Đăng hình vợ ngoại tình lên mạng có vi phạm?

Bạn đọc NGUYỄN K. (TP HCM) hỏi: Vừa qua, tôi phát hiện vợ ngoại tình và có chụp hình lại. Nếu tôi đăng những tấm hình này lên mạng, có vi phạm pháp luật?

Trả lời:

Luật sư CAO THẾ LUẬN, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Theo quy định tại điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định quyền của cá nhân đối với hình ảnh, cụ thể như sau: Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng. Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì mỗi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình. Do đó, việc bạn đăng hình vợ ngoại tình lên mạng là hành vi bị nghiêm cấm.

Theo nld.com.vn