1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ninh:

Triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Không để bị trục lợi chính sách

An Nhiên

(Dân trí) - Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách...

Triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Không để bị trục lợi chính sách - 1

Tỉnh Quảng Ninh lên kế hoạch hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 7/7/2021.

Đây cũng là động thái góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Theo đó, quá trình triển khai phải bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Cụ thể kế hoạch thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động của UBND tỉnh, gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động...

Triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Không để bị trục lợi chính sách - 2

UBND tỉnh yêu cầu, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng sẽ xem xét hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

Chịu trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho nhóm đối tượng quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.