Thứ sáu, 15/06/2018 - 07:57

Bắc Giang: Phòng cảnh sát môi trường kiểm tra hàng loạt doanh nghiệp trái quy chế?

Dân trí

Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi đích danh Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã rà soát từ đầu năm 2018 đến nay phát hiện Phòng cảnh sát môi trường đã đến 65 doanh nghiệp để điều tra cơ bản nhưng không theo đúng quy chế phối hợp được ban hành.

Theo đó, Bản quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang có Công văn số 527/KCN-TNMT do ông Lê Bá Xuyên, phó ban ký gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Công văn cho biết, thời gian qua, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp trong KCN về việc cán bộ Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành làm việc với doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường và thực hiện nghiệp vụ điều tra cơ bản về môi trường nhưng không thực hiện phối hợp với ban quản lý các KCN theo đúng quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bản vệ môi trường các khu công nghiệp.

Quy chế này được ban hành theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 2/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 295/QĐ-CAT-PA81 ngày 5/12/2017 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về ban hành quy định phân công, phân cấp công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Khu công nghiệp Vân Trung tại tỉnh Bắc Giang.

Khu công nghiệp Vân Trung tại tỉnh Bắc Giang.

Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cho biết: Về nội dung điều tra cơ bản, sau khi rà soát cho thấy từ đầu năm 2018 đến nay Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bắc Giang đã đến 65 doanh nghiệp để điều tra cơ bản về môi trường, trong quá trình thực hiện không đúng với quy chế phối hợp của UBND tỉnh Bắc Giang và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ban hành.

Ngày 22/1/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi Phòng Cảnh sát môi trường đề nghị thực hiện đúng quy định nhưng cơ quan này đã không nhận được phản hồi từ Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang.


Ban quản lý các KCN gửi công văn đến Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Ban quản lý các KCN gửi công văn đến Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Vì vậy, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tiếp tục gửi công văn đến đích danh Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của UBND tỉnh Bắc Giang và Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Công văn của Ban quản lý các KCN Bắc Giang đồng thời còn được gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, Phòng An ninh KT Công an tỉnh Bắc Giang.

Tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 295/QĐ-CAT-PA81 quy định: Chỉ thực hiện các hoạt động (làm việc, kiểm tra, thanh tra…) đối với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật và trao đổi bằng văn bản với Phòng An ninh kinh tế, Ban quản lý các KCN tỉnh và Công an huyện, thành phố (có KCN) trao đổi, đề nghị phối hợp thực hiện thì mới được tiến hành các hoạt động (làm việc, kiểm tra, thanh tra…) đối với các doanh nghiệp trong các KCN.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế