Thứ ba, 25/09/2018 - 07:11

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang "thúc" tiến độ hàng loạt dự án giao thông huyết mạch!

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ kiểm điểm và có văn bản phê bình Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, các xã liên quan nếu đến ngày 15/10/2018 chưa hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường GPMB dự án phần thuộc phạm vi quản lý.

Ngày 04/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã tổ chức buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án đường nhánh nối ĐT293 với cảng Mỹ An, huyện Lục Nam và Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh, huyện Lục Nam.

Sau khi kiểm tra thực tế các vướng mắc về mặt bằng trên tuyến, nghe báo cáo của đại diện các cơ quan, đơn vị và trực tiếp tiếp xúc, trao đổi với một số hộ dân bị thu hồi đất, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản số 225/TB-UBND về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung như sau:

Đường nhánh nối ĐT293 với cảng Mỹ An là trục giao thông có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Dự án được quyết định đầu tư từ tháng 12/2017. Đến nay, sau 8 tháng triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB, trên tuyến vẫn còn nhiều đoạn vướng mắc về mặc bằng, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình. Nguyên nhân chính là do các địa phương, chủ đầu tư chưa tập trung, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang thúc tiến độ hàng loạt dự án giao thông huyết mạch! - Ảnh 1.
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang thúc tiến độ hàng loạt dự án giao thông huyết mạch! - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10/2018, trong đó xác định rõ các trường hợp phức tạp và chủ động chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, các điều kiện cần thiết khác để có thể áp dụng các biện pháp kiên quyết (nếu cần thiết).

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, làm rõ các tồn tại, vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể; vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách để giải quyết các kiến nghị theo hướng đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật; huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, làm rõ đối với các kiến nghị của các hộ dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và sẻ chia trách nhiệm với nhà nước trong việc triểnt khai thực hiện dự án; thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường GPMB theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10/2018, trong đó xác định rõ các trường hợp phức tạp và chủ động chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, các điều kiện cần thiết khác để có thể áp dụng các biện pháp kiên quyết (nếu cần thiết).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình GPMB dự án; đảm bảo cấp kinh phí kịp thời cho các địa phương để thực hiện chi trả, chỉ đạo nhà thầu chiếm lĩnh và tổ chức thi công ngay khi mặt bằng được bàn giao, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để tổ chức triển khai thi công trong trường hợp cần thực hiện cưỡng chế.

Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiểm điểm và có văn bản phê bình Giám đốc Ban QLDAA ĐTXD các CTGT tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, các xã liên quan nếu đến ngày 15/10/2018 chưa hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường GPMB dự án phần thuộc phạm vi quản lý.

Anh Thế - Ngọc Hân