Hồi âm:

Hà Nội: Có thể hủy bỏ nhiều sổ đỏ liên quan đến vụ bán nhà “kỳ quặc”

(Dân trí)- Ngày 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với nhiều thành phần tham dự để giải quyết dứt điểm vụ việc bán nhà “kỳ quặc” mà Báo Dân trí đã phản ánh.

Hà Nội: Có thể hủy bỏ nhiều sổ đỏ liên quan đến vụ bán nhà “kỳ quặc” - 1
Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có ý kiến chỉ đạo: Giao Sở Xây dựng kiểm tra, làm rõ việc bán nhà tại số 46 Hàng Bè theo phản ánh của Báo Dân trí, có biện pháp chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội giải quyết dứt điểm, báo cáo kết quả về UBND TP. Hà Nội trước ngày 20/12/2011.
 
Ông Hoàng Tú, Trưởng ban Bán nhà 61/CP của Sở Xây dựng cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 9783/UBND-TNMT ngày 10/11/2011 về kiểm tra việc bán nhà tại 46 phố Hàng Bè theo phản ánh của Báo Dân trí số ra ngày 25/10/2011, Sở Xây dựng đã mời đại diện UBND TP. Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Báo Dân trí, Xí nghiệp Quản lý & Phát triển nhà Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bè, Thanh tra Sở Xây dựng cùng dự họp để tìm hướng tháo gỡ vụ bán nhà "kỳ quặc" này.
 
Tuy nhiên, đại diện UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bạc đã không cử cán bộ đến dự cuộc họp này.
 
Ông Hoàng Tú cho biết: Nhà số 46 phố Hàng Bè là nhà đan xen sở hữu giữa Nhà nước và tư nhân, gồm có 4 hộ gia đình thuê nhà của Nhà nước và 01 hộ tư nhân.

Năm 2001-2003, Công ty Kinh doanh nhà số 2 (nay là Công ty TNHH một thành viên Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội viết tắt là Công ty) đã thực hiện bán nhà cho 04 hộ gia đình là: hộ bà Phạm Thị Sửu, hộ bà Nguyễn Thị Nhã, hộ bà Vũ Thị Tân và hộ bà Nguyễn Thị Kim Nhung và các hộ này đã được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (viết tắt là Giấy chứng nhận).

Ngày 31/12/2003, Sở Địa chính Nhà đất (nay là Sở Xây dựng) có Công văn số 5937/ĐCNĐ-B61 gửi Công ty, có nội dung: “Yêu cầu Giám đốc Công ty Kinh doanh nhà số 2 Hà Nội kiểm tra hồ sơ cụ thể, tình hình sử dụng hiện trạng, tranh chấp khiếu kiện và có văn bản đề xuất giải quyết”.

Ngày 23/4/2004, bà Tân có đơn đề nghị mua bổ sung 2,5m2 nhà tự tạo diện tích ngoài Hợp đồng, đã hoàn tất thủ tục và nộp tiền mua bổ sung phần diện tích 2,5m2 vào Kho bạc Nhà nước Thành phố, mặc dù Công ty Kinh doanh nhà số 2 chưa kiểm tra hồ sơ bán nhà theo Nghị định 61/CP và tình hình sử dụng hiện trạng diện tích sử dụng chung, tranh chấp khiếu kiện của các hộ gia đình và chưa có văn bản đề xuất giải quyết báo cáo Sở.

Ngày 9/9/2005, Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội có Công văn số 3607/TNMT&NĐ-B61 gửi Công ty, yêu cầu Công ty phối hợp với UBND phường Hàng Bè họp 03 hộ gia đình (bà Sửu, bà Nhã và bà Tân) thống nhất để chỉnh sửa các Giấy chứng nhận đã cấp cho các hộ gia đình, xong làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận bổ sung (2,5m2) cho bà Tân.

Ngày 02/12/2005, Sở Tài nguyên Môi trường & Nhà đất có Công văn số 4535/TNMT&NĐ-B61 gửi UBND Thành phố báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Tân tại 46 phố Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 19/9/2008, Sở Xây dựng có Công văn số 1151/SXD-B61/CP gửi UBND Thành phố có nội dung: “Để chấm dứt khiếu nại kéo dài, Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo UBND Thành phố và đề xuất phương án giải quyết như sau:

1. Các hộ gia đình tại 46 phố Hàng Bè đã mua nhà theo Nghị định 61/CP, đã được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận (05 hộ kể cả hộ bà Tân) tự thỏa thuận hoạch định lại diện tích phụ dùng chung bằng văn bản, có xác nhận của UBND phường sở tại. Trên cơ sở đó, Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội tính lại bán theo thỏa thuận của các hộ; hủy Giấy chứng nhận cũ cấp lại Giấy chứng nhận mới theo đúng thỏa thuận của các hộ.

2. Trường hợp các hộ không thỏa thuận hoạch định được diện tích chung thì chỉ bán diện tích chính trong Hợp đồng thuê nhà trước đây. Thoái trả tiền cho các hộ đã mua diện tích chung phân bổ không hoạch định, cấp lại Giấy chứng nhận mới theo quy định”.

Ngày 10/10/2008, UBND Thành phố có Công văn số 1974/UBND-TNMT đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 1151/SXD-B61 ngày 19/9/2008.

Ngày 17/10/2008, Sở Xây dựng có Công văn số 1939/SXD-B61 gửi Công ty yêu cầu  thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 1974/UBND-TNMT.

Ngày 25/2/2009, Sở Xây dựng có Công văn số 1058/SXD-B61 gửi Công ty đề nghị thực hiện theo Công văn số 1939/SXD-B61.

Ngày 27/10/2009, Sở Xây dựng có Công văn số 8478/SXD-B61 gửi UBND Thành phố, lý do các hộ gia đình tại 46 phố Hàng Bè không đồng ý phân chia lại diện tích phụ trong số nhà và điều chỉnh lại sổ đỏ của gia đình đã mua theo Nghị định 61/CP được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận nên Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố:

“1. Thu hồi các Giấy chứng nhận đã cấp cho các hộ gia đình tại nhà số 46 phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (gồm hộ gia đình bà Nhã, bà Sửu và ông Hùng) để điều chỉnh lại diện tích đã bán đúng theo Hợp đồng thuê nhà, trong đó không có diện tích phụ sử dụng chung phân bổ không hoạch định.

2. Thoái trả tiền mua diện tích chung phân bổ không hoạch định của các hộ gia đình tại số nhà này khi mua nhà theo Nghị định 61/CP, nghĩa là chỉ bán diện tích chính trong Hợp đồng thuê nhà với Công ty Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội. Thoái trả tiền mua nhà cho gia đình bà Tân đối với diện tích 2,5m2 đã nộp tiền nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận”.

Ngày 20/11/2009, Văn phòng UBND Thành phố có Công văn số 3758/VP-UB chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 8478/SXD-B61.

Ngày 22/2/2011, Thanh tra Sở có Công văn số 23/TT-KNTC gửi Công ty đôn đốc thực hiện theo Công văn số 3758/VP-UB ngày 20/11/2009 và Công văn số 8478/SXD-B61 ngày 27/10/2009.

Từ đó đến nay, Công ty vẫn chưa có báo cáo chính thức về việc giải quyết khiếu nại tại 46 phố Hàng Bè của bà Vũ Thị Tân.

Để giải quyết dứt điểm việc khiếu nại của bà Vũ Thị Tân, Sở Xây dựng đề nghị Công ty thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3758/VP-UB ngày 20/11/2009 và Công văn số 3942/SXD-B61 ngày 31/5/2010 của Sở Xây dựng.

Công ty ra thông báo gửi các ban ngành liên quan, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bạc và các hộ gia đình ở tại 46 Hàng Bè về việc hủy phần diện tích sử dụng chung trong Giấy chứng nhận có nguồn gốc mua nhà theo Nghị định 61/CP và thoái trả tiền phần diện tích này, chỉ bán phần diện tích chính trong Hợp đồng thuê nhà cấp lại Giấy chứng nhận và diện tích bán mới cho các hộ.

Vũ Văn Tiến