Thứ ba, 28/08/2012 - 00:05

Công ty ECCO bội tín, vi phạm cam kết?

Theo đại diện Cty Thuận Thành, Cty ECCO đã bội tín, không thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan chức năng để đưa Cty Thuận Thành trở thành thành viên nhằm thực hiện dự án.

Theo Hợp đồng ngày 11/5/2010, giữa Công ty (Cty) Cổ phần Đầu tư bất động sản Thuận Thành (Cty Thuận Thành) với Cty TNHH dịch vụ ứng dụng tin học và dịch vụ du lịch ECCO (Cty ECCO) do ông Bùi Nghĩa - Tổng Giám đốc làm đại diện, Cty Thuận Thành nhận chuyển nhượng và góp vốn vào Cty ECCO và trở thành thành viên để thực hiện Dự án “Làng sinh thái nghỉ ngơi an dưỡng và Trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng” (Dự án) tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội.

Việc góp vốn theo 3 giai đoạn, đồng thời Cty ECCO sẽ chuyển nhượng dần phần vốn góp cho Cty Thuận Thành và khi dự án đi vào khai thác, Cty ECCO chỉ nắm giữ tối đa 10% tổng số vốn đầu tư kinh doanh của Dự án.

Công ty ECCO bội tín, vi phạm cam kết?
Phối cảnh “Làng sinh thái nghỉ ngơi an dưỡng và Trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng” Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

Giai đoạn 1, Cty Thuận Thành góp 21 tỷ đồng và trong vòng 7 ngày làm việc, Cty ECCO có trách nhiệm thay đổi đăng ký kinh doanh để đưa Cty Thuận Thành trở thành thành viên mới như đã cam kết. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/11/2010, Cty Thuận Thành đã chuyển 21 tỷ đồng cho Cty ECCO, nhưng đến nay Cty ECCO vẫn chưa tiến hành làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Không những vậy, Cty ECCO còn đưa một số thành viên khác góp vốn vào dự án mà không cho Cty Thuận Thành biết cho dù trong hợp đồng, Cty ECCO cam kết không đàm phán và hợp tác thêm với bất kỳ một bên nào khác vào Dự án.

Trước tình thế trên, ngày 5/7/2011, Cty Thuận Thành và đại điện Cty ECCO - ông Bùi Nghĩa đã phải ký biên bản về việc trả tiền vốn góp 21 tỷ đồng cho Cty Thuận Thành chậm nhất đến ngày 31/8/2011.

Nhưng một lần nữa Cty ECCO không thực hiện, nên ngày 21/3/2012 hai bên tiếp tục làm việc để trả tiền góp vốn cho Cty Thuận Thành với nội dung: Sau 7 ngày kể từ ngày 21/3/2012, ông Bùi Nghĩa phải thực hiện các thủ tục chuyển đổi đăng ký kinh doanh của Cty ECCO, bổ sung thành viên mới là Cty Thuận Thành theo đúng nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn góp mà hai bên đã ký ngày 28/9/2011 (ông Bùi Nghĩa sẽ chuyển nhượng 27,5 tỷ đồng từ vốn thành viên của ông trong Cty ECCO cho Cty Thuận Thành).

Trong trường hợp không thực hiện được, sau 7 ngày ông Bùi Nghĩa phải thanh toán cả gốc và lãi cho Cty Thuận Thành hơn 30,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 11/7/2012, Cty ECCO lại có thông báo số tiền lãi và gốc mà Cty ECCO phải thanh toán là 27,96 tỷ đồng (sau khi đã trừ 4 tỷ đồng mà ông Bùi Nghĩa đã thanh toán), đồng thời có văn bản trả lời chỉ thừa nhận số tiền mà Cty Thuận Thành góp vốn còn lại là 17 tỷ đồng và cho rằng, theo Điều 42 Luật Doanh nghiệp thì Cty Thuận Thành đã góp vốn thì “không được rút vốn ra khỏi công ty dưới bất kỳ hình thức nào”(?), cũng như không thừa nhận số tiền lãi theo lãi suất ngân hàng?.

Thế nhưng lại đề xuất hướng giải quyết rằng, Cty Thuận Thành chuyển nhượng vốn cho đối tác khác để rút khỏi dự án hoặc thanh lý hợp đồng và Cty ECCO chỉ hoàn trả số tiền 17 tỷ đồng?.

Theo đại diện Cty Thuận Thành, Cty ECCO đã bội tín, không thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan chức năng để đưa Cty Thuận Thành trở thành thành viên nhằm thực hiện dự án. Như vậy, về mặt pháp lý việc góp vốn chưa hoàn tất thì không thể áp dụng Luật Doanh nghiệp, và Cty ECCO phải hoàn trả số tiền đang chiếm giữ của Cty Thuận Thành cả gốc và lãi. Và vụ việc không giải quyết sớm, Cty Thuận Thành sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết.
 
Theo Pháp luật Việt Nam