Bình Dương: “Chóng mặt” vì tòa liên tiếp chuyển đơn khởi kiện

(Dân trí) - Một doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương đang lâm cảnh cùng đường khi đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật bị chuyển lòng vòng, chưa toà nào chịu tiếp nhận.

Toà tỉnh chuyển đơn xuống toà thành phố

Bình Dương: “Chóng mặt” vì tòa liên tiếp chuyển đơn khởi kiện - 1

Thông báo chuyển đơn của TAND tỉnh Bình Dương gửi đến TAND TP Thủ Dầu Một.

Theo phản ánh của Công ty TNHH GFS Việt Nam (Cty GFS), do không thống nhất được phương án giải quyết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất đối với lô đất mà đơn vị này thuê của Công ty TNHH Tốt I (Cty Tốt I) tại Cụm Công nghiệp Tân Mỹ (xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên ngày 27/2, Cty GFS đã làm đơn khởi kiện Cty Tốt I gửi đến TAND tỉnh Bình Dương để được xem xét giải quyết.

Căn cứ theo nội dung khởi kiện của Cty GFS ngày 3/3, TAND tỉnh Bình Dương có Thông báo số 05/TB-TA chuyển đơn khởi kiện của Cty GFS đến TAND TP Thủ Dầu Một. Thông báo của TAND tỉnh Bình Dương thể hiện: “Xét đơn và hồ sơ vụ việc kèm theo, TAND tỉnh Bình Dương nhận thấy do bị đơn là Công ty TNHH Tốt I có địa chỉ tại 1665 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một nên căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 và điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP Thủ Dầu Một. Do vậy, TAND tỉnh Bình Dương chuyển đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo đến TAND TP Thủ Dầu Một để xem xét giải quyết theo thẩm quyền”.

Sau khi nhận thông báo chuyển đơn của TAND tỉnh Bình Dương, ngày 11/3, TAND TP Thủ Dầu Một ban hành Thông báo số 14/TB-TA để chuyển đơn khởi kiện của Cty CFS đến TAND huyện Bắc Tân Uyên.

Bình Dương: “Chóng mặt” vì tòa liên tiếp chuyển đơn khởi kiện - 2

Thông báo chuyển đơn của TAND TP Thủ Dầu Một gửi đến TAND huyện Bắc Tân Uyên.

Thông báo số 14/TB-TA của TAND TP Thủ Dầu Một nêu rõ: “Sau khi xem xét đơn và hồ sơ vụ việc kèm theo, TAND TP Thủ Dầu Một nhận thấy do đối tượng các bên tranh chấp là bất động sản (quyền sử dụng đất tại cụm công nghiệp Tân Mỹ) nên theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án nơi có Bất động sản. Do đó, căn cứ theo điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự TAND TP Thủ Dầu Một chuyển đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo đến TAND huyện Bắc Tân Uyên để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

TAND TP Thủ Dầu Một cũng đề nghị Cty GFS liên hệ với TAND huyện Bắc Tân Uyên để biết kết quả xử lý đơn kiện.

Tòa thành phố, toà huyện “đùn đẩy” tiếp nhận?

Bình Dương: “Chóng mặt” vì tòa liên tiếp chuyển đơn khởi kiện - 3

Thông báo chuyển đơn của TAND huyện Bắc Tân Uyên gửi lại TAND TP Thủ Dầu Một.

Sau khi TAND tỉnh Bình Dương có thông báo chuyển đơn của Cty GFS đến TAND TP Thủ Dầu Một và TAND TP Thủ Dầu Một tiếp tục chuyển đơn về TAND huyện Bắc Tân Uyên, ngày 23/4, TAND huyện Bắc Tân Uyên có Thông báo số 111/TB-TA về việc chuyển đơn khởi kiện của Cty GFS ngược lại TAND TP Thủ Dầu Một.

Theo thông báo số 111/TB-TA, sau khi xem xét đơn và hồ sơ vụ việc kèm theo, TAND huyện Bắc Tân Uyên nhận thấy do đối tượng tranh chấp là quyền và nghĩa vụ từ tài sản thuê lại của Nhà nước phát sinh từ hợp đồng thuê và bị đơn có trụ sở tại TP Thủ Dầu Một. Theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là TAND TP Thủ Dầu Một. 

“Thông báo số 05/TB-TA ngày 3/3 của TAND tỉnh Bình Dương cũng đã xác định đơn khởi kiện này thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP Thủ Dầu Một. Do đó, căn cứ theo điểm c khoản 3 Điều 191 bộ luật tố tụng dân sự TAND huyện Bắc Tân Uyên chuyển đơn khởi kiện và hồ sơ kèm theo đến TAND TP Thủ Dầu Một để giải quyết theo thẩm quyền”, thông báo của TAND huyện Bắc Tân Uyên nêu rõ.

TAND huyện Bắc Tân Uyên cũng đề nghị Cty GFS liên hệ với TAND TP Thủ Dầu Một để biết kết quả xử lý đơn.

Bình Dương: “Chóng mặt” vì tòa liên tiếp chuyển đơn khởi kiện - 4

Thông báo chuyển đơn của TAND TP Thủ Dầu Một gửi về TAND huyện Bắc Tân Uyên.

Trong khi chờ đợi nơi tiếp nhận đơn, ngày 7/5, Cty GFS “ngã ngửa” khi tiếp tục nhận thông báo chuyển đơn khởi kiện từ TAND TP Dầu Một chuyển về TAND huyện Bắc Tân Uyên. Lý do được TAND TP Thủ Dầu Một đưa ra là tại khoản 24 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 xác định: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai bên hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”.

Thông báo của TAND Thủ Dầu Một trích dẫn: “Khoản 1, Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế….tranh chấp hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là tranh chấp về thực hiện quyền nghĩa vụ của người sử dụng đất cho nên tranh chấp hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại quyền sử dụng đất là “tranh chấp đất đai” và đối tượng tranh chấp là đất đai.

Điểm a và c khoản 1 Điều 107 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, bất động sản bao gồm đất đai, tài sản khác gắn liền với đất….cho nên đối tượng tranh chấp là đất đai thì được hiểu đối tượng tranh chấp là bất động sản”.

Thông báo của TAND TP Thủ Dầu Một cũng nêu: “Điểm c, khoản 1, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ TAND nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết. Bất động sản Cty GFS đang tranh chấp tại cụm công nghiệp Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên nên đơn khởi kiện của Cty GFS thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND huyện Bắc Tân Uyên – nơi có bất động sản”.

TAND TP Thủ Dầu Một đề nghị Cty GFS liên hệ với TAND huyện Bắc Tân Uyên để biết kết quả xử lý đơn kiện.

Báo Dân trí se tiếp tục thông tin vụ việc.

Thế Phong