Thứ sáu, 04/06/2021 - 15:47

Tới năm 2025: Đưa tỷ lệ trẻ em bị xâm hại xuống dưới 1%

Dân trí

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em trên địa bàn, giai đoạn 2021-2030.

Văn bản ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức và cam kết trách nhiệm, hành động của các cấp, các ban ngành, đoàn thể, cộng đồng, gia đình và chính trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết có liên quan đến trẻ em.

Mục tiêu chung mà UBND TP Hà Nội muốn hướng đến là đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tới năm 2025: Đưa tỷ lệ trẻ em bị xâm hại xuống dưới 1% - 1

UBND TP Hà Nội phấn đấu đưa tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em là dưới 1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030 (Ảnh minh họa).

Từ đó tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Theo nội dung kế hoạch, UBND TP Hà Nội đã đặt ra 4 mục tiêu với 24 chỉ tiêu, trong đó, có: Mục tiêu về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em với 7 chỉ tiêu; mục tiêu về bảo vệ trẻ em (7 chỉ tiêu); mục tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em (7 chỉ tiêu) và mục tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em (3 chỉ tiêu).

Tại mục tiêu về phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, UBND TP Hà Nội đề ra nhiều chỉ tiêu hướng đến giảm tỷ suất trẻ sơ sinh tử vong; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi; phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 97% vào năm 2025…

Đáng chú ý, ở mục tiêu về bảo vệ trẻ em, UBND TP Hà Nội phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 100/100.000 trẻ em và tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích xuống còn 10/100.000 trẻ em vào năm 2025.

Đặc biệt là chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em là dưới 1% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, UBND Hà Nội cũng phấn đấu đưa tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 50% vào năm 2025 và 65% vào năm 2030…

Để thực hiện được 24 chỉ tiêu đã đề ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương…

Trong đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em trên địa bàn Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2030.

Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Đồng thời cần kết hợp với truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em…

Nguyễn Trường

Đáng quan tâm