Tư vấn pháp luật:

Chuộc lại xe sau khi cầm cố?

(Dân trí) - Ngày 21/7/2011 em có cầm đồ một chiếc xe máy với tổng số tiền là 8.000.000đ. Giá trị xe máy của em khi mua là 19.200.000đ, làm giấy tờ xong mới 10 ngày em đem đến tiệm cầm đồ cầm.

Thời hạn hợp đồng là từ ngày 21/7/2011 đến ngày 20/8/2011 là hết hạn. Trong thời gian này em không đến để trả tiền lãi cho chủ tiệm. Đến ngày 20/9/2011 em đến xin chuộc lại xe và hoàn trả nợ nhưng chủ tiệm không đồng ý cho chuộc lại xe. Nhưng trong điều 2 của hợp đồng ghi: “Thời gian cầm cố tài sản: Từ ngày 21/7/2011 đến ngày 20/8/2011. Nếu bên B có thay đổi gì phải báo trước với bên A từ 5-7 ngày. Hoặc bổ sung hợp đồng. Nếu quá thời hạn hợp đồng 30 ngày mà bên B không đến thanh toán và nhận lại tài sản thì bên A có quyền tự giải quyết bán hoặc sang chuyển nhượng cho người khác và bên B không được khiếu nại. - Hình thức thanh toán: tiền mặt và dứt điểm 1 lần sau khi giao trả tài sản”.

Vậy trong trường hợp này em làm thế nào để chuộc lại xe, em có thỏa thuận nhưng chủ tiệm không đồng ý. (Võ Nghĩa Duẩn, vonghiaduan.007.vnd@gmail.com).

Chuộc lại xe sau khi cầm cố? - 1

 

Trả lời:

Theo Điều 326 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:   

“Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự”.

Giữa anh và chủ tiệm đã có hợp đồng cầm cố, anh đã giao xe và giấy tờ xe cho chủ tiệm. Trong hợp đồng hai bên cũng thỏa thuận về việc xử lý tài sản cầm cố.

Theo khoản 2 Điều 333 Bộ luật Dân sự quy định bên nhận cầm cố tài sản có các quyền sau đây: “Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ”.

Đồng thời điều 336 Bộ luật dân sự quy định:"Trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thoả thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố được ưu tiên thanh toán từ số tiền bán tài sản cầm cố”

Sau khi bán tài sản cầm cố nếu tiền bán xe còn thừa sau khi trừ đi các chi phí như nợ gốc, tiền lãi, tiền phạt... thì chủ tiệm cầm đồ phải trả lại tài sản cho anh theo quy định Điều 338 Bộ luật Dân sự, cụ thể: "Tiền bán tài sản cầm cố được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ cho bên nhận cầm cố sau khi trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác có liên quan để xử lý tài sản cầm cố; trong trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm là khoản vay thì thanh toán cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu có; nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên cầm cố; nếu tiền bán còn thiếu thì bên cầm cố phải trả tiếp phần còn thiếu đó”.

Tuy nhiên Điều 153 Bộ luật Dân sự quy định:"Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn”. (Khoản 1)

“Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó”. (Khoản 6)

Theo hợp đồng thời hạn cầm cố từ ngày 21/7/2011 đến ngày 20/8/2011. Nếu quá thời hạn hợp đồng 30 ngày mà bên B không đến thanh toán và nhận lại tài sản thì bên A có quyền tự giải quyết bán hoặc sang chuyển nhượng cho người khác và bên B không được khiếu nại.Ngày 20/9/2011 anh có đến trả tiền và chuộc lại xe nhưng chủ hiệu không đồng ý.

Theo quy định nêu trên đến 24h ngày 20/9/2011, anh mới hết thời hạn để chuộc lại xe và chủ hiệu cầm đồ mới có quyền bán xe của anh theo thỏa thuận. Trong trường hợp này anh có quyền khởi kiện để tranh chấp hợp đồng cầm cố buộc chủ hiệu cầm đồ trả lại xe cho anh và anh phải trả lại khoản tiền nợ gốc, tiền lãi… cho chủ hiệu. Anh cần có căn cứ để chứng minh mình đã yêu cầu chủ tiệm trả lại xe và thanh toán tiền cho chủ tiệm vào ngày 20/9/2011 như người làm chứng, bản ghi âm, xác nhận của chủ hiệu…

Luật sư Vũ Hải Lý

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc