Thứ bảy, 02/12/2017 - 10:18

Bắc Giang: "Tuýt còi" doanh nghiệp khai thác cát, sỏi dính sai phạm!

Dân trí UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn số 3868/UBND-TN truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty TNHH Đại Hoàng Dương tại bãi soi Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa.
 >> Bắc Giang: Thêm một doanh nghiệp dùng thủ đoạn hủy hoại môi trường sống!
 >> Tỉnh Bắc Giang chỉ đạo làm rõ việc cấp giấy phép xây dựng cho các dự án “trốn” ĐTM
 >> Bắc Giang: Đốt lò làm chết lúa, Công ty Thạch Bàn bị yêu cầu bồi thường khẩn cấp cho dân

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tại Công văn số 2926/UBND-TNMT ngày 02/11/2017, Sở Tài nguyên môi trường tại Công văn số 2340/TNMT-TNKS ngày 02/11/2017 về việc xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Đại Hoàng Dương tại bãi soi thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu: Công ty TNHH Đại Hoàng Dương dừng việc khai thác khoáng sả (cát, sỏi) và di dời toàn bộ số phương tiện (tàu, thuyền) phục vụ khai thác cát, sỏi ra khỏi khu vực bãi soi Hương Ninh (theo Giấy phép tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 15/9/2015) và thực hiện các nội dung như: Chủ động quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong ranh giới khu vực được cấp phép; tăng cường phối hợp với UBND xã Hợp Thịnh, cơ quan chức năng của huyện Hiệp Hòa (công an huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường), đảm bảo an ninh trật tự khu vực mỏ, ngăn chặn các tàu thuyền khai thác cát, sỏi trái phép tại bãi Hương Ninh và khu vực giáp ranh;

Công ty Đại Hoàng Dương cần hoàn thiện thủ tục yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với phần diện tích được cấp phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi) còn lại 8.258m2.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang còn yêu cầu Công ty này tổ chức cắm lại các mốc còn thiếu (mốc số 1,2,4,5,6) tại thực địa bằng bê tông cốt thép tại cá điểm góc khu vực được cấp phép khai thác. Trường hợp ngập nước không thể cắm mốc giới thì phải thả phao nổi cố định trên sông tương ứng với vị trí điểm góc khu vực được cấp phép khai thác.

Ngoài ra, Công ty này còn được yêu cầu phải kê khai, nộp đầy đủ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Chi cục thuế huyện Hiệp Hòa đối với khối lượng khoáng sản (39.025m3 cát, sỏi) đã khai thác thực tế tại mỏ nhưng chưa kê khai, nộp phí.

Công văn cũng nêu rõ, thời hạn để Công ty Đại Hoàng Dương hoàn thành các yêu cầu nêu trên là 3 tháng, Công ty này chỉ được tiếp tục khai thác trở lại sau khi đã khắc phục, hoàn thiện xong, có báo cáo bằng văn bản về Sở TNMT, UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Hợp Thịnh và được Chủ tịch tỉnh chấp thuận bằng văn bản. Sau thời hạn yêu cầu, nếu Công ty cố tình không chấp hành thì UBND tỉnh sẽ thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp theo quy định.

Cùng đó, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã ban hành Công văn số 1695/UBND-TN truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển đất san lấp, sét làm gạch. Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang được gửi cho các Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng’ Sở NN&PTNT; Công an tỉnh Bắc Giang; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp là cá nhân, gia đình, tổ chức lợi dụng khi cải tạo hồ chứa nước, đào ao nuôi trồng thủy sản đến các nhà máy sản xuất gạch đào quá phạm vi, độ sâu cho phép trục lời tài nguyên gây bức xúc trong nhân đân. Điển hình như: Công ty TNHH Minh Hà (vi phạm tại huyện Yên Dũng); Bà Nguyễn Minh Nguyệt, ông Nguyễn Văn Trường (vi phạm tại huyện Hiệp Hòa)…Tuy nhiên, các sai phạm trên đã không được Sở TN&MT cũng như Chủ tịch huyện không kịp thời xử lý.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT; Chủ tịch UBND các huyện Hiệp Hoà; Yên Dũng… nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay công tác quản lý khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn; Phê bình trưởng phòng TNMT các huyện nêu trên và Chủ tịch UBND các xã để xảy ra sự việc nhưng không báo cáo

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện các văn bản chấp thuận chuyển đất dư thừa khi san gạt, hạ cốt nền, cải tạo hồ chứa nước, đào ao nuôi trồng thủy sản do Sở tham mưu; định kỳ kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và kịp thời tham mưu phê bình, kiểm điểm Chủ tịch UBND các địa phương không chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản chấp thuận.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc

Anh Thế - Ngọc Hân