BHXH VN:

Tuyệt đối không phát sinh thủ tục ngoài quy định của Quyết định 23

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - "Không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ thiếu sót cần kịp thời hướng dẫn. Không để hồ sơ chuyển lại nhiều lần. Tuyệt đối không phát sinh thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại QĐ số 23/2021/QĐ-TTg…".

Tuyệt đối không phát sinh thủ tục ngoài quy định của Quyết định 23 - 1

Kiểm tra thân nhiệt người lao động (Ảnh minh họa).

Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành chiều 21/7, liên quan tới việc huy động toàn ngành BHXH khẩn trương tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do Covid-19.

Theo đó, Tổng Giám đốc BHXH yêu cầu giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện Quán triệt công chức, viên chức, người lao động tuân thủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và BHXH Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp và người lao động.

BHXH các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành địa phương báo cáo UBND tỉnh, thành phố các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp.

Tuyệt đối không phát sinh thủ tục ngoài quy định của Quyết định 23 - 2

BHXH Hà Nội triển khai công tác thực hiện QĐ 23/2021/QĐ-TTg.

Liên quan tới công tác theo dõi tiến độ, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thành phân công, theo dõi nắm bắt, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm lập hồ sơ để được giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định.

Đặc biệt, tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

BHXH các tỉnh, thành cần phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định. Khi nhận được quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động của Sở theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện chuyển ngay kinh phí để doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, nhằm duy trì việc làm bền vững của đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành kịp thời thực hiện xác nhận các danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách người lao động ngừng việc; danh sách lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19... để trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.