Thứ ba, 08/08/2017 - 08:40

Bắc Giang: Kỷ luật hàng loạt cán bộ, thu hồi hàng trăm triệu sau loạt bài trên Báo Dân trí

Dân trí

Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin về việc buông lỏng quản lý, để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai tại huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) giai đoạn năm 2012 - 2016, UBND huyện Hiệp Hoà có công văn hồi đáp cho biết đã tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ và thu hồi hàng trăm triệu đồng.

Công văn của UBND huyện Hiệp Hoà do ông Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện ký gửi Báo Dân trí cho biết: Ngày 02/11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 125/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Hiệp Hòa, giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/10/2016.

Ngày 13/03/2017, Thanh tra tỉnh Bắc Giang có Kết luận số 82/KL-TTr kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Hiệp Hòa, giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/10/2016, trong đó đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của UBND huyện Hiệp Hòa; đồng thời kiến nghị, xử lý các sai phạm đã được chỉ ra.

Ngay sau khi nhận được Kết luận số 82/KL-TTr ngày 13/3/2017 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm những sai phạm:

Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Thường Thắng thu hồi số tiền gần 360 triệu đồng vào ngân sách xã để xem xét, xử lý theo quy định.


Công tác quản lý đất đai tại huyệ Hiệp Hoà sai phạm nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều năm.

Công tác quản lý đất đai tại huyệ Hiệp Hoà sai phạm nghiêm trọng, kéo dài trong nhiều năm.

UBND huyện Hiệp Hoà chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Mai Trung, xã Mai Đình rà soát đối với 85 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất tại xã Mai Trung, xã Mai Đình do không đủ điều kiện được cấp giấy CNQSD đất vào mục đích đất ở; đề xuất hướng xử lý với Chủ tịch UBND huyện. Phối hợp với UBND xã Mai Đình xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý xây dựng nhà, công trình sản xuất trên đất nông nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Thắng bổ sung các tài liệu liên quan vào các hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang để đảm bảo đúng bản chất vụ việc.

Tham mưu cho UBND huyện quyết định hủy hồ sơ cấp giấy CNQSD đất đối với 11 hộ gia đình, cá nhân tại xã Mai Đình đã được giao đất không qua đấu giá vì không đủ điều kiện được giao đất; đồng thời tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý đối với 11 hộ gia đình, cá nhân nêu trên.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN, Chủ tịch UBND xã Quang Minh hoàn thiện các thủ tục thu hồi, bồi thường GPMB đối với 03 dự án đã đầu tư xây dựng công trình trên đất tại xã Quang Minh. Tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc quản lý đất công ích theo quy định của Luật Đất đai 2013; đồng thời đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát quỹ đất công ích của các xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Kết quả thực hiện: Đối với 11 hồ sơ tại xã Mai Đình: Sau khi nhận được Kết luận số 82/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mai Đình tổ chức rà soát, tham mưu UBND huyện hủy 11 hồ sơ đã cấp GCN và tham mưu biện pháp xử lý; ngày 30/3/2017, Chủ tịch UBND xã Mai Đình có Báo cáo số 27/BC-UBND, theo đó có 01 trường hợp (Hoàng Văn Long) được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không nằm trong trường hợp xử lý cấp GCN theo QĐ 191; còn lại 10 trường hợp;

Trên thực tế các trường hợp này vi phạm đất đai từ năm 2003 đến năm 2011, UBND xã đã phát hiện nhưng không xử lý vi phạm kịp thời, toàn bộ 10 hộ đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đã được cấp GCNQSD đất, một số hộ đã xây dựng công trình nhà ở, một số hộ đã thực hiện chuyển nhượng, tặng cho QSD đất, thế chấp vay vốn tại Ngân hàng; do vậy việc hủy hồ sơ cấp GCNQSD đât gặp nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã; Chủ tịch UBND xã Mai Đình kiến nghị, không hủy hồ sơ cấp GCNQSD đất đối với các trường hợp nêu trên. Hiện nay Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đang giao Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo của Chủ tịch UBND xã Mai Đình và tham mưu Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý theo quy định.

Đối với 85 hồ sơ cấp GCNQSD đất xã Mai Trung: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát chi tiết đối với toàn bộ 85 hồ sơ theo Kết luận 82/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Bắc Giang. Sau khi rà soát, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dừng việc cấp phát 77 GCNQSD đất (hiện nay Phòng đang lưu giữ các GCN này); 08 trường hợp đã cấp phát, đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mai Trung, kiến nghị Chi nhánh VPĐK đất đai tạm dừng giao dịch đối với các GCN này chờ xử lý. Hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức rà soát thực địa đối với từng thửa đất cụ thể; sau khi rà soát thực địa, thửa đất nào chưa xây dựng công trình tham mưu UBND huyện thu hồi lại GCN theo quy định.


Kỷ luật hàng loạt cán bộ, thu hồi hàng trăm triệu đồng liên quan đến sai phạm tại huyện Hiệp Hoà.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ, thu hồi hàng trăm triệu đồng liên quan đến sai phạm tại huyện Hiệp Hoà.

UBND huyện Hiệp Hoà cho biết: Ngay sau khi nhận được kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai đã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về những thiếu sót, sai phạm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.

Đồng thời chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện quy trình kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện đã để xảy ra sai phạm qua Thanh tra như: Kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với Trưởng Phòng, Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trong việc tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn;

Đặc biệt là trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2012-2014) liên quan đến việc thẩm định hồ sơ cấp giấy CNQSD đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang không đảm bảo chặt chẽ theo đúng trình tự quy định dẫn tới đã cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện.

Kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quản lý đất đai và công chức Địa chính xã Mai Trung (giai đoạn 2009-2014) trong việc buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra tình trạng giao bán đất trái thẩm quyền tại các thôn, xóm nhưng không phát hiện, xử lý kịp thời.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quản lý đất đai và công chức Địa chính xã Quang Minh (giai đoạn 2014-2015) trong việc đầu tư xây dựng 03 dự án, công trình trên đất khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc thu hồi, bồi thường GPMB.

Kết quả cụ thể: Đối với ông Ngô Quốc Việt - Công chức Địa chính - Xây dựng xã Mai Trung giai đoạn 2009 -2014, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và điều chuyển xã khác, không bố trí làm cán bộ địa chính. Đối với cán bộ và công chức Địa chính - Xây dựng xã Quang Minh giai đoạn 2014-2015, sau khi kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn thống nhất với bản tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm của cán bộ, công chức và không đề xuất hình thức kỷ luật.

Đối với cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên & Môi trường giai đoạn 2012 - 2014, trong đó xác định các lãnh đạo, chuyên viên để xảy ra vi phạm gồm 01 lãnh đạo, 06 chuyên viên, trong đó có 6 cán bộ do Ban thường vụ Huyện ủy quản lý. UBND huyện Hiệp Hoà đã có Văn bản gửi Thường trực Huyện ủy đề nghị UBKT Huyện ủy xem xét, kiểm điểm và có hình thức kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau khi có hình thức kỷ luật về Đảng, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà sẽ chỉ đạo kỷ luật về nhà nước.

Anh Thế