Dự án dân 41 lần ra Trung ương khiếu nại: Thanh tra Chính phủ kết luận chính thức!

Dân trí Cho rằng quá trình thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam xã (nay là phường) Dĩnh Kế, Bắc Giang còn nhiều khuất tất, sai phạm, nhiều người dân địa phương đã 41 lần lên cơ quan Trung ương khiếu nại. Sau quá trình rà soát nghiêm túc, Thanh tra Chính phủ đã chính thức kết luận sự việc.
>>Khuất tất gì ở dự án người dân 41 lần ra Trung ương khiếu nại tại Bắc Giang?
>>Chủ tịch tỉnh Bắc Giang "thẳng tay" xử nghiêm một doanh nghiệp làm ăn "bát nháo"
>>Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo công an làm rõ vụ 3 em nhỏ chết đuối thương tâm

Nhiều yêu cầu của người dân không có cơ sở để xem xét

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại văn bản số 3788/VPCP-V.I ngày 24/4/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Thanh tra CP chủ trì, phối hợp cùng Bộ TNMT và UBND tỉnh Bắc Giang rà soát quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 16/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo số 1783/TB-TTCP về kết quả kiểm tra, rà soát.

Cụ thể, về nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh: ông Nguyễn Văn Huy và một số công dân trú tại thôn Nợm, phường Dĩnh Kế có đơn cho rằng đây là dự án ảo, không công khai về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất thiếu căn cứ, việc thay đổi dự án không họp dân để thỏa thuận với chủ đầu tư; đề nghị được bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài với giá 380triệu đồng/1 sào như thôn Hạc (cùng xã Dĩnh Kế, nay là phường Dĩnh Kế); đất kinh tế phụ gia đình (đất 10%) phải được bồi thường theo giá đất vườn; đất công ích các hộ sử dụng ổn định từ năm 1992 phải được bồi thường như đất nông nghiệp giao lâu dài; đề nghị áp dụng đơn giá tại thời điểm thu hồi đất, không lấy đất dịch vụ.


Người dân khiếu kiện kéo dài tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Người dân khiếu kiện kéo dài tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tổ công tác kết luận: Trong quá trình thực hiện dự án chưa thực hiện đầy đủ các bước công khai khi điều chỉnh quy hoạch, cụ thể: khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu vực bệnh viện đa khoa TP.Bắc Giang và đổi tên đề án, UBND TP.Bắc Giang đã không tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh là chưa phù hợp quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009; ngoài ra khi điều chỉnh quy hoạch lần 1 (năm 2009), thành phần dự Hội nghị lấy ý kiến nhân dân chỉ có thôn Nợm mà không có thôn Mé (cũng có đất bị thu hồi) dự họp là chưa phù hợp quy định; việc tuyên truyền đến người dân về điều chỉnh quy hoạch và đổi tên đề án còn chưa rộng rãi và thường xuyên; do vậy công dân khiếu kiện cho rằng dự án chưa công khai, minh bạch trong quá trình điều chỉnh quy hoạch; trách nhiệm thuộc về UBND Thành phố Bắc Giang.

Diện tích quy hoạch cho Dự án được UBND TP Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 là 11,4ha tuy nhiên tổng diện tích đất bị thu hồi qua 3 đợt là gần 12,4 ha; vượt khoảng 1ha; UBND TP.BG báo cáo phần diện tích vượt 1ha chính là phần đất xen kẹt giữa hành lang đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với quy hoạch bị ngập nước, không sản xuất được sau khi làm đường và làm hạ tầng khu dân cư; công dân đề nghị thu hồi, được UBND tỉnh nhất trí cho thu hồi; việc thu hồi, bồi thường phần diện tích này nhận được sự đồng thuận của công dân.

Do vậy, việc công dân cho rằng đây là dự án ảo là không có cơ sở; việc phản ánh thu hồi diện tích đất thực tế chênh lệch với diện tích quy hoạch dự án được phê duyệt là có căn cứ (chênh lệch 1ha), tuy nhiên việc thu hồi đất này là có căn cứ theo quy định pháp luật và phù hợp thực tế. Việc công dân phản ánh về không công khai đầy đủ về điều chỉnh quy hoạch là có cơ sở.

Về việc thu hồi đất thiếu căn cứ, phải thỏa thuận bồi thường với chủ đầu tư, báo cáo cho biết: Việc triển khai dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Giang, sau này là dự án Khu dân cư phía nam phường Dĩnh Kế; phần đất quy hoạch để xây dựng Bệnh viện vẫn được giữ nguyên, không lấy làm dân cư mà thay vào đó là để xây dựng Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hà Nội – Bắc Giang và Bệnh viện chuyên khoa mắt quốc tế HB.

Các dự án trên đều thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế trong khu đô thị theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 34, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ và mục X, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ TNMT.

Do vậy, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ cho rằng việc các hộ đề nghị được thỏa thuận với chủ đầu tư của các dự án nêu trên là không có cơ sở để xem xét.

Việc công dân đề nghị được bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài với giá 380 triệu đồng/1sào như thôn Hạc: Căn cứ bản đồ hiện trạng thu hồi đất, các hộ có đất bị thu hồi tại thôn Nợm (hiện đang có khiếu nại, phản ánh) khi thực hiện dự án không nằm trong khu dân cư, không có “một cạnh tiếp giáp với ranh giới phường, tiếp giáp với thửa đất có nhà ở, đất ở…” nên không được hỗ trợ 30% giá đất trung bình của khu vực có đất bị thu hồi như thôn Hạc theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 và Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang; Khoản 2 Điều 10, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Do vậy, việc các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ như thôn Hạc là không có cơ sở để xem xét.

Về đề nghị được bồi thường, hỗ trợ đối với đất kinh tế gia đình (đất 10%) theo chính sách bồi thường hỗ trợ như đối với đất vườn, báo cáo cho biết Chính phủ ban hành Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; đất kinh tế hộ gia đình canh tác ngoài đồng được đưa vào cân đối chung để giao theo định suất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, ổn định, lâu dài. Nên tại thời điểm thu hồi đất không còn đất kinh tế gia đình mà chỉ còn đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm và một số loại đất khác nằm trong nhóm đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 quy định về nguyên tắc bồi thường “người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi…”.

Do vậy, các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ đối với đất kinh tế gia đình theo chính sách bồi thường hỗ trợ như đối với đất vườn là không có cơ sở.

Để thực hiện dự án, UBND TP.Bắc Giang đã thu hồi diện tích 22.532,1m2 đất công của 98 hộ gia đình đang sử dụng; phần diện tích đất này không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất. UBND TP.Bắc Giang căn cứ vào biểu điều tra kiểm kê đất công ích do UBND xã Dĩnh Kế lập ngày 27/8/2001 và Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ (không ghi ngày, tháng, năm) trong đơn thể hiện là “đất 5%”, “đất tạm giao”. Công dân đề nghị được xem xét bồi thường như đất nông nghiệp lâu dài.

Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 43- Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 5, Điều 7, Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ thì việc thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thuộc trường hợp không được bồi thường về đất khi bị thu hồi.

Do vậy việc các hộ gia đình yêu cầu được bồi thường đất công ích khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án nêu trên như bồi thường đất nông nghiệp giao lâu dài là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong buổi làm việc trực tiếp với người dân về các nội dung khiếu nại.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong buổi làm việc trực tiếp với người dân về các nội dung khiếu nại.

Tuy nhiên, đoàn Thanh tra cũng chỉ rõ, UBND xã Dĩnh Kế qua các thời kỳ quản lý thiếu chặt chẽ đất công ích trên địa bàn theo quy định pháp luật (không có hợp đồng sử dụng đất công ích với các hộ; sổ sách theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ sử dụng đất công ích…) đã gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất công ích và việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất. Ngoài ra, việc lập Biểu kiểm kê đất công ích năm 2001 của UBND xã Dĩnh Kế còn để sót một số hộ, dẫn đến khi thu hồi, bồi thường, các hộ dân không có tên trong Biểu kiểm kê được lợi hơn, gây nên sự so bì, thiếu công bằng giữa các hộ dân.

Về đề nghị áp dụng đơn giá tại thời điểm thu hồi đất, không lấy đất dịch vụ, Thanh tra Chính phủ cho rằng: Theo báo cáo của UBND TP.Bắc Giang, giai đoạn thực hiện dự án áp dụng giao thời giữa hai thời điểm. Thời điểm áp dụng theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/1/2008 (chính sách cũ) và thời điểm áp dụng theo Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 (chính sách mới).

Theo đó, để so sánh tính có lợi cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi, UBND TP.Bắc Giang đã tổ chức họp các hộ dân bị thu hồi và phân tích cho nhân dân hiểu, được đa số nhân dân nhất trí và đề nghị được thực hiện theo chính sách cũ thể hiện tại Biên bản họp ngày 23/11/2009). Chủ tịch UBND TP Bắc Giang đã có văn bản xin ý kiến và được Chủ tịch tỉnh đồng ý cho thực hiện theo chính sách cũ. Sau đó, UBND TP Bắc Giang tiếp tục thực hiện thu hồi, bồi thường theo chính sách cũ và được cơ bản nhân dân ủng hộ.

Như vậy, đề nghị của một số công dân về nội dung này đã được địa phương xem xét, xử lý trên cơ sở đồng thuận chung của đại đa số hộ dân liên quan.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện dự án

Theo đó, Dự án bệnh viện đa khoa thành phố Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang cho phép điều chỉnh quy hoạch chung 1/10.000 để lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án với diện tích đất khoảng 2 ha, nhưng UBND tỉnh Bắc Giang không ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch chung là chưa đảm bảo quy định pháp luật về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai.

Quá trình điều chỉnh quy hoạch không tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch là chưa phù hợp quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị 2009; việc tuyên truyền đến người dân về điều chỉnh quy hoạch và đổi tên đồ án còn chưa rộng rãi và thường xuyên.


Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều nội dung khiếu nại của người dân không có cơ sở và chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án.

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều nội dung khiếu nại của người dân không có cơ sở và chỉ rõ các sai phạm liên quan đến dự án.

Ngày 20/01/2010, UBND tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Y dược Tân Trường Sinh đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Nội – Bắc Giang, bố trí vào Khu vực quy hoạch Bệnh viện đa khoa thành phố, trong khi dự án Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang chỉ mới có công văn tạm dừng (số 3320/UBND-XD ngày 14/12/2009) là chưa đảm bảo về cơ sở pháp lý. Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang cần xử lý theo quy định pháp luật về việc đến nay chưa có văn bản thu hồi hay hủy bỏ đối với dự án Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang tại vị trí này.

Ngoài ra, quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ xảy ra nhiều sai sót, dẫn đến nhiều lần phải điều chỉnh quyết định thu hồi đất (5 lần), điều chỉnh phương án bồi thường hỗ trợ (10 lần), do xác định sai về loại đất, về quy chủ sử dụng, diện tích…; có 7 cán bộ UBND TP Bắc Giang và UBND xã Dĩnh Kế sai phạm đã bị xử lý kỷ luật, bị phê bình nghiêm khắc; dẫn đến một số hộ dân mất niềm tin về dự án, phát sinh khiếu kiện.

Trách nhiệm xảy ra sai phạm, thiếu sót nêu trên trực tiếp thuộc về UBND TP Bắc Giang; trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc về Sở Xây dựng, Sở TNMT, sở KHĐT tỉnh Bắc Giang; trách nhiệm chung thuộc về UBND tỉnh Bắc Giang.

Làm việc với PV Dân trí, ông Mai Sơn, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận các nội dung liên quan đến dự án, UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn chỉ đạo UBND TP Bắc Giang xem xét, thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, đồng thời làm rõ kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân và tập thể liên quan.

UBND TP Bắc Giang đã lập đoàn kiểm tra và đang trong quá trình thực hiện. “Quan điểm của UBND TP Bắc Giang là sẽ thực hiện nghiêm túc, khách quan và kỹ lưỡng các nội dung kết luận, trách nhiệm của những cá nhân và tập thể liên quan sẽ được làm rõ và công khai minh bạch trước công luận”, ông Mai Sơn cho biết.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Hân

MỚI NHẤT
Bình Dương: Bị thu phí, “gò” thời gian đổ rác, 17 đội thu gom rác cầu cứu!
Bình Dương: Bị thu phí, “gò” thời gian đổ rác, 17 đội thu gom rác cầu cứu!

(Dân trí) - Cho rằng mức thu phí bãi rác 30.000 đồng/1 tấn và việc “gò”thời gian đổ rác vào bãi trong khoảng 5h sáng đến 17h chiều là bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến công việc, đời sống, 17 đội thu gom rác thải trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đồng loạt cầu cứu.

Thứ năm, 22/11/2018 - 08:02

3 em nhỏ chết đuối thương tâm, bản báo cáo dối trá của vị hiệu trưởng đề xuất điều gì?
3 em nhỏ chết đuối thương tâm, bản báo cáo dối trá của vị hiệu trưởng đề xuất điều gì?

(Dân trí) - Ông Đặng Thanh Thuỷ, hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp ký bản báo cáo chính thức gửi Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang… về vụ việc 3 cháu bé chết đuối thương tâm. Bản báo cáo khiến gia đình nạn nhân phẫn nộ cho rằng dối trá trước cả vong linh các cháu bé. Vậy bản báo cáo này còn đề xuất điều gì?

Thứ tư, 21/11/2018 - 02:44

Bắc Giang: Tại sao cát tặc có thể mang máy xúc “moi ruột” lòng suối giữa ban ngày?
Bắc Giang: Tại sao cát tặc có thể mang máy xúc “moi ruột” lòng suối giữa ban ngày?

(Dân trí) - Các đối tượng huy động cả máy xúc cỡ lớn đào cuốc rầm rập vang trời suốt ngày đêm, băm nát lòng suối trục lợi bất chính tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lục Nam và Lục Ngạn. Thế nhưng, điều khó hiểu là tại sao chính quyền địa phương không xử lý triệt để ngay, dù ai cũng biết lợi nhuận từ đào cát sỏi phi pháp là vô cùng khủng khiếp.

Thứ tư, 21/11/2018 - 09:35

"Nữ quái" được cán bộ tiếp tay trong vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” tại Thanh Hóa là ai?
"Nữ quái" được cán bộ tiếp tay trong vụ “1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ” tại Thanh Hóa là ai?

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Cúc chủ thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân là căn nguyên gây ra vụ việc một thửa đất làm nhiều sổ đỏ bán cho nhiều người. Hành vi gian dối, dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của “nữ quái” này có sự tiếp tay của cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa.

Thứ tư, 21/11/2018 - 08:21

Niềm vui mới nơi người dân “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa!
Niềm vui mới nơi người dân “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa!

(Dân trí) - Sau nhiều năm “gõ cửa” khắp nơi đòi đất xây nhà văn hóa, mới đây người dân thôn Phú Cường (Ninh Bình) đã hân hoan trong niềm vui khánh thành nhà văn hóa mới. Nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân mọc lên khang trang trước sự phấn khởi của hơn 100 hộ với trên 460 khẩu trong thôn.

Thứ tư, 21/11/2018 - 07:18

Chủ tịch TP Hà Nội giao chánh thanh tra làm rõ đơn khiếu nại của công dân!
Chủ tịch TP Hà Nội giao chánh thanh tra làm rõ đơn khiếu nại của công dân!

(Dân trí) - Bị thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, ông Nguyễn Phan Tuấn bức xúc, không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND quận Bắc Từ Liêm. Sau khi gửi đơn khiếu nại, ông Tuấn đã nhận được thông báo thụ lý từ UBND TP Hà Nội.

Thứ ba, 20/11/2018 - 03:34

Nhiều ha đất rừng bỗng nhiên bị “biến mất”  sau cấp đổi tại Nghệ An!
Nhiều ha đất rừng bỗng nhiên bị “biến mất” sau cấp đổi tại Nghệ An!

(Dân trí) - Sau khi được chính quyền thông báo cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Hữu Giáp (SN 1964, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) bất ngờ vì diện tích đất của mình chỉ còn lại chưa đầy 8ha, so với 20ha ban đầu khi được giao đất lâm nghiệp.

Thứ ba, 20/11/2018 - 08:28

Hà Nội: Văn phòng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý tố cáo sai phạm tại phường Đại Mỗ!
Hà Nội: Văn phòng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý tố cáo sai phạm tại phường Đại Mỗ!

(Dân trí) - Liên quan đến hàng loạt nội dung tố cáo sai phạm tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), Văn phòng Chính phủ đã có công văn chuyển nội dung đến Thành uỷ Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý.

Thứ ba, 20/11/2018 - 08:23

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị xử lý doanh nghiệp sai phạm be bét đến khó tin!
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị xử lý doanh nghiệp sai phạm be bét đến khó tin!

(Dân trí) - Một doanh nghiệp ngang nhiên "bức tử" môi trường, phớt lờ các quy định về phòng cháy chữa cháy, xây dựng sai phép… để kinh doanh trục lợi. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị Chủ tịch tỉnh Bắc Giang giao cho chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan xử lý nghiêm sai phạm của doanh nghiệp này.

Thứ ba, 20/11/2018 - 07:51

Cán bộ công an dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong có thoát tội?
Cán bộ công an dùng nhục hình khiến nghi phạm tử vong có thoát tội?

(Dân trí) - “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang", luật sư Quách Thành Lực phân tích.

Thứ ba, 20/11/2018 - 07:35

Bắc Giang: Tài nguyên quốc gia bị đánh cắp giữa ban ngày ngay bên bờ sông Lục Nam!
Bắc Giang: Tài nguyên quốc gia bị đánh cắp giữa ban ngày ngay bên bờ sông Lục Nam!

(Dân trí) - Lợi dụng giấy phép san gạt mặt bằng nhằm hạ thấp độ cao của vườn, ruộng giúp thuận lợi trong canh tác, các đối tượng khai thác đất trái phép đã biến khu vực ven bờ sông Lục Nam tại thôn Phú Xuyên, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) trở thành đại công trường trục lợi rầm rập ngay giữa ban ngày.

Thứ ba, 20/11/2018 - 07:28

Hà Nội: Cụ bà 76 tuổi sẽ “chạm tay” vào cuốn sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu?
Hà Nội: Cụ bà 76 tuổi sẽ “chạm tay” vào cuốn sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu?

(Dân trí) - Vụ “ngâm” hồ sơ cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu một cách bất thường đã được Báo Dân trí đeo bám thông tin suốt hơn 3 năm nay với gần 20 kỳ báo. Nguồn cơn sự việc từ văn bản trì hoãn cấp sổ đỏ cho số nhà 119 Bà Triệu do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký. Đến nay, việc TAND quận Hai Bà Trưng đã chính thức thông báo lịch xét xử vụ kiện.

Thứ hai, 19/11/2018 - 10:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ "đi đòi nợ, bị truy tố cướp tài sản": Hai cấp toà tỉnh Bạc Liêu tuyên án đã khách quan?
Vụ "đi đòi nợ, bị truy tố cướp tài sản": Hai cấp toà tỉnh Bạc Liêu tuyên án đã khách quan?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Đi đòi nợ, bị truy tố cướp tài sản” xảy ra tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), trong kiến nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm, Luật sư Trần Bá Học cho rằng, vụ án này ngoài vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, còn vi phạm sự thật khách quan.

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:55

Sai phạm hàng loạt, nguyên chủ tịch xã "hạ cánh an toàn" tại Bắc Ninh!
Sai phạm hàng loạt, nguyên chủ tịch xã "hạ cánh an toàn" tại Bắc Ninh!

(Dân trí) - Từ năm 2004 đến năm 2015, ông Nguyễn Văn Quyết, nguyên Chủ tịch xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã tự ý bán trái thẩm quyền hàng trăm thửa đất, chỉ đạo thôn đối ứng hơn 342 triệu đồng cho nhà thầu trái qui định, xác nhận khống và lấy tiền ngân sách truy đóng bảo hiểm cho nguyên phó chủ tịch Hội phụ nữ xã sai qui định. Tuy nhiên, ông Quyết vẫn không bị kỷ luật, đã "hạ cánh an toàn".

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:53

Người đàn ông gần 10 năm lo kiếm quan tài cho người nghèo khi chết!
Người đàn ông gần 10 năm lo kiếm quan tài cho người nghèo khi chết!

(Dân trí) - “Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi lo hậu sự cho họ là vì tình người”, ông Ngô Thanh Liêm (67 tuổi), ngụ khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận (Vĩnh Thuận) giải thích công việc mà ông làm khi vận động mua áo quan tài hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh không may trong cuộc sống từ năm 2009 đến nay.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 12:25

Mãn nhãn chuyện nông dân quậy bùn... bắt tôm càng xanh!
Mãn nhãn chuyện nông dân quậy bùn... bắt tôm càng xanh!

(Dân trí) - Từ khi con tôm càng xanh được đông đảo người dân các tỉnh Kiên Giang, TP Cần Thơ, Đồng Tháp... nuôi thả trên ruộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng ít ai biết người dân có cách bắt tôm độc đáo bằng cách quậy bùn để bắt tôm

Thứ bảy, 17/11/2018 - 07:12

Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: “Điểm mặt” những sai phạm nghiêm trọng cần khởi tố!
Vụ 1 thửa đất cấp 4 sổ đỏ: “Điểm mặt” những sai phạm nghiêm trọng cần khởi tố!

(Dân trí) - Cán bộ UBND thành phố Thanh Hóa sai phạm khi cấp thêm 3 “sổ đỏ” cho thửa đất số nhà 38 Tống Duy Tân; sai phạm trong việc sử dụng cán bộ và xử lý kỷ luật cán bộ tại thành phố Thanh Hóa; hành vi gian dối, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Cúc… đều là những sai phạm nghiêm trọng cần phải khởi tố hình sự để làm rõ.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 07:09

Vụ “đất vàng” đứng tên cán bộ tại Thanh Hoá: Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm
Vụ “đất vàng” đứng tên cán bộ tại Thanh Hoá: Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm

(Dân trí) - Không những cấp đất cho hàng loạt cán bộ xã, người thân cán bộ mà em ruột của Phó Chủ tịch huyện Quảng Xương dù là người ở xã khác cũng được ưu ái tới 4 lô với diện tích vượt định mức nhiều lần so với quy định.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:19

Quảng Trị: Hàng chục hộ dân rơi vào bế tắc tại Làng thanh niên lập nghiệp!
Quảng Trị: Hàng chục hộ dân rơi vào bế tắc tại Làng thanh niên lập nghiệp!

(Dân trí) - Thực trạng đầy khó khăn trên đang diễn ra đối với gần 30 hộ dân tại Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Dù đã chuyển đến sinh sống tại nơi ở mới nhiều năm, song họ chưa thực sự an cư, ổn định cuộc sống.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:18

Vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu: Cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu!
Vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu: Cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sai phạm tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Luật sư Trần Bá Học nêu quan điểm, việc người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm dẫn đến để cấp dưới chiếm đoạt tiền nhà nước thì cần kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí có thể xem xét dấu hiệu hình sự.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:15

Đề xuất thu hồi điểm kinh doanh sai mục đích của đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá Thái Bình!
Đề xuất thu hồi điểm kinh doanh sai mục đích của đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá Thái Bình!

(Dân trí) - Mặc dù đã có chỉ đạo của UBND tỉnh lẫn Sở VHTT&DL tỉnh Thái Bình, nhưng nhiều hộ thuê mặt bằng kinh doanh vẫn cố tình không chấp hành chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, bàn giao lại địa điểm kinh doanh… dẫn đến việc Sở VHTT&DL đề xuất thu hồi lại toàn bộ địa điểm kinh doanh sai mục đích này.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 08:13

Nhịp cầu bạn đọc số 17: Công dân đề nghị làm rõ nguồn gốc đất tại TP Hải Phòng!
Nhịp cầu bạn đọc số 17: Công dân đề nghị làm rõ nguồn gốc đất tại TP Hải Phòng!

(Dân trí) - Tuần qua, Báo Dân trí nhận được rất nhiều đơn thư của bạn đọc trên mọi miền tổ quốc, phản ánh những vấn đề bất cập trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, tranh chấp lối đi chung tại phường Quán Thánh, sự bất cập trong việc mở tuyến xe bus Yên Nghĩa - Hòa Bình... Báo Dân trí đã chuyển nội dung đơn của bạn đọc đến các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:35

Làm đường như đắp đê khiến nhiều hộ dân chìm trong biển nước!
Làm đường như đắp đê khiến nhiều hộ dân chìm trong biển nước!

(Dân trí) - Bức xúc vì việc nâng cấp con đường lên quá cao nhưng số cống thoát nước lại quá ít khiến 9 hộ dân với 30 nhân khẩu ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên (đoạn gần cầu Trà Bương mới) phải đau đớn nhìn tài sản “bơi” theo dòng nước lũ. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư và chính quyền nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:16

Những trại chăn nuôi lợn “tra tấn” người dân tại Bình Định!
Những trại chăn nuôi lợn “tra tấn” người dân tại Bình Định!

(Dân trí) - Hơn nửa tháng qua, các hộ dân sinh sống ở 2 thôn Thọ Tân Bắc và Thọ Tân Nam (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) kêu ca về tình trạng các trang trại chăn nuôi heo tại địa phương phát tán mùi hôi, tanh làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Thứ năm, 15/11/2018 - 01:13