa nào mở để xét xử vụ kiện của ông.

Trong trường hợp tòa án ra quyết định tạm đình chỉ vụ án trong khi không mở phiên tòa xét xử, PV Dân trí có cuộc trao đổi với luật sư Ngô Tất Hữu - Trưởng VPLS Thủ Đô và luật sư Trương Anh Tú -  Trưởng  VPLS Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích sự việc dưới góc độ pháp lý.

Ông Nguyễn Văn Bắc 
Ông Nguyễn Văn Bắc đã gửi đơn khiếu nại tới TAND, VKSND các cấp.

Theo luật sư Hữu và luật sư Tú: Thứ nhất, về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án: Điều 122 Luật Tố tụng Hành chính quy định: “Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hành chính có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính đó”. Tuy nhiên, Quyết định tạm đình chỉ số 03/2013/QĐST-HC được ban hành bởi Hội đồng xét xử vụ án (gồm thẩm phán Lương Đức Long và hai hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Văn Mười và ông Trần Quang Huyền). Theo Điều 139 Luật Tố tụng hành chính, HĐXX có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi tại phiên tòa, nếu có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Tố tụng Hành chính. Ngày 26/`11/23013  ngày HĐXX  ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án số 03/2013/QĐST-HC theo ông Bắc không có phiên tòa xét xử. Như vậy, Quyết định tạm đình chỉ số 03/2013/QĐST-HC  ban hành không đúng thẩm quyền  có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật vafg đạo đức người thẩm phán  

Thứ hai, về căn cứ tạm đình chỉ giải quyết vụ án. theo Quyết định số 03/2013/QĐST-HC, HĐXX vụ án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do“cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác” (vụ án khởi kiện Quyết định số 6240/QĐ-XPHC ngày 10/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Đại Từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai), Tuy nhiên căn cứ nêu trên là không phù hợp vì theo Điều 33 Luật Tố tụng Hành chính, Tòa án có thể nhập hai vụ án để giải quyết trong cùng một vụ án.

Hai vụ án hành chính khởi kiện Quyết định cưỡng chế số 6987/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 và khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6240/QĐ-XPHC ngày 10/10/2012 đều chỉ có một người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Bắc đối với 2 quyết định hành chính do cùng Chủ tịch UBND huyện Đại Từ ban hành trong cùng một sự việc là xử phạt đập phá ngôi nhà làm tạm. Hai quyết định này có mối liên hệ mật thiết với nhau ( QĐ XPHC sau đó không thi hành nên mới  có QĐ cưỡng chế).

Do đó, việc Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án khởi kiện quyết định cưỡng chế 6987 có số thụ lý 01/2013/TLST-HC ngày 08/5/2013 để đợi kết quả giải quyết vụ án khởi kiện Quyết định số 6240/QĐ-XPHC trong khi đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện cần thiết để  nhập hai vụ án giải quyết bằng một vụ án hành chính theo Điều 7 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng Hành chính là máy móc, không phù hợp với quy định của pháp luật  gây kéo dài giải quyết vụ án .

Thứ ba, về thời hạn giao quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.  Quyết định tạm đình chỉ số 03/2013/QĐST-HC đề ngày 26/11/2013, nhưng sau gần 04 tháng kể từ ngày ban hành (ngày 19/3/2014) TAND huyện Đại Từ mới giao quyết định này cho ông Nguyễn Văn Bắc. Điều này đã vi phạm khoản 2 Điều 122 Luật Tố tụng Hành chính.

Tại khoản này quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Tòa án phải gửi quyết định cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp”. Như vậy, TAND huyện Đại Từ đã vi phạm nghiêm trọng về thời hạn giao quyết định cho đương sự. Ngoài ra quyết định số 03 còn nêu sai về số thụ lý vụ án (vụ án thụ lý số 07/TLST-HC ngày 8/5/2013 chứ không phải số 01/TLST-HC).

Được biết ông Nguyễn Văn Bắc đã gửi đơn khiếu nại tới TAND, VKSND các cấp.

Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Ban Bạn đọc