Bài 2:

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo xử lý khiếu nại của người dân quận Nam Từ Liêm

Dân trí Sau khi Báo Dân trí thông tin kiến nghị của 17 hộ dân trú tại tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm có đất bị thu hồi đề nghị làm rõ việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) “tiền hậu bất nhất” trong dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn yêu cầu làm rõ.
>>Hà Nội: Công dân khiếu nại chế bộ bồi thường GPMB “tiền hậu bất nhất”

Báo Dân trí nhận được Công văn số 4440/UBND-TKBT của UBND TP Hà Nội gửi UBND quận Nam Từ Liêm do ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký cho biết: Báo Dân trí đăng bài viết “Hà Nội: Công dân khiếu nại chế bộ bồi thường GPMB “tiền hậu bất nhất” phản ánh đơn kiến nghị của 17 hộ dân trú tại tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm có đất bị thu hồi đề nghị làm rõ việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ thông tin, tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đảm báo đúng quy định, báo cáo Thành uỷ - UBND thành phố Hà Nội trước ngày 15/8/2016, thông tin trả lời báo Dân trí theo đúng quy định.


Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo xử lý khiếu nại của người dân quận Nam Từ Liêm.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo xử lý khiếu nại của người dân quận Nam Từ Liêm.

Theo phản ánh của 17 hộ dân gửi đến báo Dân trí: Dự án mở đường từ đường Lê Đức Thọ đến điểm cuối giao với đường 70 giáp khu đô thị Xuân Phương được UBND TP. Hà Nội ra quyết định thu hồi đất số 2004/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 thu hồi 181,165 m2 đất, trong đó phường Cầu Diễn thu hồi 17.090 m2 đất, xã Xuân Phương thu hồi 125.076 m2 đất. Triển khai Dự án và thực hiện quyết định thu hồi đất số 2004/QĐ-UBND ngày 12/11/2008.

Năm 2011, UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là UBND Quận Nam Từ Liêm) triển khai công tác bồi thường GPMB và tái định cư như: đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi. UBND huyện Từ Liêm đã xây dựng và lên phương án bồi thường GPMB, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Cầu Diễn, đồng thời gửi đến các hộ dân thuộc diện bị giải tỏa.

Theo phương án bồi thường do Ban bồi thường GPMB huyện Từ Liêm lập năm 2011 (gọi tắt BBTGPMB huyện Từ Liêm), nguồn gốc sử dụng đất của 17 hộ dân có đất bị thu hồi có nguồn gốc đất do Công ty giống gia súc Hà Nội giao trái thẩm quyền, đất được sử dụng trước ngày 15/10/1993 được bồi thường 100% về đất ở, và tài sản gắn liền với đất, ngoài ra mỗi hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ đất ở được BBTGPMB huyện Từ Liêm bố trí 01 suất đất tái định cư có diện tích tối đa là 80 m2/hộ.

Sở dĩ, có chính sách bồi thường trên vào năm 2011, UBND huyện Từ Liêm trước khi xây dựng và lên phương án bồi thường GPMB tham khảo ý kiến người dân, UBND Huyện có văn bản xin ý kiến Ban chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội hướng dẫn áp dụng chính sách bồi thường đối với các trường hợp các hộ dân sử dụng đất do cơ quan giao trái thẩm quyền, sử dụng trước ngày 15/10/1993, cụ thể: tại Văn bản số 1699/UBND-BBT ngày 10/10/2011 của UBND huyện Từ Liêm xin ý chỉ đạo v/v áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị Xuân Phương, theo đó UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo “đối với các hộ dân trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án sử dụng đất ở có nguồn gốc là đất cơ quan giao trái thẩm quyền hoặc cơ quan làm nhà tập thể rồi bán thanh lý nhà, đất các hộ tự sử dụng ven bờ sông Nhuệ. Các hộ dân trên đều sử dụng đất làm nhà ở trước 1993.

Khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết Hội đồng bồi thường GPMB của huyện thống nhất các hộ được bồi thường theo giá đất ở nhưng phải khấu trừ tiền sử dụng đất dẫn đến số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ dân thấp hơn 100% đơn giá đất ở. Từ đó, Hội đồng áp dụng chính sách TĐC cho các hộ này theo quan điểm coi số hộ này chỉ được hỗ trợ về đất theo giá đất ở (diện tích xét giao tái định cư tối đa không quá 80 m2/hộ…..Để áp dụng chính sách cho đúng và trả lời kiến nghị của dân UBND huyện Từ Liêm đề nghị Ban chỉ đạo GPMB Thành phố hướng dẫn UBND huyện Từ Liêm xét tái định cư cho các hộ thuộc trường hợp như đã trình bày ở trên theo quan điểm các hộ được đền bù về đất (được tái định cư là tối đa 180 m2) hay theo quan điểm các hộ chỉ được hỗ trợ về đất (diện tích xét tái định cư tối đa 80 m2)”.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo xử lý khiếu nại của người dân quận Nam Từ Liêm - 2

Ban chỉ đạo GPMB thành phố có Văn bản trả lời số 715/BCĐ-NV1 ngày 14/10/2011 có ý kiến nêu rõ đối với trường hợp thu hồi toàn bộ đất ở thì được giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích thu hồi được hỗ trợ theo giá đất ở nhưng không vượt quá 80m2/chủ sử dụng”.

Ban chỉ đạo GPMB thành phố có Văn bản trả lời số 715/BCĐ-NV1 ngày 14/10/2011 có ý kiến nêu rõ đối với trường hợp thu hồi toàn bộ đất ở thì được giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích thu hồi được hỗ trợ theo giá đất ở nhưng không vượt quá 80m2/chủ sử dụng”.

Phúc đáp Công văn số 1699, Ban chỉ đạo GPMB thành phố có Văn bản trả lời số 715/BCĐ-NV1 ngày 14/10/2011 có ý kiến nêu rõ: “ Theo quy định hiện hành chung: Đất đủ điều kiện bồi thường theo giá đất ở được quy định cụ thể tại các Điều 16,17,18,19,22,23,24 Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND. Tùy từng trường hợp cụ thể, khi thực hiện bồi thường về đất, chủ sử dụng đất (người được nhà nước bồi thường) không phải hoặc phải thực hiện việc khấu trừ nghĩa vụ tài chính (theo tỷ lệ% giá đất ở nhưng về pháp lý, các trường hợp này đang sử dụng đất có đủ điều kiện bồi thường theo giá đất ở). Vì vậy, chủ sử dụng đất được áp dụng chính sách tái định cư quy định đối với trường hợp thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường theo giá đất ở……Ngoài ra đối với trường hợp thu hồi toàn bộ đất ở thì được giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích thu hồi được hỗ trợ theo giá đất ở nhưng không vượt quá 80m2/chủ sử dụng

Như vậy rõ ràng Văn bản số 715 ngày 14/10/2011 của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố khẳng định các trường hợp nêu tại Văn bản số 1699 ngày 10/10/2011 của UBND huyện Từ Liêm có đủ điều kiện bồi thường về đất theo giá đất ở và được bố trí giao 01 suất tái định cư có diện tích bằng diện tích đất bị thu hồi, nhưng mỗi hộ không vướt quá 80 m2/hộ.

Sau khi lập phương án bồi thường theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, UBND huyện Từ Liêm thẩm định thông qua và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Cầu Diễn được các hộ dân bị thu hồi đất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên không hiểu lý do gì mà trong suốt 05 năm qua, phương án bồi thường này không được triển khai thực hiện (phương án treo). Do có sự thay đổi địa giới hành chính, năm 2014 UBND huyện Từ Liêm được tách thành Quận Nam Từ Liêm và Quận Bắc Từ Liêm, Dự án tiếp tục được tái khởi động. UBND quận Nam Từ Liêm là đơn vị tiếp quản Dự án thực hiện tiếp công tác bồi thường GPMB và tái định cư của UBND huyện Từ Liêm trước đây.

Điều đáng nói các chính sách bồi thường GPMB và tái định cư do UBND huyện Từ Liêm áp dụng trước đây được các hộ dân đồng tình ủng hộ, nhưng quá trình tiếp tục triển khai dự án, Hội đồng bồi thường GPMB quận Nam Từ Liêm (gọi tắt HĐBTGPMB) đều bác bỏ về nguồn gốc sử dụng đất có trước 15/10/1993, và xác định đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, khiến 17 hộ dân vô cùng bức xúc gửi đơn khiếu nại, kiến nghị đến các cơ quan Ban, Ngành của Thành phố đề nghị xem xét giải quyết.

Vì vậy, các hộ dân trú tại tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm có đất bị thu hồi đề nghị làm rõ việc bồi thường giải phóng mặt bằng “tiền hậu bất nhất” trên của quận Nam Từ Liêm.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

MỚI NHẤT
Việt kiều Mỹ bị tố xây nhà lấn chiếm đường công cộng: Có bao che sai phạm?
Việt kiều Mỹ bị tố xây nhà lấn chiếm đường công cộng: Có bao che sai phạm?

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) vừa có thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo của người dân đối với vụ “Việt kiều Mỹ bị tố xây nhà lấn chiếm đường công cộng”.

Thứ năm, 04/08/2016 - 08:32

UBND tỉnh Thanh Hóa “ưu ái” cho người chống lại chủ trương của mình?
UBND tỉnh Thanh Hóa “ưu ái” cho người chống lại chủ trương của mình?

(Dân trí) - Dù luôn khẳng định mảnh đất nằm trong diện bị thu hồi, các bước thủ tục hành chính đã làm, chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhưng thật hài hước khi tỉnh Thanh Hóa không tìm cách tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư mà chỉ đạo cấp dưới xử lý chủ đầu tư vì một cái hàng rào tạm trên phần đất đã được bàn giao, để bảo vệ cho gia đình đang chống lại chính chủ trương của mình.

Thứ năm, 04/08/2016 - 08:28

Thái Bình: Một người dân thường bị kết tội “Làm giả tài liệu cơ quan nhà nước, tổ chức”
Thái Bình: Một người dân thường bị kết tội “Làm giả tài liệu cơ quan nhà nước, tổ chức”

(Dân trí) - Sau vụ án người dân thường bị khởi tố tội Lạm quyền tại Nam Sách (Hải Dương) gây phẫn nộ dư luận cả nước thì mới đây nhất, thêm một người dân thường tại Thái Bình vừa bị kết tội “Làm giả tài liệu cơ quan nhà nước, tổ chức” dù các vị thẩm phán đã khẳng định người dân thường không thể phạm tội này.

Thứ năm, 04/08/2016 - 08:23

Người dân Thủ đô nói gì về vụ việc tai tiếng 146 Quán Thánh?
Người dân Thủ đô nói gì về vụ việc tai tiếng 146 Quán Thánh?

(Dân trí) - Nhiều người dân tại Thủ đô Hà Nội không khỏi bức xúc trước tiến trình chậm chạp trong việc giải quyết vụ việc 146 Quán Thánh của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra bức xúc trước phương án đào đường cống mới và đặt dấu hỏi tại sao lại không sử dụng đường cống cũ?

Thứ năm, 04/08/2016 - 07:00

Kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao bị bác bỏ, gia đình mẹ liệt sỹ vẫn một mực kêu oan
Kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao bị bác bỏ, gia đình mẹ liệt sỹ vẫn một mực kêu oan

(Dân trí) - Liên quan đến hành trình đòi công lý suốt 14 năm của gia đình mẹ liệt sỹ Triệu Thị Mão, mặc dù Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành Kháng nghị Giám đốc thẩm đề nghị TAND tối cao hủy Bản án dân sự phúc thẩm số 206/2013, giao hồ sơ cho TAND TP Hà Nội xét xử lại nhưng Quyết định Giám đốc thẩm số 13/2016 của TAND cấp cao tại Hà Nội lại hoàn toàn đi ngược với những chứng cứ mà Kháng nghị Giám đốc thẩm đã đưa ra.

Thứ tư, 03/08/2016 - 02:30

Xe biển xanh, biển đỏ không có quyền "đòi" ưu ái được vi phạm giao thông!
Xe biển xanh, biển đỏ không có quyền "đòi" ưu ái được vi phạm giao thông!

(Dân trí) - Xe biển xanh, biển đỏ đang bị một số đối tượng lợi dụng “đòi” quyền ưu tiên; phát hiện xe mang logo báo chí giả để trục lợi cá nhân. Luật sư khẳng định, xe công vụ vẫn phải tuân thủ theo quy định của của pháp luật khi tham gia giao thông; dùng logo báo chí giả sẽ bị phạt nặng.

Thứ tư, 03/08/2016 - 11:08

Đề nghị làm rõ khiếu nại “đi đêm” trong gói thầu lò đốt rác tại Bắc Giang
Đề nghị làm rõ khiếu nại “đi đêm” trong gói thầu lò đốt rác tại Bắc Giang

(Dân trí) - Có hay không việc “đi đêm” trong gói thầu mua lò đốt rác thuộc dự án mua lò đốt rác và phương tiện thu gom xử lý rác thải năm 2015 tại Văn phòng điều phối quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang là nội dung khiếu nại của nhiều nhà thầu. Trong khi đó, Văn phòng điều phối quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang cho rằng đã làm đúng quy trình.

Thứ tư, 03/08/2016 - 10:47

Chấp hành viên bị tố không thực hiện quyết định thi hành án bất thường
Chấp hành viên bị tố không thực hiện quyết định thi hành án bất thường

(Dân trí) - Bản án dân sự phúc thẩm số 31/2014/DS-PT ngày 29/10/2014 của TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên xử 11 xã viên HTX Hợp Tiến phải trả tiền thù lao cho Văn phòng luật sư Thủ đô. Sau gần 2 năm có quyết định thi hành án, chấp hành viên bị nguyên đơn tố không sử dụng quyền của mình để thi hành án một cách rất bất thường.

Thứ tư, 03/08/2016 - 08:04

Đánh ghen mức nào thì bị xử lý hình sự?
Đánh ghen mức nào thì bị xử lý hình sự?

(Dân trí) - Nhiều người nghĩ đánh người khác gây thương tích nghiêm trọng mới là vi phạm pháp luật. Nhưng thực ra, hành vi đánh ghen, lột quần áo người khác bêu rếu ngoài đường đã có thể bị xử lý hình sự.

Thứ tư, 03/08/2016 - 07:29

Vụ mang quan tài cha lên UBND xã xin đất chôn: Không cho chôn vì đất đang tranh chấp
Vụ mang quan tài cha lên UBND xã xin đất chôn: Không cho chôn vì đất đang tranh chấp

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “con cháu mang quan tài cha lên trụ sở UBND xã xin đất chôn” xảy ra tại xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp đất giữa 2 gia đình.

Thứ tư, 03/08/2016 - 07:26

Vụ bác sĩ, y sĩ, nhân viên… bãi công vì bệnh viện nợ lương: Sở Y tế Nghệ An cử cán bộ giám sát
Vụ bác sĩ, y sĩ, nhân viên… bãi công vì bệnh viện nợ lương: Sở Y tế Nghệ An cử cán bộ giám sát

(Dân trí) - Đó là trả lời của ông Hoàng Văn Hảo - PGĐ Sở Y tế Nghệ An với PV Dân trí vào trưa 2/8, sau khi ông Hảo có cuộc họp với Ban lãnh đạo BVĐK Thành An - Sài Gòn vào sáng cùng ngày.

Thứ ba, 02/08/2016 - 02:32

Vụ án kinh tế bị kêu oan tại Phú Thọ: Trả tự do bị cáo tại tòa
Vụ án kinh tế bị kêu oan tại Phú Thọ: Trả tự do bị cáo tại tòa

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí liên tiếp đăng tải nhiều kỳ báo điều tra việc bà Chử Thị Hoà (SN 1973) có chồng là Khổng Văn Phú (SN 1970), giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Kính Đạt kêu oan khi bị VKSND tỉnh Phú Thọ quy kết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chiều ngày 1/8, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên trả tự do tại tòa cho bị cáo Phú sau hơn 2 năm giam giữ.

Thứ ba, 02/08/2016 - 11:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Bài 2: Chủ tịch tỉnh Kiên Giang chỉ đạo giải quyết vụ cò đất chiếm luôn đất!
Bài 2: Chủ tịch tỉnh Kiên Giang chỉ đạo giải quyết vụ cò đất chiếm luôn đất!

(Dân trí) - Xung quanh những khiếu nại của gia đình ông Tuấn về việc gia đình ông 5 năm mòn mỏi chờ UBND huyện Hòn Đất cấp lại sổ đỏ, mới đây, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang đã có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Hòn Đất xem xét, cấp sổ đỏ cho gia đình ông Tuấn.

Thứ ba, 02/08/2016 - 07:37

Đắk Nông: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án bị tố dùng xe công gây tai nạn chết người
Đắk Nông: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án bị tố dùng xe công gây tai nạn chết người

(Dân trí) - Trên đường di chuyển từ tỉnh Đắk Nông về Đắk Lắk, ông Hồ Sĩ Điệp – Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông đã lái một chiếc xe công và gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Thứ ba, 02/08/2016 - 07:35

Sẽ thu hồi tiền vụ hỗ trợ nhà tình nghĩa 40 triệu về xây dinh cơ gần 1 tỷ!
Sẽ thu hồi tiền vụ hỗ trợ nhà tình nghĩa 40 triệu về xây dinh cơ gần 1 tỷ!

(Dân trí) - Ngày 1/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Tiền Giang cho biết, đang làm báo cáo trình lên UBND tỉnh để xử lý việc khuất tất trong xây dựng nhà tình nghĩa tại xã An Hữu (Cái Bè, Tiền Giang).

Thứ ba, 02/08/2016 - 07:29

UBND TP Hà Nội chính thức kết luận sai phạm vụ 146 Quán Thánh
UBND TP Hà Nội chính thức kết luận sai phạm vụ 146 Quán Thánh

(Dân trí) - Cấp sổ đỏ cho cả phần diện tích đất chung có đường cống nước của khu nhà 146 chảy qua, cấp phép xây dựng 4 tầng nhưng nhà số 5 Đặng Dung “mọc” thành 7 tầng, yêu cầu xử lý hàng loạt cán bộ và điều chỉnh sổ đỏ đã cấp sai...là những kết luận và chỉ đạo chính thức từ UBND TP Hà Nội trong vụ 146 Quán Thánh.

Thứ ba, 02/08/2016 - 07:13

Nghệ An: Bác sĩ, y sĩ, nhân viên… bãi công vì bệnh viện nợ lương 8 tháng
Nghệ An: Bác sĩ, y sĩ, nhân viên… bãi công vì bệnh viện nợ lương 8 tháng

(Dân trí) - Hai ngày qua, gần 200 người lao động chủ yếu là bác sĩ, y sĩ, nhân viên… ở bệnh viện đa khoa Thành An - Sài Gòn ở đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh (Nghệ An) đã tiến hành ngừng làm việc tập thể để phản đối việc lãnh đạo bệnh viện này bị nợ lương từ tám tháng nay.

Thứ hai, 01/08/2016 - 04:44

Hà Nội: Đảm bảo chế độ nhà ở xã hội cho người dân khiếu nại việc thu hồi đất
Hà Nội: Đảm bảo chế độ nhà ở xã hội cho người dân khiếu nại việc thu hồi đất

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí thông tin khiếu nại của người dân liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Khu dịch vụ, đào tạo nhân sự cao cấp và văn phòng làm việc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm cho biết đã thực hiện chế độ nhà ở xã hội cho người dân có nguyện vọng.

Thứ hai, 01/08/2016 - 04:31

Khuôn viên đài tưởng niệm Xô Viết - Nghệ Tĩnh xuống cấp: “Lộ” thêm nhiều hạng mục chưa được làm
Khuôn viên đài tưởng niệm Xô Viết - Nghệ Tĩnh xuống cấp: “Lộ” thêm nhiều hạng mục chưa được làm

(Dân trí) - Đó là trả lời của ông Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Hưng Nguyên với PV trong buổi làm việc ngắn gọn mới đây.

Thứ hai, 01/08/2016 - 12:51

Hà Nội: Chủ tịch huyện Hoài Đức ký cấp sổ đỏ cho đất “ma”, liệu có “chìm xuồng”?
Hà Nội: Chủ tịch huyện Hoài Đức ký cấp sổ đỏ cho đất “ma”, liệu có “chìm xuồng”?

(Dân trí) - Năm 2004, ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đặt bút ký cấp sổ đỏ cho những mảnh đất không có thật dẫn đến việc người dân khốn đốn vì bị lừa hàng trăm triệu đồng. Sau hơn 10 kỳ báo điều tra của Dân trí, UBND huyện Hoài Đức đã kết luận sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Thế nhưng, đã nửa năm trôi qua, vụ việc vẫn “án binh bất động”.

Thứ hai, 01/08/2016 - 08:12

Bài 7: Tình tiết mới trong vụ “tước đất của dân giao cho doanh nghiệp”
Bài 7: Tình tiết mới trong vụ “tước đất của dân giao cho doanh nghiệp”

(Dân trí) - Năm 2009, vợ chồng ông Hoàng nhận chuyển nhượng mảnh đất gần 80.000m2 từ ông Châu Danh và bà Võ Thị Mỹ Thanh. Đến 10/4/2014, vợ chồng ông Hoàng góp mảnh đất này vào Công ty CP Đầu tư phát triển và Du lịch Lê Nguyễn Phú Quốc, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, 01/08/2016 - 07:33

Sóc Trăng: Chủ tịch huyện quyết định có, Phòng Nội vụ lại bảo không!
Sóc Trăng: Chủ tịch huyện quyết định có, Phòng Nội vụ lại bảo không!

(Dân trí) - Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) nêu rõ là các chế độ chính sách trợ cấp nghỉ việc của bà Ngô Thị Cẩm Như được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, nhưng Phòng Nội vụ huyện này lại trả lời thẳng thừng là “không có chế độ chính sách chi trả”.

Thứ hai, 01/08/2016 - 07:30

Văn phòng công chứng “tiếp tay” làm giả hồ sơ về phân chia di sản thừa kế?
Văn phòng công chứng “tiếp tay” làm giả hồ sơ về phân chia di sản thừa kế?

(Dân trí) - Mặc dù mảnh đất lâu nay do mẹ chồng đang ở và trông coi, đến khi đổ móng làm nhà, bà Lưu Thị Mai mới biết diện tích đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho những người khác. Tuy nhiên, chữ ký và số chứng minh thư của bà cũng như con trai bà trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế bị giả mạo.

Thứ hai, 01/08/2016 - 07:28

Vụ kiểm đếm hàng chục ha rừng xong mới ra thông báo: Sẽ kiểm tra làm rõ!
Vụ kiểm đếm hàng chục ha rừng xong mới ra thông báo: Sẽ kiểm tra làm rõ!

(Dân trí) - Sau khi tiến hành kiểm đếm tài sản, cây cối trong khu đất rừng người dân đang canh tác mà không có văn bản hay thông báo nào. Mãi đến 2 tháng sau, người dân mới “ngã ngửa” khi nhận được văn bản thu hồi và giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, phía Ban GPMB vẫn khẳng định với huyện là không sai quy trình.

Thứ hai, 01/08/2016 - 07:24